תקיפת בת זוג באגרופים, איומים. בית משפט השלום בכפר סבא – ביטול כתב אישום.

5
(33)
תקיפת בת זוג באמצעות אגרופים

תקיפת בת זוג באגרופים – ביטול כתב אישום.


תקיפת בת זוג באגרופים; בית משפט השלום בכפר סבא מורה על ביטול כתב אישום בו נטען כי בעל תקף את אשתו באגרופים ואיים עליה

 • פרשה זו עוסקת באיש עסקים, בעברו קצין בכיר בחיל האוויר, אשר הואשם בעבירות אלימות במשפחה חמורות ויוצג על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר.
 • תלונה שהגישה אשתו של האיש למשטרה, הובילה להגשת כתב אישום פלילי כנגדו לבית משפט השלום כפר סבא. בין היתר, ייחס כתב האישום לבעל תקיפת בת זוג באגרופים.
 • נקדים את המאוחר ונציין כי 7 חודשים לאחר הגשת כתב האישום, בעקבות הייצוג המשפטי שקיבל הנאשם, ביטל בית משפט השלום כפר סבא את כתב האישום.

כתב האישום אשר הוגש כנגד הנאשם – עבירות אלימות במשפחה – תקיפת בת זוג באגרופים

 • כתב האישום אשר בסופו של יום בוטל, מנה שני אישומים שונים.
 • בתמצית, על פי הנטען בפרק העובדתי באישום הראשון, תקף הנאשם את אשתו שלא כדין בכך שדחף אותה לתוך ביתם והכה באגרופיו בצווארה ובגופה עד שנפלה.
 • בהמשך, כך נטען באישום, משניסתה המתלוננת להיכנס לרכבו, שוב דחף אותה הנאשם והכה בגופה באגרופיו.
 • עוד נטען באישום זה כי בכך שפגע עם רכבו ברכבה של המתלוננת, נהג הנאשם בקלות ראש או ברשלנות ברכבו וכן – כי איים על המתלוננת בכוונה להפחידה או להקניטה.
 • בהתאמה, לטענות עובדתיות אלו בכתב האישום, במישור המשפטי, נטען כי הנאשם ביצע שורה של עבירות פליליות:
  • תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, עבירה בניגוד לסעיף 379 ביחד עם סעיף 382 (ב)(1) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977;
  • איומים, עבירה בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין.
  • נהיגה בקלות ראש, עבירה בניגוד לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961.
 • על פי הנטען באישום השני שבכתב האישום, כחצי שנה עובר לאירוע הנטען באישום הראשון, בעת שהמתלוננת ניסתה להיכנס לרכבו, תקף אותה הנאשם שלא כדין בכך שדחף אותה מחוץ לרכב.
 • גם באישום זה הואשם הנאשם בעבירה פלילית של תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, בניגוד לסעיף 379 ביחד עם סעיף 382 (ב)(1) לחוק העונשין.
 • הפרשה בכללותה נתפסה על ידי משטרת ישראל כחמורה, והדבר קיבל ביטוי בהודעת התביעה המשטרתית בכתב האישום לפיה, קיימת אפשרות שתעתור במקרה זה למאסר בפועל.

על העבירות הפליליות שיוחסו לנאשם בכתב האישום

על עבירת התקיפה

 • גבולותיה הפליליים של עבירת התקיפה מוגדרים בחוק העונשין הישראלי באופן רחב ביותר; סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר את העבירה הפלילית של תקיפה באופן הבא:

"378. תקיפה – מהי

המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

 • משמע, כל מגע (שלא בהסכמה) שגרם לאי נוחות, עשוי להיתפס כמעשה פלילי של תקיפה.
 • סעיף 379 לחוק העונשין, שכותרתו "תקיפה סתם" קובע, שמי שתקף שלא כדין אדם אחר, עונשו המקסימלי שנתיים מאסר, אלא באם נקבע בחוק העונשין עונש אחר לתקיפה, מחמת נסיבותיה.

על עבירת תקיפת בת זוג

 • עונש חמור יותר אכן נקבע לתקיפה של בן משפחה, בסעיף 382(ב) לחוק העונשין; תקיפה שכזו נופלת בגדר תקיפה בנסיבות מחמירות, ולצידה עונש מקסימלי של 4 שנות מאסר (כפל העונש הקבוע לעבירה של "תקיפה סתם" בניגוד לסעיף 3799 לחוק העונשין):

"382. תקיפות בנסיבות מחמירות

(א)   …
(ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לעניין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

1. בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

2. קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א. (ג) …".

 • מובן ש"גולת הכותרת" בכתב האישום היא הטענה המייחסת לנאשם תקיפת בת זוג באגרופים, מעשה הנתפס כחמור מאוד, לכל הדעות.

על עבירת האיומים

 • כדבר שבשגרה, נמצא בכתבי אישום העוסקים בעבירות אלימות במשפחה גם אישום בעבירה הפלילית של איומים. גם עבירה זו מוגדרת באופן רחב מאוד בחוק העונשין ובלהט וויכוח או עימות, קל מאוד להיכשל בה. סעיף 192 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"192. איומים

המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".


ביטול כתב האישום על ידי בית משפט השלום בכפר סבא בעקבות ייצוג משפטי של עורך דין פלילי גיא פלנטר

 • לאחר קבלת מלוא חומר החקירה המשטרתי, ניתוח הראיות ואיסוף ראיות הגנה, בא בדברים עורך דין פלילי גיא פלנטר עם ראש שלוחת תביעות כפר סבא.
 • בעקבות מפגש זה, ביקשה התביעה המשטרתית מבית המשפט לחזור בה מכתב האישום, על שני אישומיו. בית משפט השלום כפר סבא קיבל את בקשת התביעה, והורה על ביטול כתב האישום.
 • ביטול כתב האישום חסך מהנאשם את כל ההשלכות הפוגעניות שעשויות לצמוח ממשפט פלילי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם ובהחלטת בית המשפט לבטלו.

תיק פלילי בבית משפט השלום כפר סבא, בפני כבוד השופט חנוך פדר.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | עורכי דין פליליים | ייצוג משפטי פלילי | ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה | תקיפה בנסיבות מחמירות | תקיפת בת זוג באגרופים | איומים | נהיגה בקלות ראש | עורך דין פלילי בכפר סבא | בית משפט השלום בכפר סבא – ייצוג משפטי במשפט פלילי | עו"ד פלילי בכפר סבא | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה