גידול סמים – סגירת תיק פלילי בעילת חוסר אשמה במסגרת שימוע פלילי

5
(4)
גידול סמים - סגירת תיק בעילת חוסר אשמה במסגרת שימוע פלילי

גידול סמים – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סגירת תיק בעילת חוסר אשמה במסגרת שימוע פלילי.


סגירת תיק גידול סמים בעילה של חוסר אשמה.

 • למרות שנתפס בחיפוש משטרתי בביתו של החשוד שתיל קנאביס, ולפיכך נחשד בעבירה פלילית של גידול סמים, קיבלה המשטרה את בקשתו של עו”ד פלילי גיא פלנטר וסגרה את התיק הפלילי כנגד החשוד בעילה של חוסר אשמה.

נסיבות המקרה – חשד לעבירת גידול סמים בעקבות תפיסת שתיל קנאביס בביתו של הלקוח.

 • הלקוח במקרה זה הינו אזרח מן השורה, גבר בסוף שנות השלושים לחייו, נשוי ואב לשני ילדים, לא עבר פלילי וללא כל מגעים קודמים עם משטרת ישראל אשר בעברו שירות צבאי מלא ותקין כלוחם בחטיבת גולני, מועסק בתפקיד מנהל מערכות מחשוב באחת החברות הגדולות והמובילות במשק.
 • במהלך חיפוש שערכו בלשי משטרה בביתו, באדנית מרפסת דירתו, נתפס שתיל מריחואנה. בעקבות תפיסת הסמים, עוכב האיש לחקירה ונפתחה כנגדו חקירה פלילית בחשד לעבירה של ייצור, הכנה והפקה של סמים מסוכנים, בניגוד לסעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג-1973.

על העבירה הפלילית אשר בה נחשד האיש – גידול סמים.

 • סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, אשר כותרתו “ייצור, הכנה והפקה” קובע כדלקמן:

“לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל”ז-1977”.

 • על חומרת העבירה של גידול סמים ניתן ללמוד (למשל) מפסיקתו של בית המשפט בתיק פלילי 15084-05-10, מדינת ישראל נגד שחם, שם נפסק:

“שתי העבירות בהן הורשע הנאשם הינן עבירות מסוג פשע אשר העונש המרבי הקבוע לצידן הוא 20 שנות מאסר. המחוקק מצא להשוות את עונשו של מגדל הסמים לעונשו של מייצר הסמים, מפיק הסמים, מכין הסמים וממצה סמים מחומר אחר, בין היתר מתוך מטרה למנוע הכנסת סם חדש למערכת הפצת הסם הכוללת. משכך, אף לא ניתן לגדל סמים לצריכה עצמית, כאמור בסעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, בניגוד לאפשרות החזקתם לצריכה עצמית כאמור בסעיף 7(א)(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים. מגדל הסמים המסוכנים אינו יכול לדעת לאלו ידיים “יתגלגל” הסם שגידל, בין אם מרצונו ובין אם מרצונו של אחר…

“…המחוקק קבע, במסגרת סעיף 7(ג) לפקודה, כי אין דינו של מי שהחזיק בסם מסוכן למטרות של צריכה עצמית, כדינו של אדם שהתכוון לסחור בסם. ברם, יש לזכור כי גם החזקה בסמים לצורך שימוש עצמי – הינה עבירה פלילית, שהעונש בצידה יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר (ראו: סעיף 7(ג) סייפא לפקודה). למותר לציין, כי מדיניות התביעה בישראל מגלה תקיפות כלפי עבירה זו, והיא איננה נתפסת כעבירה “פעוטת-ערך” (ראו: הנחיה 4.1105 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה: “מדיניות התביעה – סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית”, בפסקה 5). הדברים האמורים מקבלים משנה תוקף כאשר עסקינן – כמו במקרה שלפנינו – לא רק בעבירה של החזקה, אלא גם בעבירה של גידול הסם המסוכן ללא היתר (אף אם הגידול נעשה, כטענת המשיב, באותן הנסיבות, דהיינו למטרות שימוש עצמי), שכן עבירה זו הינה עבירה המסווגת ברף הגבוה של עבירות הסמים, וככזו היא נושאת עימה עונש מאסר מירבי של עשרים שנים (ראו: סעיף 6 לפקודה)”.

 • דברים דומים נפסקו על ידי בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט ערן קוטון) בתיק פלילי 8414-05-09, מדינת ישראל נגד פרידמן, שם נפסק:

“…כך או כך, “עבירת הגידול” היא עבירה בניגוד לסעיף 6 לפקודת הסמים. המחוקק רואה בגידול מעשה שווה ערך לייצור סם מסוכן, להפקתו, להכנתו ולמיצויו.

תכלית איסור הגידול, בין היתר, היא מניעת הכנסת סם חדש למערכת הפצת הסם הכוללת. משכך, אף לא נעשתה הבחנה ע”י המחוקק בין גידול סם מסוכן לצריכה עצמית לבין גידול שאינו לצריכה עצמית. אין לדעת לאן יתגלגל הסם שיופק מן הצמחים, בין אם מכוח רצון המגדל ובין אם מכוח רצונם של אחרים.

העונש המרבי הקבוע לצד עבירת הגידול הוא עונש של 20 שנות מאסר. בהינתן נתון זה על בית המשפט מוטלת החובה להחמיר עם המגדלים על מנת לצקת תוכן לתכלית החקיקה, לגמול למגדלים על מעשיהם ולהרתיע את היחיד ואת הרבים העלולים לפעול כמותו”.


הליך שימוע פלילי וסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה.

 • משנסתיימה החקירה הפלילית, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת (תחנת המשטרה) לרשות התובעת (תביעות מחוז תל אביב של משטרת ישראל) וזאת על מנת לבחון הגשת כתב אישום כנגד החשוד בעבירה של גידול סמים.
 • בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובשים לב שמדובר בעבירה פלילית מסוג “פשע”, שלחה יחידת התביעות של המשטרה לחשוד מכתב אשר כותרתו “מכתב יידוע לחשוד“. במכתב זה מסרה המשטרה לחשוד את ההודעה הבאה:

“לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב – 1982, הריני להודיעך כי תיק xxxxxx/2013 של תחנת xxxxxx בו נחקרת כחשוד, הועבר לעיון התביעות.

בכל בירור נוסף בעניין הנדון, הינך רשאי לפנות בכתב לפי הכתובת הרשומה מעלה, תוך ציון פרטי התיק.

הנך רשאי תוך 30 יום מיום קבלת הודעה זו, לפנות אלינו בכתב בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום”.

 • בכך, ומבלי לציין את הדבר באופן מפורש, מילאה התביעה המשטרתית חובתה להעניק לחשוד שימוע, בטרם תגיש כנגדו כתב אישום.
 • החשוד החליט לממש את זכות השימוע ולעשות כל שבידיו על מנת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו וניהול הליך פלילי בבית המשפט.
 • באמצעות עורך דין פלילי גיא פלנטר, הגיש החשוד בקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום. בהתחשב בראיות ההגנה שאסף עו”ד פלילי גיא פלנטר, התבקשה התביעה המשטרתית לא רק להימנע מהגשת כתב אישום אלא אף לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה.
 • משטרת ישראל נעתרה לבקשת עו”ד פלילי גיא פלנטר במלואה, ובמענה לבקשה שלחה לחשוד “הודעה בדבר החלטה של להעמיד לדין” תוך ציון הדברים הבאים:

“החקירה הפלילית שנפתחה בעניינו של החשוד בחשד לביצוע עבירת גידול, יצור והכנת סמים נסתיימה והתיק נסגר בתביעות מחוז תל אביב. עילת הסגירה: לא נמצאה אשמה במעשיו של החשוד (חוסר אשמה). רישום תיק שנסגר מהעילה “אין אשמה פלילית”, לא ייכלל ברישומיה הפנימיים של המשטרה (בניגוד לתיקים פליליים שנסגרו בעילות של העדר מספיק ראיות או חוסר עניין לציבור)”.

 • משנתקבלה הבקשה לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, לא נכלל רישום אודות תיק זה ברישומיה הפנימיים של המשטרה ובכך טוהר לחלוטין שמו של החשוד.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין ב”מכתב יידוע לחשוד” שקיבל החשוד ממשטרת ישראל והעמידו על זכותו לפנות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו וכן ב”הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין”, במסגרתה מסרה משטרת ישראל לחשוד, כי התיק נסגר בעילה שלא נמצאה אשמה פלילית במעשיו (מטעמים של הגנת הפרטיות, נמחקו פרטים מזהים של החשוד).

לקריאה נוספת.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.


עו”ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוע פלילי | ייצוג משפטי בשימוע פלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | מכתב יידוע לחשוד | עבירות סמים | גידול סמים | סגירת תיק פלילי | חוסר אשמה | עורך דין פלילי בתל אביב | עו”ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה