צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים אמות מידה לביטול רישומי משטרה 2009
הדפסת עמוד זה

בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בחקיקה המסדירה ביטול ריושם משטרתי - תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט - 2009.

במסגרת תחומי עיסוקיו, מטפל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר במחיקה ובביטול רישום משטרתי אודות תיקי חקירה סגורים.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים |
חוסר אשמה | שינוי עילת סגירת תיק משטרה

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים אמות מידה לביטול רישומי משטרה 2009
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il