עבירות הונאה התחזות – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

5
(11)
עבירות הונאה התחזות – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

עבירות הונאה, התחזות – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

עבירות הונאה והתחזות – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי.

  • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולנפגעי עבירה בכל הנוגע לתיקי עבירות הונאה והתחזות, בכל הערכאות ובכל רחבי הארץ.
  • בסוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות התחזות והונאה. 

עבירות הונאה בחוק כרטיסי חיוב.

סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986 קובע:

"17. הונאה בכרטיס חיוב

המשתמש בכרטיס חיוב או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – חמש שנים".


עבירות הונאה והתחזות בחוק העונשין.

  • בסימן ז' בחוק העונשין תשל"ז – 1977 שכותרתו "הונאה", ניתן לעיין בהוראות המחוקק בנוגע לעבירות הונאה והתחזות ובעונש המקסימלי שקבע המחוקק לצידן.
  • להלן יובאו העבירות המרכזיות בתחום זה; 

"סימן ז': הונאה

439. הונאת נושים 

(א) הנותן מתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה, בכוונה להונות נושה מנושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) המוכר או מסלק חלק מנכסיו אחרי התאריך שבו ניתן נגדו פסק דין או צו לתשלום כסף שלא קיימם, או תוך חדשיים לפני התאריך האמור, והכל בכוונה להונות נושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

440. קשר להונות 

הקושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו – מאסר שלוש שנים.

441. התחזות כאדם אחר 

המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים.

442. הודיה כוזבת בהתחייבות 

המודה בשמו של אדם אחר בחבות או בכל מסמך בבית משפט או בפני אדם המוסמך כדין לקבל הודיה כאמור ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.

443. התחזות כבעל תעודה 

תעודה שניתנה מאת רשות מוסמכת לאדם אחר ומעידה על אותו אדם שיש לו כשירות מוכרת בחוק לענין פלוני, או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכה או בעסק מסויימים או שהוא זכאי לזכות, לזכות יתר, לדרגה או למעמד פלוני – כל המנפק את התעודה ומתייצג בכזב כאדם ששמו נקוב בה, דינו כאילו זייף אותה.

444. העברת תעודה לשם התחזות 

מי שניתנה לו מאת רשות מוסמכת תעודה המעידה עליו ככל האמור בסעיף 443, והוא מוכר או נותן או משאיל את התעודה לאחר בכוונה שהלה יוכל להתייצג כמי ששמו נקוב בתעודה, דינו – מאסר שלוש שנים.

445. התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו 

המנפק תעודת אופי של אדם אחר כדי להשיג עבודה, דינו – מאסר שנה אחת.

446. העברת תעודת אופי 

מי שניתנה לו תעודת אופי, והוא מוכר או נותן או משאיל אותה לאחר בכוונה שהלה יוכל לנפק את התעודה כדי להשיג עבודה, דינו – מאסר שלוש שנים".


דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בעבירות הונאה והתחזות.

  • לקראת סוף עמוד זה תמצאו שורה של דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות הונאה והתחזות.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות הונאה, התחזות – ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי | עבירות צווארון לבן – ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות מרמה וזיוף – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות התחזות והונאה הן במשפט הפלילי והן בהליכים משמעתיים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה