קבלת דבר במרמה בצבא – איש צבא קבע שקיבל במרמה 40,000$ – הורדה בדרגה אחת ללא מאסר.

5
(123)
 ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי בעבירות קבלת דבר במרמה בצבא.

קבלת דבר במרמה בצבא – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי.

קבלת דבר במרמה בצבא – איש קבע שקיבל 40,000$ במרמה ממשלחת משרד הביטחון בארה"ב סיים את משפטו הצבאי בהורדה בדרגה אחת + עבודות צבאיות תוך פגיעה מינימלית בזכויות הפנסיה שצבר


 • פרשה זו עוסקת במשפט צבאי שהתנהל כנגד נגד בכיר בשירות קבע, בפני בית דין צבאי של מפקדת זרוע היבשה (מז"י) בגין קבלת דבר במרמה בצבא באמצעות זיוף; הפרשה הגיעה לפתחו של בית הדין הצבאי לערעורים.
 • פסק הדין המלא של בית הדין הצבאי לערעורים מוצג בעמוד זה, לקראת סוף העמוד.
 • בתום הפרשה פירסם הכתב יוסי מלמן את הדברים הבאים ב"הארץ".

עובדות המקרה – קבלת דבר במרמה בצבא באמצעות זיוף מסמכים

 • רס"ב ר', נגד בכיר בצה"ל, נבחר לצאת עם משפחתו לארה"ב לשליחות בת מספר שנים מטעם משרד הביטחון.
 • בעודו משרת בארה"ב, פתחה מצ"ח בחקירה פלילית כנגדו, בחשד לעבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והדחה בחקירה.
 • על פי החשד, במשך קרוב לשנתיים, זייף קבלות באמצעותן יצר מצג כוזב כאילו שילם לשכנתו בגין שיעורי אנגלית עבורו ועבור בני משפחתו (זכות שלה היה זכאי מתוקף תפקידו), על אף שבפועל לא נערכו שיעורי אנגלית כלל וכלל. את הקבלות המזויפות הגיש לתשלום למשרד הביטחון בצירוף לדוחות כוזבים, אשר הכילו נתונים דומים. בדרך זו, נחשד כי קיבל במרמה ממשלחת משרד הביטחון בארה"ב סך של 40,540 דולר.
 • בנוסף, חקרה מצ"ח חשד כי שיבש את החקירה הפלילית כנגדו בכך שביקש מאותה מורה כי אם יפנו אליה בנושא – תטען כי אכן העבירה שיעורי אנגלית כפי שהוצהר על ידו.
 • עם פתיחת החקירה הפלילית כנגדו, פנה רס"ב ר' לעורך דין צבאי גיא פלנטר אשר טס לארה"ב ולאחר הערכת מצב מקיפה, העניק לו ייעוץ משפטי.
 • כבר בשלב זה, בהתחשב בראיות לחובתו של הנגד, הוצבו מספר מטרות בהגנתו:
  • האחת – שלא ייגזר על הנגד עונש מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח.
  • השנייה – לסיים את המשפט הצבאי רק לאחר שהנגד חצה את גיל 42, "התחנה הראשונה" מבחינת גיל, המאפשרת פרישה עם זכויות גמלה (בתחילת החקירה הפלילית היה הנגד בן 40).
  • השלישית – למזער ככל הניתן את הפגיעה בזכויות בפנסיה שצבר הנגד ביושר במשך שנים, בין היתר על ידי פגיעה מינימלית בדרגותיו.
 • בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבל, עוד לפני שנחקר לראשונה ע"י מצ"ח, השיב רס"ב ר' את מלוא סכום הכסף למשלחת משרד הביטחון.

כתב האישום שהוגש לבית הדין הצבאי – קבלת דבר במרמה בצבא

 • עם תום פעולות החקירה, הוגש כנגד הנגד הבכיר כתב אישום המייחס לו את העבירות הבאות:
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לסעיף 415 סיפא לחוק העונשין;
  • זיוף ושימוש במסמך מזויף בניגוד לסעיפים 418 סיפא ו- 420, לחוק העונשין;
  • הדחה בחקירה, בניגוד לסעיף 245 לחוק העונשין;
  • התנהגות שאינה הולמת בניגוד לסעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.
 • מעבר לכך, הושעה מתפקידו לאלתר, ומשפחתו נאלצה לעזוב את ארה"ב באופן מידי – ולשוב לישראל.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין צבאי גיא פלנטר עם הפרקליטות הצבאית

 • במסגרת משא ומתן עם הפרקליטות הצבאית, תוקן כתב האישום כנגד רס"ב ר' לקולא באופן משמעותי ואף הושמט ממנו סעיף האישום שעניינו הדחה בחקירה.
 • באשר לשאלת העונש, לא ניתן היה להגיע עם הפרקליטות הצבאית להסדר טעון "סגור", ולפיכך נותרו 2 רכיבי ענישה ל"טעון פתוח", כאשר כל צד ביקש לשכנע את בית הדין הצבאי בטעוניו:
  • ביחס לרכיב המאסר – הפרקליטות הצבאית עמדה על כך שייגזר על הנאשם עונש הכולל כליאה ממשית אולם הסכימה, במסגרת הסדר הטעון, להגביל את עתירתה ל- 6 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח. עוד הוסכם במסגרת הסדר הטעון, כי ההגנה תעתור מצידה לריצוי ששת חודשי המאסר בעבודות צבאיות, ולא בכליאה ממשית.
  • ביחס לפגיעה בדרגה – הפרקליטות הצבאית עמדה על כך שחומרת מעשיו של רס"ב ר' מצדיקה הורדה מכל דרגה (כלומר – לדרגת טוראי); אך משרדנו סירב להסכים לדרישה זו ולפיכך, במסגרת הסדר הטעון, נותרה שאלת ההורדה בדרגה להכרעת בית הדין הצבאי.

על עבירות קבלת דבר במרמה בצבא, בהן הורשע רס"ב ר'

 • בטרם נמשיך הלאה, מספר מילים על חומרת העבירות בהן הורשע הנגד הבכיר.
 • עבירות המרמה בצבא נתפסות כעבירות חמורות במיוחד, וזאת בשל הפגיעה הקשה באמון השורר בצבא – בשלושה רבדים שונים: האחד, האמון בין המערכת הצבאית לחייליה וקציניה; השני, האמון בין החייל למפקדיו; והשלישי האמון בין הציבור – לצבא.
 • ביחס לסולם הערכים המצופה ממי שגבוה בדרגה, נאמר כבר בפסיקת בתי הדין הצבאיים כי (אמנם הדברים מתייחסים ל"קצין" אך נכונים באותה מידה גם ביחס לנגדים בכירים המהווים מפקדים לכל דבר ועניין):

"על המפקד להוות סמל ומופת לפקודיו בהילוכו, בנורמות ההתנהגות שלו, במקצועיותו, בכל אשר יפנה ויעשה. מעילה באמון מצד המפקד משליכה על הזכות ועל היכולת להמשיך ולשאת את דרגתו' (ע/144/06  התובע הצבאי הראשי נ' סרן בוטביה, פס' 9 (2008)). הנה-כי-כן, על המפקד להוות מופת ודוגמא. ההיררכיה הפיקודית וסטטוס הקצונה אינם אלא סממנים חיצוניים…, שמאחוריהם מצופה כי תעמוד אישיות בעלת חוט שדרה ערכי, שתהווה כעמוד אש ההולך לפני המחנה (ראו: בג"ץ 3959/99 התנועה למען איכות השלטון נ' הוועדה לעיון בעונש, פ"ד נג (3) 721, 746 (1999); ע/364/83 רס"ן אבנר נ' התובע הצבאי הראשי, פס' 4 (1983)). חוסנם המוסרי של מפקדי הצבא הוא הערובה להבטחת אמון הציבור בצה"ל. שילוב העוצמה הצבאית עם המחויבות הערכית הם שעומדים ביסוד כוחו של הצבא (בג"ץ 1284/99 פלונית נ' ראש המטה הכללי, פ"ד נג (2) 62, 70-69 (1999))" (מתוך ע/74/09 תא"ל תמיר הנ"ל, בסעיף 14 לפסק הדין, ההדגשות הוספו, וראו גם ע/153/03 סא"ל שגיא נ' התובע הצבאי הראשי (2003) בעמוד 47).


גזר דינו של בית הדין הצבאי המחוזי, מחוז שיפוט זרוע היבשה (מז"י)

 • בגזר דינו, הרכב בראשותו של אלוף משנה ארז פורת, נשיא בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוט מז"י, קיבל את מרבית טענותיו של עורך דין צבאי גיא פלנטר, דחה את עתירת התביעה הצבאית להוריד את הנאשם לדרגת טוראי ובאופן חריג , נמנע מלפגוע בדרגותיו של הנאשם, אפילו בדרגה אחת.
 • עוד דחה בית הדין הצבאי את עתירת התביעה הצבאית לגזור על הנאשם עונש של 6 חודשי מאסר לכליאה ממשית, והסתפק בשלושה חודשי מאסר לכליאה ממשית בלבד, לצד מאסר מותנה, וללא השתת רכיב ענישתי של קנס או פיצוי.

הליך הערעור בפני בית הדין הצבאי לערעורים

 • לאור העובדה שבית הדין הצבאי המחוזי קיבל במלואה את עתירת משרד עורכי הדין גיא פלנטר ונמנע מלפגוע בדרגתו של הנגד בכלל – הגישה התביעה הצבאית ערעור על העונש. עוד טענה התביעה הצבאית כי עונש המאסר שהוטל על הנאשם קצר – וחורג לקולא מהענישה הראויה.
 • מנגד – הגיש עורך דין צבאי גיא פלנטר ערעור על גזר דינו של בית הדין הצבאי המחוזי, ובו התבקש בית הדין הצבאי לערעורים לבטל את עונש המאסר לריצוי בפועל בדרך של כליאה ממשית ולהמירו בעבודות צבאיות.
 • עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה על שאלת הדרגה. לשאלת ההורדה בדרגה היו השלכות כלכליות עצומות על הנאשם, ולו היתה מתקבלת עתירת הפרקליטות הצבאית במלואה – היה מפסיד הנאשם סכומי כסף עצומים מגמלתו לפנסיה, ממענק השחרור וכד' – באופן שהיה פוגע קשות בו ובמשפחתו (ועל כך בהרחבה בהמשך עמוד זה).
 • בפסק דינו, עמד בית הדין הצבאי לערעורים (תא"ל דורון פיילס, אב"ד וסגן הנשיא, אל"מ אבי לוי, ואל"מ מיכאל זיסמן) על החומרה היתרה הנשקפת ממעשיו של רס"ב ר', בייחוד לנוכח מעמדו ותפקידו בצבא וציין:

"אין, ולא יכולה להיות מחלוקת על כך, שהמעשים, שעליהם נתן המערער את הדין במסגרת הפרשה, הנדונה לפנינו, הינם חמורים. גם אם היה המערער זכאי למימון לימודי השפה האנגלית לו־עצמו ולבני משפחתו בתקופת שהותו בחו״ל, עשיית מעשי זיוף ומרמה על מנת לממש זכות זו היא מעשה מכוער ופגום, אשר מקומו לא יכירנו במסגרת צה״ל. דברים אלו נכונים ביתר שאת, עת מבצע המעשים הוא נגד ותיק ומצטיין, אשר קשר את גורלו עם גורל הצבא מזה שנים כה ארוכות. אכן, על רקע הצטיינותו יוצאת הדופן של המערער בשירותו הצבאי, על רקע מסירותו האינסופית, תרומתו הייחודית והקרבתו הרבה, ביצוע מעשים שכאלו, בעלי אופי עברייני, הוא תמוה ממש. דומה, מהמעשים הללו מהווים אנטי תזה מושלמת לאופיו של המערער ולדרך התנהלותו בשנות שירותו הארוכות בצה״ל. אכן, כישלונו של המערער איננה אלא נפילה מ״אגרא רמה לבירה עמיקתא״. האמור בכישלון מהדהד, העומד בסתירה מוחלטת לדרכו של האדם, לאורח חייו ולתפיסת עולמו.

צודקת התביעה בטענתה, כי האמור בכישלון קשה, אשר לו היבטים מחמירים לא מעטים. אי אפשר להתייחס אליו כאל ,מעידה חד פעמית ומבודדת, אשר בוצעה בלא תכנון מוקדם, בבחינת טעות של רגע. המעשים היו מתוכננים ושיטתיים; הם בוצעו תוך זיוף מסמכים רבים; בביצועם, ניצל המערער אמון רב שנרחש לו; הוא השתמש לרעה בזכות־יתר, אשר ניתנה לו; אי־אפשר לומר על סכומי הכסף שהתקבלו כי היו זניחים; הם נועדו לזכות אותו עצמו בסכומי כסף, הניטלים שלא כדין. יש לראות חומרה מסוימת גם בהתנהלותו של המערער לאחר חשיפת המעשים, עת נעשתה פנייה מטעמו לשותפתו, הגב׳ …, על מנת להכינה לקראת פתיחת חקירה."

 • עם זאת, ועל אף אמירות קשות אלו, דחה ביה"ד הצבאי לערעורים את מרבית מטענות הפרקליטות הצבאית, הוריד את הנגד בדרגה אחת בלבד, והמיר את עונש המאסר לריצוי בפועללעונש בן שישה חודשים לריצוי בדרך של עבודות צבאיות.
 •  בכך, הושגו כל המטרות שהציבה לעצמה ההגנה בתחילת הדרך; נמנעה גזירה כלכלית קשה על הנאשם ובני משפחתו, גזירה שלו חלילה היתה מתקבלת – היתה ממוטטת את כל מעגלי חייו; והפרשה כולה הסתיימה מבלי שהנאשם נדרש לרצות ולו יום אחד מאחורי סורג ובריח.
 • בכל הנוגע לייצוג חיילים ואנשי קבע בהליכי ערעור ראו: בית הדין הצבאי לערעורים

שאלת ההורדה בדרגה של איש קבע במשפט צבאי והפגיעה בזכויות פנסיה

 • בעניין זה ראוי להסביר, כי דרגתו של הקצין או הנגד בעת שחרורו או פיטוריו מהצבא משפיעה במישרין ובאופן מהותי על היקף הגמלה המשולמת לו; כלומר – הדרגה שבה השתחרר הקצין או הנגד מצה"ל היא שקובעת את היקף הגמלה המשולמת לפנסיה.
 • לכן, רכיב ענישה של הורדה מכל דרגה – במקרים בהם מדובר באנשי קבע – משמעה גזירה כלכלית עצומה בהיקף, היכולה להגיע לכדי מליוני שקלים, ושגורמת לנזקים עצומים – לא רק לנאשם עצמו, אלא גם לבני משפחתו (זוגתו וילדיו).
 • קשר זה ידוע בפיסקה הצבאית גם כ"קשר הגורדי" – המתעורר באותם מקרים בהם גם אם במישור הערכי, מעשיו של איש הקבע מצדיקים הורדתו מכל דרגה – הורדתו לדרגת טוראי תסב לו נזקים כלכליים כה כבדים, עד שיווצר חוסר פרופורציה וחוסר הלימה בין נסיבות ביצוע העבירה לנזקים שנגרמים לנאשם במסגרת ענישתו. 
 • אותו "קשר גורדי" התעורר במלוא עוצמתו בפרשה זו הן בפני בית הדין הצבאי המחוזי והן בפני בית הדין הצבאי לערעורים, אשר ניצל הזדמנות זו (תוך קבלת טעוני ההגנה) להביע את עמדתו העקרונית בעניין (ההדגשה שלנו):

"נעבור כעת לדון בסוגיית ההורדה בדרגה. כזכור, רוב שופטי ההרכב דלמטה מצא לייחס משקל־בכורה לסוגיית הנזק הכלכלי הצפוי למערער ולבני משפחתו כתוצאה מהורדתו בדרגה. רוב השופטים לא היו מוכנים לתת ידם לפגיעה נוספת שכזו. אכן, אנו עצמנו הצבענו לא פעם על הבעייתיות הטמונה ב״קשר הגורדי״ שבין הורדה בדרגה לבין הפגיעה בזכויות כלכליות (ראו לעניין זה: ע/70/09 רסי׳ב פטרושקה נ' התובע הצבאי הראשי (2010); ע/107/10  רס״ם ביטון נ' התובע הצבאי הראשי (2011)). לא פעם, מבקש בית־דין צבאי להביע גינוי ושאט נפש ממעשיו של נאשם ולהביא תחושות אלו לכלל ביטוי על ידי הטלת ענישה, הטומנת בחובה פגיעה במעמד הפיקודי, המתבטא בדרגה הצבאית. דא עקא, שאין הערכאה הצבאית יכולה להתעלם מכך, שהטלת עונש שכזה על מי שצפוי לזכות לגמלה (ולו חלקית) לרגל פיטוריו מצה״ל צפויה להמיט אסון כלכלי על הנאשם וחשוב מכך, על בני ביתו, הסמוכים על שולחנו. המלצנו בעבר להתיר את הקשר האמור ואנו שבים וממליצים על כך, ויפה שעה אחת קודם.

כל עוד לא אומצה המלצה זו, עשויה פסיקת בתי הדין הצבאיים, ופסיקתנו אנו, בכלל זאת להיות מושפעת, מאותו ״קשר גורדי״; ההשלכות הכלכליות עלולות לגרור הימנעות מעצם הטלת עונש הורדה בדרגה ולעתים מיתון במידת ההורדה. בעניינו של המערער דכאן, ובאורח תקדימי למדי, ביקשנו מהצדדים לברר מה משמעותה הכלכלית של הורדת המערער בדרגה כתוצאה מפסק דיננו. הנתונים שהובאו לפנינו אימתו את חששותינו, שלפיהם הנזק הכספי הנלווה להורדה בדרגה הוא עצום…

עיינו בנתונים הללו; שקלנו גם אותם עת באנו לקבוע עמדתנו ביחס לעתירה להורדה בדרגה. בבואנו להכריע בדבר נחלקו דעותינו.

אחד השופטים מצא לנכון להימנע כליל מפגיעה בדרגתו של המערער. שופט זה סבר, כי מעשיו של המערער אכן לוקים בקלון, ומהוווים פגיעה בסמכותו הפיקודית של המערער ובדמותו כמפקד. אכן, אלמלא נודעו להורדת המערער בדרגה השלכות כלכליות מרחיקות לכת עליו ועל בני משפחתו, נכון היה לשקול הורדתו בדרגה אחת ואולי אף ביותר מכך; דא עקא, שמקום בו הוסבו למערער נזקים משמעותיים כתוצאה מלכידתו בכף, מסילוקו מתפקידו ומהעמדתו לדין, לא סבר שופט זה שנכון לפגוע בו פגיעה כלכלית ממשית נוספת גם אם יהיה זה במחיר של פגיעה במסר ההרתעתי החשוב, הגלום בהטלת עונש של הורדה בדרגה.

רוכ השופטים סברו, שלנוכח חומרת המעשים והפגם המוסרי החמור אשר נלווה להם, אין מנוס מהטלת עונש הורדה כדרגה לצד עונש המאסר. שופטים אלו לא התעלמו מההשלכות הכלכליות של הטלת עונש שכזה ואף לא מהפגיעות האחרות שנגרמו למערער כפועל יוצא של חשיפת מעשיו. עם זאת, הם סברו, כי מידת הקלון אשר דבקה כמעשים ופגיעתם החמורה בדמותו של המערער כמפקד חייבו הטלת רכיכ עונשי בדמות פגיעה, גם אם מתונה כדרגתו…

״דרגה צבאית… מקנה לנושאה את הזכות והחובה להימנות על שורות המפקדים בצה״ל. ממילא, במקרה של הרשעה פלילית של נושא הדרגה, נכון יהיה כי בית הדין הצבאי יבחן אם חומרת העבירה עולה כדי פגיעה בשורשי הזכות לשאתה. בהינתן פגיעה חמורה, המחייבת שלילת דרגות: פעמים, חומרת העבירה תחייב שלילת כל דרגותיו של הנאשם, ופעמים היא תחייב שלילתן במידה חלקית. קביעה זו נכונה כלפי כל מפקד העובר עבירה, והיא מקבלת משנה תוקף באותן עבירות בהן כישלונו של מפקד, שהורשע בפלילים, פוגע באשיות המנהיגות הצבאית״ (ע/107/03  סמ׳׳ר קראדי נ' התובע הצבאי הראשי (2003)).

אכן גם לדעת רוב שופטי המותב, אלמלא הנזק הכספי הרב הנלווה להורדה משמעותית יותר בדרגה, היה נכון להטיל על המערער עונש של הורדה ביותר מדרגה אחת".

 • בסופו של יום אם כן, נדחתה עתירת התביעה הצבאית להוריד את הנגד לדרגת טוראי, ובדעת רוב החליט בית הדין הצבאי לערעורים להסתפק בהורדה בדרגה אחת בלבד. בכך צומצמה הפגיעה הכלכלית בנאשם ובני משפחתו.
 • פורסם בנבו: ע 36/11, ע/38/11 בבית הדין הצבאי לערעורים (קבלת דבר במרמה בצבא באמצעות זיוף מסמכים).
 • להלן דברים שכתב הלקוח עם סיום הטיפול בעניינו;

קבלת דבר במרמה בצבא - חוות דעת לקוח על ייצוג משפטי


נושאים קשורים לעיון.


אודות משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר.

 • המשפט הצבאי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו. אנו מעניקים ייעוץ משפטי לחיילים בסדיר, בקבע ובמילואים, בכל הנוגע לעבירות רכוש בצבא מכינים אותם לחקירת מצ"ח, מלווים אותם בהליכי חקירה, מעצר ושחרור ומייצגים אותם בפני בתי דין צבאיים בכל רחבי הארץ.
 • לפרטים נוספים אודות פעילות משרדנו בתחום המשפט הצבאי ראו: עורך דין צבאי.
 • בהמשך עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות מרמה וזיוף.

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מרמה וזיוף בצבא | ערעור פלילי | קבלת דבר במרמה בצבא | עבירה במסמכים צבאיים | ייצוג חיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים בעבירות זיוף ומרמה בצבא

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 123

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירות מרמה וזיוף:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה