סטודנטים: הליך משמעתי ; הונאה בבחינה, החזקת חומר אסור בבחינה – הרחקה על תנאי בלבד

דין משמעתי – סטודנטים | סטודנט למשפטים שהודה במסגרת הליך משמעתי בפני בית הדין המשמעתי בעבירות הונאה בבחינה והחזקת חומר אסור בבחינה – סיים הליך משמעתי ללא הרחקה וללא פסילת הקורס

 • אנו מביאים מקרה זה כהמחשה נוספת לכך, שגם בעבירה משמעתית חמורה כגון הונאה בבחינה, עדיין, ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין העוסק בדין המשמעתי יכול למזער את נזקיו של הסטודנט ואף להוביל במקרים המתאימים לענישה חריגה, ענישה שלא כוללת הרחקה מהלימודים ופסילת הקורס.
הונאה בבחינה החזקת חומר אסור בבחינה עונש של הרחקה על תנאי בלבד

הונאה בבחינה החזקת חומר אסור בבחינה עונש של הרחקה על תנאי בלבד

הונאה בבחינה, החזקת חומר אסור בבחינה – עונש הרחקה על תנאי בלבד

 • ואלו פרטי המקרה בתמצית; כנגד סטודנט הלומד משפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הוגשה קובלנה משמעתית המייחסת לו עבירות של הונאה בבחינה והחזקת חומר אסור בבחינה.
 • ככלל, מוסדות הלימוד רואים בחומרה רבה עבירות של הונאה וברוב המקרים הרשעה בעבירה משמעתית של הונאה בבחינה או הונאה בעבודה גוררת ענישה מחמירה בדמות פסילת קורס לצד הרחקה בפועל מן הלימודים, אף לתקופה ממושכת. בחלק ניכר ממוסדות הלימוד האקדמיים אף קבוע בתקנון עונש מינימום של הרחקה בפועל, במקרה של הרשעה בעבירת הונאה.
 • בקובלנה המשמעתית שהוגשה נגד הסטודנט במקרה זה נטען כי במהלך בחינה שנערכה בספרים סגורים הבחינה המשגיחה כי הסטודנט מתנהג באופן חשוד ובבדיקת הדפים שברשות הסטודנט נמצא בין דפי שאלות הבחינה פתק עליו כתובים חומרים הקשורים לחומר הבחינה.
 • דובר בסטודנט למשפטים שלמעשה כבר סיים את כל חובותיו לתואר, אולם האישום המשמעתי העמיד את הסטודנט בסיכון ממשי לפסילת הקורס בו נערכה הבחינה נשוא הקובלנה המשמעתית וכמובן להרחקה בפועל מן הלימודים – תמהיל ענישה שהיה גורר עיכוב משמעותי בסיום לימודי המשפטים. 
 • לנוכח השלכות כבדות המשקל של ההליך המשמעתי פנה הסטודנט למשפטים למשרדנו וביקש שנייצג אותו בהליך המשמעתי בפני בית הדין למשמעת.
 • בפגישה שנערכה בעניינו של הסטודנט, שוכנעה הממונה על התביעה המשמעתית כי ראוי בנסיבות מקרה זה להסתפק בענישה צופה פני עתיד בדמות הרחקה על תנאי בלבד, ובאופן חריג ביותר לסיים את התיק ללא עונש של פסילת קורס והרחקה בפועל.
 • בהמשך, אימץ בית הדין המשמעתי של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט את הסדר הטיעון שנקשר בין הצדדים, הרשיע את הסטודנט ע"פ הודאתו בעבירות של הונאה בבחינה והחזקת חומר אסור בבחינה והשית על הסטודנט למשפטים עונש הרחקה על תנאי, למשך סמסטר, שלא יעבור עבירת משמעת נוספת עד סוף לימודיו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בקובלנה המשמעתית שהוגשה כנגד הסטודנט וכן בהחלטת בית הדין המשמעתי של  המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לאמץ את הסדר הטעון ולסיים את הפרשה בהרחקה על תנאי בלבד.
 • מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו מהקובלנה המשמעתית ומהחלטת בית הדין פרטים מזהים אודות הסטודנט.
 • את הסטודנט ייצגה עורכת דין אירנה אינברג ממשרדנו.

תיק משמעת שנדון ב- 2018 בפני בית הדין המשמעתי של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי של סטודנטים בהליך משמעתי בפני בית דין משמעתי במוסדות לימוד להשכלה גבוהה


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ייצוג משפטי בהליך משמעתי בפני בית דין משמעתי | המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט | הונאה בבחינה | החזקת חומר אסור בבחינה


 

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם ייצג משרדנו סטודנטים בהליכים משמעתיים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים