צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
מחיקת רישום פלילי | קבלת בקשת חנינה של קבלן | מרשם פלילי - קיצור תקופת ההתיישנות
הדפסת עמוד זה
  • כנגד קבלן בנין הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גרימת מוות ברשלנות, בניגוד לסעיף 304 לחוק העונשין ובניגוד להוראות פקודת הבטיחות בעבודה, וזאת בשל תאונת עבודה שארעה באתר בניה.
  • עורך דין גיא פלנטר, אשר ייצג את הקבלן, חתם על הסדר טעון עם פרקליטות מחוז מרכז על פיו תימחק מכתב האישום העבירה של גרימת מוות ברשלנות והקבלן יורשע על פי הודאתו בעבירות הבאות:
    • מינוי כמנהל עבודה באתר אדם, שלא היה כשיר למלא תפקיד זה על פי דרישת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה), התשמ"ח - 1998.
    • הקמת מערכת טפסות בלי תכנית טפסות, וזאת בניגוד להוראות תקנות הבטיחות בעבודה.
  • בית המשפט אימץ את הסדר הטעון וגזר על הקבלן עונש מוסכם של קנס, אולם בעקבות הרשעתו, דחה רשם הקבלנים את בקשת הקבלן לרישום בפנקס הקבלנים תוך קביעה, כי הקבלן לא זכאי לרישום בפנקס כל עוד לא עברו 3 שנים מיום שנשא עונשו.
  • לנוכח התוצאות הפוגעניות של ההרשעה, הגיש עורך דין גיא פלנטר מטעם הקבלן בקשת חנינה לנשיא המדינה.
  • בבקשת החנינה, התבקש נשיא המדינה לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ולהורות על ביטול תקופת ההתיישנות שחלה על ההרשעה.
  • בהחלטה מיום 14.8.03, נעתר נשיא המדינה לבקשת החנינה וקיצר את תקופת ההתיישנות שחלה על ההרשעה באופן שהתיישנה. בכך הוסר המכשול לרישום הקבלן בפנקס הקבלנים.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף מחיקת רישום פלילי | קבלת בקשת חנינה של קבלן | מרשם פלילי - קיצור תקופת ההתיישנות
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il