חקירת מלמ"ב – חשד לגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית ע"י 2 פרופסורים; סגירת תיק פלילי בשימוע

5
(7)

חקירת מלמ"ב – חשד לגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית ושיווק התוכנה לגורמים בלתי מורשים,
בניגוד לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני –
סגירת תיק בשימוע.


חקירת מלמ"ב - חשד לגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית - סגירת תיק בשימוע בפרקליטות.

חקירת מלמ"ב – חשד לגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית – סגירת תיק בשימוע בפרקליטות.


תמצית הפרשה – חקירת מלמ"ב בחשד לגניבת תוכנה הסתיימה בסגירת התיק הפלילי.

 • שני פרופסורים שנחשדו בגניבת תוכנה מהתעשייה האווירית ושיווקה בחו"ל לגורמים בלתי מורשים נחקרו ונחשדו בביצוע עבירות שעניינם קבלת דבר במרמה, גניבה ממעביד, הלבנת הון, הפרת אמונים בתאגיד, עבירות בניגוד לחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני ועבירות לפי חוק זכויות יוצרים.
 • משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר העניק לחשודים ייעוץ משפטי בחקירתם וליווה אותם בהליכי החקירה.
 • משבחנה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה את חומרי החקירה, החליטה להעמיד את הפרופסורים לדין, בכפוף לשימוע.
 • לאחר שימוע ובחינת חומרי החקירה אל מול טענות ההגנה שהועלו על ידי משרדנו בשימוע, החליטה הפרקליטות לסגור את התיק.

מלמ"ב – הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

 • המלמ"ב (ראשי תיבות של הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) הוא מהאגפים החשאיים ביותר במשרד הביטחון. 
 • על פי מידע גלוי, אחראי מלמ"ב על אבטחת משרד הביטחון, תעשיות הנשק הישראליות והגופים בישראל העוסקים בפיתוח וייצור של נשק להשמדה המונית וכן האמצעים להתגוננות מנשק שכזה, בהם הקריה למחקר גרעיני, המכון למחקר ביולוגי וכן יחידות צה"ל העוסקות בתחומים אלו.
 • מדובר בגוף חשאי המשלב עבודת מודיעין, סיכול סיכונים בתחומי אחריותו וביצוע חקירות פליליות בנושאים עליהם הוא אמון.
 • במסגרת אחריותו, עוסק מלמ"ב (שוב, על פי מידע גלוי) בעניינים הבאים;
  • תחקור של עובדים בתחומי אחריותו.
  • ביקורות אבטחה במשרד הביטחון ובתעשיות הביטחוניות.
  • אישור חשיפת טכנולוגיה ביטחונית.
  • חקירות פליליות לחשיפת שחיתות, מניעת דליפת מידע מסווג ועבירות בניגוד לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.
  • הפעלת סוכנים העוסקים בהשגת מידע טכנולוגי ומודיעיני במדינות זרות. 
 • עם תחילת חקירת מלמ"ב כנגדם, פנו שני הפרופסורים למשרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר על מנת שיעניק להם ליווי ויעוץ משפטי בחקירת מלמ"ב ובהמשך – יפעל לסגירת התיק הפלילי מול הפרקליטות.

חקירת מלמ"ב – סגירת תיק פלילי בשימוע.

הרקע לפתיחת חקירה פלילית ע"י מלמ"ב.

 • פרשה זו עוסקת בשני פרופסורים בתחומי מתמטיקה ומדעי המחשב, אחד מהם בעל שם עולמי בתחומו, שהועסקו בתעשייה האווירית.
 • בשלב מסוים עזבו השניים את התעשייה האווירית, לטובת עבודה משותפת בחברה פרטית שהקימו.
 • לאחר עזיבתם, בעקבות חקירה פנימית שניהלו גורמים בתעשייה האווירית, התעורר חשד כי השניים גנבו תוכנות שבפיתוחן נטלו חלק במסגרת עבודתם, הפיצו והציעו אותן למכירה לגורמים בלתי מורשים בחו"ל, בניגוד לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני וכן – כי מחקו מידע ממחשבי התעשייה האווירית, על מנת לכסות את עקבות הגניבה.  
 • חקירת החשדות הועברה לידי יחידת החקירות של מלמ"ב, והתנהלה בשיתוף עם התעשייה האווירית ויחידת הונאה מרכז של משטרת ישראל ובליווי הפרקליטות.

טיוטת כתב אישום שהתגבשה נגד החשודים בתום חקירת מלמ"ב – טענות לביצוע עבירות פליליות חמורות הכוללות גניבה בידי עובד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים בתאגיד, הפרת זכויות יוצרים, עבירות על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ועבירות הלבנת הון.

 • בתום חקירה פלילית מורכבת וממושכת שניהלה יחידת החקירות של מלמ"ב, שכללה בין השאר חיפוש ותפיסת חומרים בבתיהם של החשודים, הועבר כל חומר החקירה לבחינת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
 • לאחר בחינת תיק החקירה, בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לעורך דין פלילי גיא פלנטר כי לאחר שבחנה את חומר החקירה בתיק שוקלת הפרקליטות העמדתם לדין של הפרופסורים, בכפוף לשימוע, בשורה של עבירות חמורות (מכתב יידוע לחשוד).
 • לצורך השימוע, העמידה הפרקליטות לעיון משרדנו את כל חומר החקירה וכן כתב חשדות (טיוטת כתב אישום), שתיאר מסכת אישומים חמורים.
 • לשיטת הפרקליטות, מחומר הראיות התגבשה תמונת החשדות הבאה, אשר פורטה ביתר הרחבה בכתב החשדות:
  • שני הפרופסורים שימשו חלק מצוות פיתוח של תוכנות המיועדות בין היתר לשימושים צבאיים מגוונים, פרי פיתוח משותף עם מפא"ת. 
  • נטען, כי בעודם מועסקים בתעשייה האווירית, הקימו השניים ללא ידיעת מעסיקיהם וללא קבלת אישורים מתאימים, חברה פרטית, בארץ ובחו"ל, הפעילו את החברה ושלטו בה בשיתוף עם אזרחים זרים.
  • מלכתחילה, כך נטען, הקימו החשודים את חברה זו, על מנת שתמש אותם לסחור בתוכנות הגנובות השייכות לתעשייה האווירית ולשווק אותן לגורמים בלתי מורשים מחוץ לישראל.
  • נטען, כי בעודם מועסקים בתעשייה האווירית, ניצלו השניים את גישתם לחומרים וגנבו את התוכנות האמורות ואת קוד המקור, וכן גנבו מסמכים ומדיה דיגיטלית.
  • עוד נטען, כי שני הפרופסורים שיווקו את התוכנות הגנובות לגופים שונים בלתי מורשים בחו"ל ובהם גורמי ממשל זרים ותעשיות, בין היתר ברוסיה ובסין, וכתוצאה מכך צמחו להם הכנסות אותן דאגו להסתיר.
  • לבסוף נטען בכתב החשדות, כי בטרם עזיבתם, מחקו השניים מידע ותוכנות ממחשבי התעשייה האווירית וזאת על מנת להקשות על גילוי גניבת התוכנות.
 • בגין מעשים אלו, ייחס כתב החשדות לשני הפרופסורים שורה ארוכה של עבירות פליליות חמורות:
  • גניבה וגניבה בידי עובד, עבירות לפי סעיפים 384 ו-391 לחוק העונשין – בכך שנטלו בהסתר ובניגוד לדין מהתעשייה האווירית את התוכנות ואת קוד המקור.
  • העתקת יצירות לשם מסחר בהן, עבירות לפי סעיף 62(א)(1) לחוק זכויות יוצרים – בכך שנטלו שלא כדין את התוכנות שפותחו בתעשייה האווירית, ולתעשייה האווירית זכויות היוצרים בהן, על מנת לסחור בתוכנות.
  • הפרת אמונים בתאגיד, עבירה לפי סעיף 425 לחוק העונשין – בכך שהקימו חברה פרטית בעודם מועסקים בתעשייה האווירית, מבלי שיידעו את המעסיק וללא קבלת אישורים מתאימים.
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין – בכך שקיבלו את אישורו של רשם החברות להקמת חברה פרטית בישראל, על סמך הצהרה כוזבת לפיה תחומי העיסוק של החברה יהיו חוקיים בלבד, בעוד שידעו מראש שבכוונתם לשווק במסגרת החברה תוכנות גנובות. 
  • עשיית פעולה ברכוש במטרה להסוות את זהות בעלי הזכויות בו, עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון – בכך שהסתירו את התוכנות הגנובות, את מקורן וזהות בעלי הזכויות בהן וכן הסתירו את ההכנסות שצמחו להם משיווק התוכנות הגנובות.
  • עבירות לפי חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני – בכך שביצעו פעולות שיווק ביטחוני לגורמים בלתי מורשים בחו"ל.
 • ללא ספק, אילו היה מוגש כתב אישום בתיק זה והפרופסורים היו מורשעים בבית המשפט בעבירות שיוחסו להם בכתב החשדות, הרי אז היו עומדים בסיכון למאסר ממושך, מאחורי סורג ובריח, וכן לענישה כלכלית מכבידה ביותר.

הליך השימוע שנערך במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

 • חומר החקירה שהועמד לעיון ההגנה לצורך השימוע היה רחב היקף וכלל בין השאר מסמכים רבים שנתפסו בחיפוש אצל הפרופסורים (בשפות שונות), מדיה דיגיטלית וחוות דעת מומחים.
 • במסגרת ההכנה לשימוע, פעל משרדנו לנתח את כל חומר הראיות לפרטיו כמו גם לאסוף ראיות הגנה חיוניות. 
 • למידע נוסף אודות הליך השימוע הפלילי ראו: שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סעיף 60א
 • היערכות לשימוע בתיק זה הצריכה ניתוח סוגיות משפטיות מגוונות ורבות וכן התעמקות בסוגיות מדעיות, טכניות וטכנולוגיות.
 • לאחר ניתוח מעמיק של התיק חשפה ההגנה קשיים ראייתיים ומשפטיים משמעותיים בהוכחת החשדות, לצד ראיות המעידות על חפותם של החשודים. לפיכך, ביקש משרדנו לשכנע את פרקליטות המדינה שאין להגיש כתב אישום בתיק זה ויש לסגור את התיק, ללא העמדת הפרופסורים לדין.  
 • במסגרת הליך השימוע, נפגשו עורך הדין גיא פלנטר ועורכת הדין אירנה אינברג עם המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, והציגו באריכות בפני הפרקליטות את הנימוקים להימנעות מהגשת כתב אישום ולסגירת התיק תוך מתן מענה הולם לכל ראיה שלכאורה הפלילה את החשודים.

פרקליטות המדינה קיבלה את טענות ההגנה בשימוע והחליטה לסגור את התיק.

 • לאחר בחינת הטענות שהועלו ע"י עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג במסגרת השימוע, ובחינת כלל חומרי החקירה באופן מעמיק, הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בהגינותה, כי החליטה לסגור את התיק נגד החשודים.
 • חרף חקירת מלמ"ב מאומצת שהתנהלה שנים רבות וחרף כל המשאבים העצומים שהושקעו ברשויות החקירה והתביעה על מנת לבסס תשתית ראייתית להגשת כתב אישום, בסופו של יום – הסתיימה הפרשה ללא הגשת כתב אישום.     
 • עם קבלת הודעת הפרקליטות על סגירת התיק הוסרה העננה הכבדה שהעיבה על הפרופסורים במשך שנים רבות ואיימה להסב להם פגיעה רב מערכתית, בכל מישורי חייהם.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים):
  • זימון לשימוע וכתב החשדות.
  • הודעת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בדבר סגירת התיק.
 • בפרשה זו טיפלו במשרדנו עורכי הדין גיא פלנטר, אירנה אינברג ועמנואל טראץ'.

קצת אודות משרדנו – משרד עורכי דין גיא פלנטר.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

חקירת מלמ"ב – ייעוץ משפטי | סגירת תיק פלילי | שימוע פלילי | מכתב יידוע לחשוד | עבירות צווארון לבן – ייעוץ וייצוג משפטי | עבירות על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה