צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
מתלוננים | נפגעי עבירה | עדים לעבירה | יעוץ משפטי בטרם דיווח או הגשת תלונה פלילית
הדפסת עמוד זה

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לנפגעי עבירה ולעדים, בטרם הגשת תלונה במשטרה

מצבים בהם קיימת חובה חוקית להגיש תלונה או לדווח על עבירה פלילית

 • בהגשת תלונה למשטרה מגלה המתלונן או המדווח אזרחות טובה, אולם לא כל מקרה מצדיק הגשת תלונה פלילית ולעיתים קיימות דרכים אלטרנטיביות, פחות פוגעניות ויותר אפקטיביות (למשל - פניה לגורם טיפולי, גישור ועוד).
 • מנגד, לעיתים קיימת חובת דיווח הקבועה בחוק, ומי שידע ולא דיווח, עשוי להסתבך בעצמו בעבירה פלילית. שורה של חוקים מחייבים את הציבור בדיווח על עבירות פליליות, למשל:
  • פגיעה בקטינים וחסרי ישע: כאשר מדובר בעבירות מסוימות (המוגדרות בחוק) שבוצעו כנגד קטינים או חסרי ישע, קיימת חובה לדווח לרשויות ואי הדיווח מהווה עבירה פלילית.
  • אי מניעת פשע: חוק העונשין מטיל אחריות פלילית על מי שידע שאדם אחר זומם לעשות מעשה פשע, ולא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו. באיזה "אמצעים סבירים" חייבים לנקוט? כל מקרה יוכרע על פי נסיבותיו אולם ככלל, דיווח למשטרה ייחשב כנקיטה באמצעי סביר למניעת הפשע או השלמתו (פשע = עבירה פלילית שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים).
  • מצבים בהם אדם עד לסכנת חיים: חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998, מחייב להושיט עזרה לאדם אחר שעקב אירוע פתאומי נמצא בסכנה חמורה ומיידת לחייו ולבריאותו, וזאת כאשר ניתן להושיט את העזרה מבלי להסתכן או לסכן אחרים. גם במקרה זה, רואים במי שדיווח לרשויות (משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות) או הזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, כמי שעמד בחובתו.
 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי בשאלה האם חלה חובת דיווח.

שאלות, דילמות וחששות בפניהם ניצבים אנשים המתלבטים באם להגיש תלונה

 • לתלונה פלילית השלכות מרחיקות לכת, העשויות לשנות את מסלול חייהם של החשוד והמתלונן כאחד. כאשר מדובר בתלונה פלילית חמורה, ההשלכות כמעט תמיד דרמטיות, וברוב המקרים גם לא ניתן "להחזיר את הגלגל אחורה".
 • במקרים רבים הפגיעה בקרבן כה חמורה וברורה, שלא מתעוררת בכלל השאלה, האם יש מקום להגיש תלונה למשטרה.
 • פעמים אחרות, נפגע העבירה לא נדרש לתת דעתו לשאלה האם להתלונן במשטרה, שכן מישהו אחר כבר הגיש את התלונה, דיווח או הזמין את המשטרה (למשל: עדי ראיה לעבירה, שכנים ששמעו משהו, "שותפי סוד" לעבירה, גורמים הנתונים לחובת דיווח וכו').
 • במקרים רבים אחרים, איש עדיין לא התלונן, והנפגע ניצב בפני שורה של שאלות, דילמות וחששות כיצד לפעול:
  • האם קיימת חובה חוקית לדווח על המקרה?
  • מה ההשלכות לאי הגשת תלונה או לאי דיווח?
  • בפני מי להתלונן?
  • האם מדובר בכלל בתלונה פלילית? ברוב המקרים המעשה הפלילי מזדקר לעין אולם יש מקרים פחות ברורים; כך למשל, היכן עובר הגבול הפלילי בין כישלון עסקי, תוך נסיון להמשיך ולעמוד בהתחייבויות כלפי לקוחות וספקים, לבין ניהול עסק במרמה, תוך ידיעה שאין סיכוי לעמוד בהתחייבויות?
  • מה מטרת התלונה? אולי יש דרך פחות פוגענית ויותר אפקטיבית להשיג את המטרה?
  • האם יאמינו למתלונן?
  • כיצד להוכיח את התלונה וכיצד לגרום לרשויות החקירה להאמין למתלונן?
  • איזה ראיות צריך להציג על מנת להניע את גלגלי החקירה הפלילית?
  • כיצד לאסוף את הראיות מבלי לפגוע בקבילות הראיות ובמשקלן ומבלי להסתבך בעבירות פליליות (למשל, כיצד לא להיכשל בעבירות פליליות של פגיעה בפרטיות, האזנת סתר וכדומה). בהקשר זה, האם יש מקום להעסיק חוקר פרטי?
  • אולי תלונתו של נפגע העבירה תסבך אותו עצמו? אולי יש אלמנטים בגירסתו המפלילים את עצמו בעבירה פלילית?
  • כיצד יגיב האדם שכנגדו הוגשה התלונה? אולי הדבר יוביל לאלימות או לפגיעה אחרת? אולי הדבר יוביל לתלונה נגדית, שתפגע עוד יותר במתלונן?
  • באיזה אמצעים משפטיים יכול המתלונן לנקוט, מעבר להגשת התלונה במשטרה, על מנת להגן על עצמו בעתיד? בהקשר זה ניתן לעשות שימוש למשל בכלים המשפטיים הבאים:
   • קבלת צו הגנה, לפי חוק למניעת אלימות במשפחה , התשנ"א-1991.
   • קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת, לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.
   • נקיטה בהליכים משפטיים לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.
   • הגשת קובלנה פלילית פרטית, כנגד הפוגע.
  • כיצד צפויה הרשות החוקרת להגיב לתלונה?
  • האם גורמי החקירה יתייחסו ברצינות לתלונה? אולי מדובר בענין שהמשטרה פשוט לא טורחת לעסוק בו  (ויש לא מעט עניינים שהמשטרה "לא מתלהבת" לעסוק בהם, למשל - סכסוכי שכנים) ו"חבל על זמנו" של המתלונן?
  • כיצד לגרום למשטרה לקחת ברצינות את התלונה?
  • איזה כלים עומדים לרשות גורמי החקירה על מנת לברר את התלונה?
  • איזה פעולות חקירה צפויה הרשות החוקרת לבצע בעקבות התלונה?
  • כמה זמן ייקח עד שרשויות החקירה יטפלו בתלונה?
  • מה הסיכוי, אם בכלל, שמבצע העבירה יועמד לדין? כמה זמן ייקח עד שיעמידו לדין את מבצע העבירה?
  • לאיזה עונש, אם בכלל, צפוי מבצע העבירה?
  • איזה פעולות תבצע המשטרה, אם בכלל, להגן על הנפגע? עד מתי תמשך ההגנה?
  • האם המתלונן יחוייב להעיד בבית משפט כנגד מבצע העבירה?
  • ביטול התלונה בעתיד: לעיתים, בשל פרק הזמן הממושך שלוקח לרשויות אכיפת החוק לטפל בתלונה, משתנה מצב הדברים, ולמתלונן כבר אין עניין שהחשוד יועמד לדין פלילי. בהקשר זה מתעוררות שאלות רבות, למשל:
   • האם ניתן בכלל לבטל תלונה פלילית בישראל?
   • כיצד תגיב המשטרה לנסיון לבטל את התלונה?
   • האם נסיון ביטול התלונה עשוי לסבך דווקא את המתלונן?
   • האם יש דרך חזרה, להחזיר את המצב לקדמותו, לפני הגשת התלונה?
 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי למתלוננים ולנפגעי עבירה בכל השאלות הנזכרות לעיל. בין היתר, אנו בוחנים ביחד עם המתלונן, את הנושאים הבאים:
  • האם קיימת חובה חוקית להגיש תלונה או לדווח.
  • האם התגבשה עבירה פלילית, ואם כן - איזה.
  • האם נאספו מספיק ראיות להוכחת התלונה הפלילית ואיזה ראיות חיוניות להוכחת התלונה.
  • כיצד לחזק את גירסת המתלונן ולשכנע את רשויות אכיפת החוק לפעול.
  • השלכותיה של הגשת התלונה על המשך חייהם של המתלונן והחשוד.
  • בסופו של יום, האם בנסיבות המקרה הספציפי יש מקום להגיש תלונה פלילית, ואם כן - למי וכיצד להתלונן.

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לנפגעי עבירה ולעדים, בטרם הגשת תלונה במשטרה.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il