מחיקת עבר פלילי של חייל | קבלת בקשת חנינה של חייל – עבירות סמים

מחיקת עבר פלילי של חייל – נשיא המדינה מקבל בקשת חנינה ומורה על מחיקת רישום פלילי של חייל שהורשע בעבירות סמים

נסיבות המקרה – הרשעת חייל בפלילים: עבירות סמים ועבירות בניגוד לחוק השיפוט הצבאי

 • פרשה זו עוסקת בחייל בשירות סדיר, אשר הרשעתו הפלילית בעבירות סמים נמחקה על ידי נשיא המדינה בעקבות בקשת חנינה שהוגשה על ידי משרדנו.
 • חיפוש שגרתי שנערך על ידי שוטרים ברכב אשר בו ישב החייל, הוביל לתפיסת סם מסוג קנאבוס בתיקו האישי של החייל.
 • החייל עוכב והועבר לחקירת מצ"ח, שם הודה בהחזקת הסם, אולם סירב לערוך בדיקה לגילוי שימוש בסמים.
 • בהמשך, הוגש כנגד החייל כתב אישום. בעקבות הודאתו באשמה, הרשיע בית הדין הצבאי את החייל בשתי עבירות:
  • החזקת סם מסוכן, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973.
  • סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, עבירה בניגוד לסעיפים 127א + 250א לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.
 • בתנאים מסויימים, הרשעה בבית דין צבאי בעבירות בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, ואפילו בעבירות של החזקה ושימוש בסם "קל", לצריכה העצמית, נרשמת במרשם הפלילי האזרחי (מרשם המנוהל ע"י משטרת ישראל).
 • בכך, מוכתם שמם של חיילים למשך שנים רבות, הרבה מעבר לתקופת שירותם הצבאי, ולאחר שחרורם מצה"ל, מחבלת אותה הרשעה בגיבוש עתידם המקצועי "באזרחות".

מחיקת רישום פלילי ע"י נשיא המדינה

 • לנוכח התוצאות הפוגעניות של הרשעתו בפלילים, הגיש עורך דין צבאי גיא פלנטר מטעמו של החייל בקשת חנינה לנשיא המדינה.
 • בבקשת החנינה, התבקש נשיא המדינה לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ולהורות על קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלות על ההרשעה, ובמילים אחרות – להורות על מחיקת עבר פלילי.
 • נשיא המדינה נעתר לבקשת החנינה שהוגשה על ידי עורך דין גיא פלנטר, קיצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלו על הרשעתו הפלילית של החייל באופן, שהרשעתו הפלילית נמחקה.

תוצאות קבלת בקשת חנינה – מחיקת עבר פלילי

 • סעיף 20 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסדיר את התוצאות הנובעות ממחיקת הרשעה פלילית:

(א) מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה  (יחד עם זאת, אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה).

(ב) ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

(ג) בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

(ד) שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא יישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

(ה) מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לעניין כל דין, אלא בידי מספר מצומצם מאוד של גופים (למשל, לעניין בחירת נשיא המדינה, מינוי מבקר המדינה, מינוי נגיד בנק ישראל, מינוי שופטים ומינוי בעלי תפקידים מסוימים בשירות המדינה, ותפקידים המסווגים סודי ביותר).

 • במישור העקרוני, אדם שהרשעתו נמחקה ייחשב לעניין כל דין כאילו לא עבר עבירה וזאת הן כלפי הרשויות והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדת הרשעתו שנמחקה. מחיקת ההרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל אדם בעקבות ההרשעה.
 • מחיקת עבר פלילי פותחת "דף נקי" ומאפשרת לאדם שזכה למחיקת הרשעתו לבחור את עתידו המקצועי ללא מגבלות ולהשתלב בחברה כאזרח מן השורה. בהקשר זה יפה פסיקתו של בית המשפט העליון (בערעור לשכת עורכי הדין 3761/00):

"משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו…"

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של נשיא המדינה למחוק את עברו הפלילי של חייל אשר הורשע בבית דין צבאי בעבירות סמים וכן בדוגמאות נוספות למקרים בהם טיפלנו במחיקת עבר פלילי של חיילים.

משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות למחיקת עבר פלילי של חיילים. במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים לקבלת תעודת יושר.


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי לחיילים | בקשת חנינה | עבירות סמים | עורך דין צבאי | מחיקת רישום פלילי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות / 5. כמות הצבעות

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלו במחיקת עבר פלילי של חיילים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים