צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
סגירת תיק פלילי | חקירה במשטרה - ייעוץ משפטי + ליווי ע"י עו"ד פלילי | עבירות צווארון לבן | גניבה בידי עובד | זיוף | שימוש במסמך מזוייף | רישום כוזב במסמכי תאגיד
הדפסת עמוד זה

תמצית הפרשה - הכנה לחקירה במשטרה, ליווי וייעוץ משפטי מעורך דין פלילי הובילו לסגירת תיק חקירה במסגרתו נחשדו שני מנהלים בעבירות צווארון לבן

 • פרשה זו עוסקת בשני עובדים בכירים בחברת הייטק מוכרת (האחד מנהל השיווק והמכירות בחברה והשני מנהל הייצור) אשר נחשדו בשורה של עבירות פליליות, המוגדרות כעבירות צווארון לבן.
 • בעל השליטה בחברה אשר בה הועסקו השניים הגיש כנגדם תלונה למשטרה לפיה גנבו מוצרים פרי פיתוחה של החברה, זייפו מסמכים הנוגעים למוצרים הללו על מנת להעלים את מקורם ומכרו את המוצרים שגנבו לחברה גרמנית.
 • בעקבות התלונה, פתחה משטרת ישראל בחקירה פלילית כנגד השניים בחשד לעבירות הפליליות הבאות:
  • גניבה בידי עובד, בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
  • זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עבירה בניגוד לסעיף 418 אמצע לחוק העונשין.
  • שימוש במסמך מזוייף, עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין.
  • רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה בניגוד לסעיף 423 לחוק העונשין.
 • במשך כמעט שש שנים מאז פתיחת החקירה הפלילית כנגדם, ליווה עו"ד פלילי גיא פלנטר את שני המנהלים, הכין אותם לחקירות והעניק להם ייעוץ משפטי, עד שהפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות.

על העבירות בהן נחשדו החשודים - עבירות צווארון לבן

 • בשל היותן עבירות שעל פי החשד בוצעו במסגרת עיסוקם של שני החשודים, ומאחר ומדובר בנושאי משרה בכירים בחברה, נופלות עבירות הגניבה והזיוף בהן נחשדו השניים בגדר מה שנקרא "עבירות צווארון לבן".

גניבה בידי עובד

 • לצד העבירה של גניבה במקום העבודה (הנקראת בחוק העונשין: "גניבה בידי עובד"), קבע המחוקק עונש מקסימלי חמור;
 • ברגיל, העונש המקסימלי שבית משפט רשאי לגזור על נאשם אשר הורשע בעבירה של גניבה, עומד על 3 שנות מאסר (בהתאם להוראות סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977).
 • בשל המימד של מעילה באמון המעסיק, קבע המחוקק עונש חמור יותר בעבירה של גניבה בידי עובד; סעיף 391 לחוק העונשין קובע, כי עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, עונשו המקסימלי - 7 שנות מאסר.

זיוף

"המזייף מסמך, דינו - מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו - מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים".

שימוש במסמך מזוייף

"המגיש או מנפק מסמך מזוייף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך".

רישום כוזב במסמכי תאגיד

"מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים; לענין סעיף זה, וסעיפים 424 ו-425, "תאגיד" - לרבות תאגיד העומד להיווסד".

ליווי החקירה הפלילית ע"י עורך דין פלילי וסגירת תיק החקירה על ידי פרקליטות מחוז מרכז בעילה של חוסר ראיות

 • בטרם נחקרו ע"י המשטרה, פנו שני החשודים לעורך דין פלילי גיא פלנטר, אשר הכין אותם לחקירתם וליווה את חקירתם בייעוץ משפטי צמוד.
 • בתום חקירתם של החשודים, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שהפרקליטות תיבחן האם להגיש כתב אישום פלילי כנגדם.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבלו החשדוים מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982".
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו לכל אחד משני החשודים שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקר כחשוד, הועבר לעיון הפרקליטות, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, הינו רשאי לפנות בכתב לפרקליטות בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישו כנגדו (קרי: זכות שימוע).
 • מייד עם קבלת הודעה זו, הודיע עורך דין פלילי גיא פלנטר לפרקליטות כי הוא מייצג את החשודים בהליכי השימוע.
 • בהמשך, הוחזר התיק מפרקליטות מחוז מרכז ליחידת המשטרה החוקרת, להשלמת חקירה וגם במסגרת זו העניק עו"ד פלילי גיא פלנטר לחשודים ייעוץ וליווי משפטי.
 • לבסוף, בינואר 2014 ובחלוף כמעט שש שנים (!) מאז נפתחה החקירה הפלילית, שלחה משטרת ישראל הודעה לחשודים בדבר ההחלטה שלא להעמידם לדין. על פי הודעת המשטרה, התיק נסגר על ידי הפרקליטות בעילה שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדתם לדין (חוסר ראיות).
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי שקיבל אחד החשודים וכן בהודעה בדבר ההחלטה שלא להעמידו לדין ובדבר סגירת התיק הפלילי (ללא פרטים מזהים של המעורבים).

  ייעוץ משפטי בחקירה -
ליווי חקירה פלילית בייעוץ משפטי ע"י עו"ד פלילי
סגירת תיק פלילי | עבירות צווארון לבן |
גניבה בידי עובד | זיוף | חקירה במשטרה |
שימוש במסמך מזוייף | רישום כוזב במסמכי תאגיד

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף סגירת תיק פלילי | חקירה במשטרה - ייעוץ משפטי + ליווי ע"י עו"ד פלילי | עבירות צווארון לבן | גניבה בידי עובד | זיוף | שימוש במסמך מזוייף | רישום כוזב במסמכי תאגיד
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il