עבירות צווארון לבן – ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

5
(10)
עבירות צווארון לבן - ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

עבירות צווארון לבן – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.


עבירות צווארון לבן – ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי בתיקי עבירות צווארון לבן מורכבים ורחבי היקף.
 • בסוף עמוד זה ניתן להתרשם משורה ארוכה של מקרים בהם העניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי בתיקי צווארון לבן.

דוגמאות לפרשות הנוגעות לחשד לעבירות צווארון לבן בהן טיפלנו.

 • מטעמים מובנים של צנעת הפרט, לא נאזכר פרטים מזהים אודות לקוחות אשר טופלו על ידי משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר.
 • יחד עם זאת, ניתן לאזכר מספר פרשות שעסקו בחשדות לעבירות צווארון לבן בהן טיפלנו, שזכו לחשיפה תקשורתית:
  • פרשת שמחה דיניץ ז"ל, יושב ראש הסוכנות היהודית ושגריר בוושינגטון לשעבר אשר הואשם בבית משפט המחוזי בירושלים בעבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בנוגע לשימוש בכרטיסי אשראי. מר דיניץ זוכה לבסוף מכל האישומים בבית המשפט העליון. עורך דין גיא פלנטר נמנה בזמנו על צוות ההגנה, בראשות עורך דין אורי וגמן.
  • פרשת החשדות להלבנת הון בסניף ירקון של בנק הפועלים, ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים – מתן ייעוץ משפטי ולווי חקירתם של למעלה מ- 15 פקידי בנק הפועלים בדרגים ותפקידים שונים. בפרשה זו לא הוגש כתב אישום כנגד הבנק וגם איש מפקידי הבנק שקיבלו ייעוץ משפטי במשרדנו לא הועמד לדין.
  • פרשת "הסוס הטרויאני" – חשד לריגול תעשייתי באמצעות החדרת תוכנת ריגול למחשבי חברות רבות, מהמובילות במשק – מתן ייעוץ משפטי וליווי חברת פלאפון תקשורת בע"מ ובכיריה. בפרשה זו לא הוגש כתב אישום כנגד פלאפון וגם איש מהנחקרים שקיבלו ייעוץ משפטי במשרדנו לא הועמד לדין.
  • פרשת ניתוק מנויי הכבלים (Hot) מבזק, וחשד לניצול לרעה של כח המונופול של בזק ייצוג משפטי וליווי כל הנהלת בזק לרבות מנכ"ל בזק והמשנה למנכ"ל בחקירת רשות ההגבלים העסקיים. בסופו של יום, לא הועמדה בזק לדין פלילי בגין פרשה זו, וכך גם כל הנחקרים שליווה משרדנו.
  • פרשת מרמה זיוף והונאה בתעשייה האווירית – בכיר בתעשייה האווירית שהיה "הרוח החיה" בפרשיית הונאה, במסגרתה קיבלו עובדי התעשייה האווירית בחו"ל החזר הוצאות בסכומים של עשרות אלפי דולרים על ידי הגשת קבלות מזויפות, נדון למאסר על תנאי בלבד, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלו. הבכיר יוצג ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר.
  • חקירה פלילית כנגד וואלה בנוגע לפירסום אתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט – ייעוץ משפטי לאתר האינטרנט "וואלה" ולמנכ"ל דאז. גם פרשה זו הסתיימה ללא הגשת כתב אישום.
  • חקירת מלמ"ב – חשד לגניבת תוכנות מהתעשייה האווירית ע"י 2 פרופסורים – שני פרופסורים שנחשדו בגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית ושיווקה בחו"ל לגורמים בלתי מורשים נחקרו ונחשדו בביצוע עבירות שעניינם קבלת דבר במרמה, גניבה ממעביד, הלבנת הון, הפרת אמונים בתאגיד, עבירות בניגוד לחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני ועבירות לפי חוק זכויות יוצרים. משרדנו העניק לחשודים ייעוץ משפטי בחקירה. משבחנה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה את חומרי החקירה, החליטה להעמיד את הפרופסורים לדין, בכפוף לשימוע. לאחר שימוע ובחינת חומרי החקירה אל מול טענות ההגנה שהועלו על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר בשימוע, החליטה הפרקליטות לסגור את התיק.

עבירות צווארון לבן בהן הענקנו ייעוץ משפטי וייצוג משפטי.

 • לצד הענקת ייעוץ וייצוג משפטי לתאגידים גדולים בפרשות מורכבות בעלות פרופיל גבוה, ליווה משרד עורכי דין גיא פלנטר במהלך השנים את חקירותיהם של אזרחים רבים, במגוון רחב שלל עבירות המאופיינות כעבירות צווארון לבן.
 • בין היתר, העניק משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ייעוץ וייצוג משפטי בנוגע לעבירות צווארון לבן כגון:
  • עבירות מחשב
  • עבירות פגיעה בפרטיות.
  • עבירות האזנת סתר.
  • עבירות מרמה; קבלת דבר ברמה, תחבולה, עושק, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד.
  • עבירות זיוף; זיוף, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד.
  • עבירות הונאה | התחזות; הונאה בכרטיסי חיוב, הונאת נושים, התחזות כאדם אחר, התחזות כעובד הציבור.
  • עבירות גניבהגניבה בידי מורשה, גניבה בידי מנהל, גניבה בידי עובד, קבלת נכסים שהושגו בעוון או בפשע, החזקת נכס חשוד.
  • עבירות בקשר לרכב.
  • עבירות רישוי עסקים כגון ניהול עסק ללא רשיון.
  • עבירות בניגוד לחוק הגנת הצרכן.
  • עבירות על חוקי העבודה, כגון עבירות בניגוד לחוק שכר מינימום, העסקה שלא כדין של עובדים זרים.
  • עבירות הנוגעות לעובדי ציבור, כגון: לקיחת שוחד, מתן שוחד, תיווך בשוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד הציבור, זיוף בידי עובד הציבור,שימוש לרעה בכח המשרה.
  • עבירות על חוק הכניסה לישראל.
  • עבירות הכנה וקשר: מתן אמצעים לביצוע פשע, קשר לפשע או לעוון.
  • הפרת הוראה חוקית.
  • עבירות רשלנות פלילית, כגון מעשי פזיזות ורשלנות (למשל: לגבי חומרי נפץ או מכונות), גרימת מוות ברשלנות בתאונת עבודה, עבירות על פקודת הבטיחות בעבודה.
  • עבירות שיבוש עשיית משפט: עדות שקר, בידוי ראיות, הדחה בחקירה ובעדות, עדויות סותרות, מסירת ידיעות כוזבות, שיבוש מהלכי משפט, שבועת שקר (מסירת תצהיר כוזב), השמדת ראיה, חיפוי, הטרדת עד, אי מניעת פשע.
  • עבירות פליליות הנוגעות למשחקים אסורים, הגרלות והימורים.
  • עבירות הטרדה מינית – עורך דין הטרדה מינית.
  • עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
  • עבירות תכנון ובניה.
  • עבירות איכות הסביבה.
  • עבירות מס: עבירות פליליות בניגוד לפקודת מס הכנסה, עבירות פליליות בניגוד לחוק מס ערך מוסף.
  • עבירות על חוק ההגבלים העסקיים.
  • עבירות הנוגעות לשוק ההון.
  • עבירות גז ודלק (בעבר ייצג משרדנו את משרד התשתיות הלאומיות בתביעות פליליות בתיקי גז ודלק, במינוי מיוחד מהיועץ המשפטי לממשלה).

דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי בתיקי עבירות צווארון לבן.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי בתיקי עבירות צווארון לבן בכל הערכאות המשפטיות ובכל רחבי הארץ.
 • לקראת סוף עמוד זה ניתן להתרשם משורה ארוכה של מקרים בהם העניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי בתיקי צווארון לבן.

 עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות צווארון לבן – ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות | עבירות מרמה – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות הונאה התחזות – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות זיוף – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות גניבה – ייעוץ ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות צווארון לבן - דוגמאות למקרים שטופלו על יד משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה