עבירות רכוש בצבא: גניבה בצבא, גניבה מחייל, אי שמירת רכוש צבאי, הוצאת רכוש מרשות הצבא, ביזה

5
(4)
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין צבאי בכל הנוגע לעבירות רכוש בצבא.

עבירות רכוש בצבא: ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין צבאי


עבירות רכוש בצבא: אי שמירת רכוש צבאי, גניבה בצבא, גניבה מחייל, הוצאת רכוש מרשות הצבא, ביזה – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי.


 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לחיילים, לאנשי קבע ולאנשי מילואים בכל הנוגע לעבירות רכוש שבוצעו במסגרת השירות הצבאי. 
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בעבירות רכוש וגניבה בצבא ומחוץ לצבא.

אי שמירתו של רכוש צבאי.

 • סעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי קובע:

"חייל שלא נקט במועד הנכון בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור מנזק, מקלקול או מאבדן כל רכוש צבאי שהגיע לרשותו או שהוא אחראי לו בדרך אחרת, בין אם ניזוק הרכוש, נתקלקל או אבד ובין אם לאו, דינו – מאסר שנה; היה הרכוש נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר, דינו – מאסר שלוש שנים.

 • מדובר בעבירה התנהגותית – ולא תוצאתית; כלומר גם אם רשלנותו של החייל לא הובילה בסופו של יום לאבדן או נזק לאותו רכוש – בעצם התנהלותו הרשלנית יכולה להתגבש העבירה.
 • מידת רשלנותו של החייל ביחס לרכוש הצבאי יכולה להילמד מתפקידו דרגתו או מעמדו ביחידה, מהיקף האחריות שהואצלה לו, מהנהלים ופקודות הצבא הרלוונטיות לאותו רכוש – וגם כנגזרת משיקולי הגיון ושכל ישר, על פי מבחני האדם הסביר.  כל אלו ישוקללו לכדי קביעת רף הרשלנות אשר מיוחס לחייל.
 • מעבר לכך, ישנם שיקולים רבים אשר יכולים להשליך על גורל התיק – נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות, תוצאת הרשלנות (אם ניזוק בפועל הרכוש או אם לא) וכד'.
 • ככל שתתגבש תשתית ראייתית מספקת כנגד החייל – בחינת כלל הנסיבות הנוגעות למידת רשלנותו תוביל בסופו של יום להחלטה אם יש מקום להגיש כתב אישום או שניתן להסתפק בהליך של דין משמעתי. משכך – ליווי על ידי עורך דין צבאי המכיר את פקודות הצבא ונבכי המשפט הצבאי – יכול לסייע באופן ממשי.
 • מעבר לכך, במקרים מסוימים, כאשר מדובר באבדן רכוש לפי הרישא של הסעיף (כלומר, רכוש שאינו נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר), וששוויו אינו עולה 8,600 ₪ (נכון לשנת 2017) –  אף ניתן לפעול מול הפרקליטות בניסיון לסגור את התיק בהסדר הקפאה / הסדר מותנה להרחבה בעניין זה ראו בעמוד: משפט צבאי – סגירת תיק בהסדר מותנה | הסדר הקפאה | הימנעות מהגשת כתב אישום.

 הוצאת רכוש מרשות הצבא.

 • סעיף 77 לחוק השיפוט הצבאי קובע:

(א) חייל שהוציא ביודעין ושלא כדין רכוש צבאי מרשות הצבא, דינו –

(1) מאסר שלוש שנים – אם ערך הרכוש אינו עולה על הסכום הקובע;

(2) מאסר שבע שנים – אם ערך הרכוש עולה על הסכום הקובע.

(ב) בסעיף זה, "הסכום הקובע" – סכום השווה לעשרה שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת ביצוע העבירה.


הוצאת רכוש מרשות הצבא – אימתי.

 • בלא מעט מקרים, מסתבכים אנשי קבע בעבירה זו, כאשר במסגרת תפקידם הם אמונים על רכוש צה"ל על סוגיו השונים – ופועלים להעברת רכוש מיחידה אחת לאחרת בין אם כטובה אישית ובין אם במסגרת החלפת רכוש "ראש בראש" בין יחידות צבאיות שונות – מתוך הנחה, שכל עוד הציוד נותר בתוך צה"ל ולא יצא לידיים פרטיות, וכל עוד לא הופקה טובת הנאה כספית אישית כלשהי (נעשה למען רווחת היחידה) – פעולתם אינה מהווה עבירה.
 • בעניין זה חשוב לדעת – כי הפסיקה הצבאית פירשה את המונח "רשות הצבא" באופן מרחיב – ככזה הכולל:
  • גם מקרים בהם הרכוש הוצא מהצבא באופן מלא ועבר לידיים אזרחיות או למקומות אזרחיים;
  • וגם כאשר מדובר בהוצאת רכוש מרשות הצבא בתככי הצבא – בין יחידה אחת לאחרת – כאשר הדבר נעשה בניגוד לנהלים ולפקודות בצה"ל.
 • הרציונל ביחס לשתי האפשרויות האלו הוא זהה – הוצאת הציוד הצבאי מהמקום אליו יועד – עלול לפגוע במוכנות הצבא ובחוסנו, קרי, בעת הרלוונטית בו יזדקקו לאותו רכוש – הוא יחסר, והדבר עלול פגוע ביכולת הצבא לתפקד כנדרש.
 • מעבר לכך – הפגיעה באמון שנותנת המערכת בחייל אשר אחראי על אותו ציוד ואשר אפשר את הוצאתו – קשה באותה מידה; ועל כן, מבחינת יסודות העבירה והאינטרסים הציבוריים עליהם היא מבקשת להגן – אין זה משנה אם הציוד הצבאי הוצא מחוץ לגבולות הצבא או הועבר ליחידה אחרת.

הוצאת רכוש מרשות הצבא – השיקולים בנקיטת הליך פלילי או משמעתי.

 • במסגרת החלטת הפרקליט הצבאי אם לנקוט בדרך של הגשת כתב אישום או להסתפק בהליך של דין משמעתי ישוקללו מגוון שיקולים לרבות:
  • סוג הציוד;
  • תפקידו של החייל או איש הקבע;
  • מספר הפעמים בהם הוצא הציוד הצבאי;
  • התמורה שהופקה (אם הופקה) כתוצאה מהוצאת רכוש מרשות הצבא;
  • מקום העברת הציוד (אם מחוץ לצה"ל ואם פנימה).
  • הנסיבות הייחודיות אשר מצויות ברקע לאירועים.
  • נסיבותיו האישיות של החייל החשוד.
 • ראוי להדגיש – כי כאשר מדובר בנשק, ישנה עבירה ייחודית העוסקת בהוצאת נשק מרשות הצבא לפי סעיף 78 לחוק השיפוט הצבאי – עליה ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: משפט צבאי – עבירות נשק: שימוש בלתי חוקי בנשק, הוצאת נשק מרשות הצבא, אובדן נשק.
 • במקרים בהם שווי הרכוש אינו עולה על 3,000 ₪ (נכון לשנת 2017), יהיה מקום לשקול גם עריכת הסדר מותנה/ הסדר הקפאה, ועל כך ראו כאן: משפט צבאי – סגירת תיק בהסדר מותנה | הסדר הקפאה | הימנעות מהגשת כתב אישום.

גניבה מחייל.

 • אחת מעבירות הרכוש בצבא הנפוצות ביותר הינה "גניבה מחייל". עבירת הגניבה מחייל מוסדרת בחוק השיפוט הצבאי בסעיף 84 לחש"ץ, אשר קובע:

"חייל שהוציא ביודעין ושלא כדין, מרשות חייל אחר כסף או רכוש אחר, דינו – מאסר שנתיים"

 • יש לשים לב – כי עבירה זו עניינה מגניבה מחייל דווקא – והיא אינה מתאימה למקרים בהם נגנב רכוש השייך לצה"ל או ליחידה (אז מדובר בעבירה של הוצאת רכוש).
 • כאשר מדובר בעבירה של גניבה מחייל, עומדות בפני הפרקליטות הצבאית מספר אופציות לטיפול:
 • לאור העובדה שקיימות אופציות שונות לטיפול, אשר לחלקן עלולות להיות השלכות משמעותיות על עתידו של החייל – הרי שיש משקל רב לגרסה שמוסר החייל, להתנהלותו בחקירה וליכולת להצביע על קשיים ראייתיים המצויים בחומר החקירה שנאסף בעניינו.
 • עורך דין צבאי בעל ניסיון במשפט צבאי – יידע לייעץ וללוות את החייל הנחקר, לנתח את חומר הראיות שנאסף באופן מעמיק ולנתב את עניינו של החייל למסלול הנכון המתאים בנסיבות העניין.  

גניבה על ידי עובד ציבור.

 • עבירה של גניבה על ידי עובד ציבור מוסדרת בסעיף 390 לחוק העונשין. על הפסול, החומרה והפגיעה באינטרס הציבור ובאמון שרוכש הציבור הטמון בעבירה זו ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: גניבה בידי מורשה | גניבה בידי עובד | גניבה בידי מנהל | גניבה בידי עובד ציבור – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי.
 • מאחר שחייל נכנס להגדרה של "עובד ציבור" – הרי שכאשר מדובר באירוע גניבה, עלול החייל להיות חשוף גם לאישום לפי סעיף 390 לחוק העונשין.
 • עם זאת, חשוב להבין, כי לא כל עבירת גניבה שבוצעה על ידי חייל יכולה להיחשב לגניבה שבוצעה על ידי עובד ציבור – רק מעצם העובדה שמדובר בגניבה, ובכזו שבוצעה לכאורה על ידי חייל. זאת, משום שעל פי החוק והפסיקה, יש להוכיח כי הרכוש שנגנב הוא "נכס המדינה" או נכס שהגיע לחייל "מכוח עבודתו".
 • על פי הנחיית התביעה הצבאית הראשית מספר 2.08 – כתב אישום שיוגש נגד חייל ייחס לו עבירה של גניבה על ידי עובד ציבור, רק במקרים בהם הגניבה תתבצע "במהלך או בהקשר ביצוע התפקיד".
 • לשם המחשה:
  • גניבה על ידי חייל מחברו לאוהל (ציוד, כסף וכד') – תיכנס בגדר עבירת גניבה;
  • גניבת פיקדונות עצורים מהקנטינה על ידי שוטר צבאי או גניבת דלק מהבסיס על ידי מי שהוטל לשמש כאחראי דלק (כלומר כאשר הגניבה בוצעה "במהלך או בהקשר ביצוע התפקיד") – יובילו לאישום בעבירה של גניבה על ידי עובד ציבור.
 • במסגרת עבירות רכוש בצבא, נחשבת העבירה של גניבה בידי עובד ציבור כאחת העבירות החמורות ביותר.
 • לדוגמאות למקרים בהם טיפלנו בעבירה זו ראו למשל: 

 ביזה.

 • עבירת הביזה, המוסדרת בסעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי, נחשבת לבין החמורות בעבירות הרכוש, והעונש הקבוע בצידה עומד על עשר שנות מאסר.
 • מאפייניה הייחודים של עבירת הביזה לצד העובדה שמי שמבצע אותה פוגע באינטרס הציבורי במספר רבדים שונים, הוביל את מערכת אכיפת החוק בצבא לנקוט מדיניות קשה ביחס לעבירות אלו. כך למשל נאמר בפסיקת בית הדין הצבאי לערעורים (ע/51/09 סמל א' נ' התצ"ר):

"ביזה היא מן העבירות החמורות המנויות בחוק השיפוט הצבאי. האיסור על ביזה נועד להגן על זכויותיהם הקנייניות של אזרחים הנקלעים, על כורחם, למצב של לחימה, מפגיעתם של חיילים המצויים כלפיהם בעמדה של כוח. האיסור על ביזה מבקש להגן גם על הצבא פנימה- על טוהר מידות החיילים, שלא ינצלו מעמדם, נשקם ועוצמתם לרעה. כוחו של צה"ל, לא רק בנשקו אלא גם, ואולי בראש ובראשונה, בחוסנו המוסרי. מעשי ביזה הם מעשים מבישים, משחיתים, מחלישים את אותו חוסן מוסרי ועלולים הם להוסיף ולהתפשט ולפגוע פגיעה קשה בצבא. האיסור על הביזה מבקש למנוע גם פגיעה במדינה עצמה. מעשי הביזה, ממיטים קלון על הצבא כולו בעיני אזרחי המדינה ועל המדינה בעיני אומות העולם. תדמית המדינה בעיני אזרחיה ותדמיתה כלפי חוץ הם אבן יסוד בעוצמתה ובעוצמה זו עלולים מעשי הביזה לפגוע" (ע"מ/76/07 סמל עזרא נ' התובע הצבאי הראשי, פס' 7 (2007); וע"מ/38/06 רב"ט ב' נ' התובע הצבאי הראשי (2006))."

 •  זו הסיבה, שכאשר מדובר בעבירה של ביזה, תגיש הפרקליטות כתב אישום לבית דין צבאי, תפעל להותרת החייל במעצר "סגור", ותדרוש ענישה משמעותית אשר כוללת רכיב ענישה לריצוי בפועל.
 • העבירה של ביזה אף הוחרגה באופן מפורש מרשימת העבירות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה /הסדר הקפאה. 
 • משכך, בעבירה מסוג זה ישנה חשיבות יתרה לקבלת ליווי וייצוג משפטי על ידי עורך דין צבאי המיומן ובקיא בתחומי המשפט הצבאי, ויוכל לייצג נאמנה את החייל – ולהביאו לתוצאה הטובה ביותר בנסיבות העניין.

לקריאה נוספת אודות עבירות רכוש וגניבה.


דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בעבירות רכוש וגניבה בצבא.

 • המשפט הצבאי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו. אנו מעניקים ייעוץ משפטי לחיילים בסדיר, בקבע ובמילואים, בכל הנוגע לעבירות רכוש בצבא, מכינים אותם לחקירת מצ"ח, מלווים אותם בהליכי חקירה, מעצר ושחרור ומייצגים אותם בפני בתי דין צבאיים בכל רחבי הארץ.
 • למשרדנו נסיון עשיר בהענקת ייצוג משפטי בתיקי עבירות רכוש בצבא.
 • בהמשך עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בעבירות רכוש וגניבה בצבא ומחוץ לצבא.

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי | עבירות רכוש בצבא | אי שמירתו של רכוש צבאי | הוצאת רכוש מרשות הצבא | גניבה מחייל | גניבה בצבא | גניבה על ידי עובד ציבור | ביזה 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות גניבה ועבירות רכוש - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה