צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה | קיצור תקופת מחיקה | מחיקת עבר פלילי | מחיקת רישום פלילי של 12 עבירות פליליות
הדפסת עמוד זה

תמצית המקרה

 • ביומו האחרון כנשיאה של מדינת ישראל, נעתר נשיא המדינה שמעון פרס לבקשת חנינה שהגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר ובתוקף סמכותו, הורה על מחיקת עברו הפלילי של אזרח, הכולל לא פחות מ- 12 עבירות פליליות במרשם הפלילי.
 • להלן ההודעה שנתקבלה מסגן היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד ג'מאל קדרי, המבשרת כי נשיא המדינה מחק את עברו הפלילי של הלקוח. מטעמים של צנעת הפרט, נמחקו כמובן פרטיו של הלקוח.

מחיקת עבר פלילי | קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה | מחיקת רישום פלילי

 

עברו הפלילי של המבקש – 12 עבירות רכוש וסמים

 • פרשה זו עוסקת אם כן בגבר בתחילת שנות ה- 40 לחייו, אשר בתקופה של כעשור, מגיל 15 ועד גיל 25 חזר והסתבך פעם אחר פעם עם החוק.
 • את מעורבתו בפלילים החל כאמור עת היה נער. יחד עם חבריו, גנב רכב ומשנעצרו הנערים ע"י שוטרים, נמלטו עד אשר נתפסו שוב. בעקבות אירוע זה, נמצא הלקוח אשם בבית משפט לנוער בעבירות של שימוש ברכב ללא רשות, עבירה בניגוד לסעיף 413ג לחוק העונשין ובריחה ממעצר, עבירה בניגוד לסעיף 257 (2) לחוק העונשין.
 • יחד עם זאת, מאחר והיה קטין ודובר בהסתבכותו הראשונה, נקט בית המשפט לנוער בגישה שיקומית והסתפק בסיום ההליך הפלילי בתקופת מבחן של 18 חודשים וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה.
 • חלפו כשנתיים והפעם כשל הלקוח בעבירות התפרצות וגניבה. גם הפעם זכה לגישה שיקומית. בית משפט השלום בחיפה קבע כי ביצע עבירות של כניסה למקום מגורים לבצע עבירה, בניגוד לסעיף 406(א) לחוק העונשין וגניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין, אולם נמנע מלהרשיעו והשית עליו תקופת מבחן למשך שנה, התחייבות להימנע מעבירה ותרומה צנועה לליב"י.
 • בהמשך, במסגרת שירותו הצבאי, הורשע הלקוח על ידי בית דין צבאי בעבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים והפעם נגזרו עליו, מעבר לעצם ההרשעה בפלילים, מאסר בפועל למשך חודשיים, מאחרי סורג ובריח ומאסר על תנאי. לזכותו יאמר, כי למרות הרשעתו בפלילים, "שרד" הלקוח שירות צבאי והשלימו עד תום.
 • חלפה כשנה מהרשעתו בפני בית דין צבאי, והפעם הובא הלקוח שוב בפני בית משפט השלום בחיפה, שם צירף 3 תיקים פליליים שונים שעניינם עבירות בקשר לרכב, והורשע בלא פחות משש עבירות:
 • בית משפט השלום בחיפה הרשיעו בכל העבירות, מימש ערבות שהוטלה בתיק קודם וגזר עליו מאסר על תנאי.
 • לבסוף, 7 שנים מאוחר יותר, הורשע הלקוח שוב על ידי בית משפט השלום בחיפה והפעם בעבירה של החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים ושוב זכה לסיים את התיק הפלילי במאסר מותנה בלבד.
 • מקרה זה היה למפגשו האחרון של הלקוח עם בית משפט פלילי.

סמכות החנינה של נשיא המדינה - מחיקת עבר פלילי, באמצעות קיצור תקופות התיישנות ומחיקה

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, מעניק לנשיא המדינה סמכות לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית (מחיקת רישום פלילי).
 • מכאן, שגם אם הסתיימו הליכים פליליים בהרשעה פלילית, עדיין פתוח בפני נאשם שהורשע לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במירשם הפלילי, ובכך להסיר את כל ההשלכות הפוגעניות הכרוכות בהרשעה פלילית.
 • קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במירשם הפלילי, מאפשרת לאדם שהרשעתו בפלילים נמחקה, לקבל תעודת יושר.
 • לפרטים נוספים בנושא זה ולפרטים אודות ההשלכות המשפטיות של מחיקת רישום פלילי ע"י נשיא המדינה ראו בעמוד – מחיקת רישום פלילי | בקשת חנינה.

על תכלית מוסד החנינה וסמכותו של נשיא המדינה להורות על מחיקת עבר פלילי

 • במבוא להצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981, ניתן למצוא ביטוי לתכלית שעמדה ביסוד כינונו של מוסד החנינה:

"העקרון הבסיסי שביסוד ההצעה הוא כי - פרט לענינים יוצאים מן הכלל - אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה. ההצעה מאמצת את גישת ההלכה לנושא, המוצאת את ביטויה ב"תקנת השבים" שמקורה במשנה גיטין ה', ה', ושנתייחדה לפעולות תחיקתיות ושיפוטיות שמטרתן להקל על העבריין לשוב בתשובה ולהשתלב בחיי החברה... מצד אחר, ואף זאת בהתאם לעקרונות ההלכה, נקבעו בהצעה מגבלות אחדות על זכותו של העבריין שלא יוזכרו חטאיו - בשל חומרת העבירה, בשל משרה שנושאה צריך לשמש דוגמה אישית לציבור, או בשל תפקיד שבו נדרש אמון מממלא התפקיד והאמון הדרוש נפגע כתוצאה מהעבירה".

 • בהציגו את הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים בפני הכנסת, עמד שר המשפטים דאז, מר משה ניסים על רעיון הריהביליטציה (= שיקום) העומד מאחורי מחיקת ההרשעה:

"...מחיקת הרשעה...חותרת להנהגת רעיון הריהבילטציה, אם כי זו איננה מוחלטת... מידע על הרשעה שנמחקה יימסר רק למספר מצומצם ביותר של גופים, בעניינים שלגביהם נדרש יושר מיוחד, כמו למשל מינוי לכהונת נשיא המדינה, מבקר המדינה או שופטים. להוציא גופים אלה, לא יימסר מידע על הרשעה שנמחקה ואפילו לא לבית-המשפט... מהן זכויותיו של מי שהרשעתו נמחקה? אדם כזה ייחשב לעניין כל דין - בסייגים שפירטתי לעיל - כאילו לא עבר עבירה, וזאת הן כלפי הרשויות שיש לו שיג ושיח עמן והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדות בחוזי אמון. מחיקת הרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל אדם בעקבות ההרשעה, אפילו אם הוא נפסל בפני בית-דין משמעתי ואפילו אם נפסל לצמיתות".

 • דברים דומים פסק בית המשפט העליון בהשר זה בעל"ע 3761/00 אלכסנדר קוסטין נ' לשכת עורכי הדין בישראל:

"על בסיס עקרונות אלה מורה חוק תקנת השבים על התיישנות הרשעה בחלוף התקופה הקבועה בו, ומביא למחיקתה בחלוף תקופה נוספת של עשר שנים. משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו...".

קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עברו הפלילי של הלקוח

 • למרות שנמצא אשם ע"י בתי משפט שונים בלא פחות מ-12 עבירות פליליות שונות, נעתר נשיא המדינה לבקשת חנינה שהוגשה על ידי עו"ד פלילי גיא פלנטר, קיצר את תקופת המחיקה החלה על כל העבירות ובכך מחק את עברו הפלילי של הלקוח.
 • בקובץ pdf הראשון בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתדפיס מרשם פלילי אודות הלקוח (ללא פרטים מזהים כמובן), המפרט את עברו הפלילי שנמחק על ידי נשיא המדינה.
 • בקובץ pdf השני בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת נשיא המדינה למחוק את עברו הפלילי של הלקוח (שוב, ללא פרטים מזהים אודות הלקוח). מאחר ואחד מהתיקים שנמחקו על ידי הנשיא עניינו הרשעה בבית דין צבאי, לקיום חתימת נשיא המדינה חתם שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון. יתר התיקים נדונו בערכאות פליליות אזרחיות ולפיכך לקיום חתימת נשיא המדינה על כתב המחיקה חתמה שרת המשפטים, הגב' ציפי ליבני.
 • בשולי הדברים נציין כי כתב המחיקה נחתם על ידי נשיא המדינה שמעון פרס ביום 24.7.14, יומו האחרון בתפקידו כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל. לא מן הנמנע, שמדובר באחת מפעולותיו האחרונות כנשיא מדינת ישראל.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה, הנוגעות למחיקת רישום פלילי. במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים לקבלת תעודת יושר.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | בקשת חנינה | מחיקת עבר פלילי | קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי | עו"ד פלילי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה | קיצור תקופת מחיקה | מחיקת עבר פלילי | מחיקת רישום פלילי של 12 עבירות פליליות קובץ מצורף קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה | קיצור תקופת מחיקה | מחיקת עבר פלילי | מחיקת רישום פלילי של 12 עבירות פליליות
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il