הוצאת נשק מרשות הצבא (גניבת נשק מהצבא) – סיום משפט צבאי ללא רישום פלילי.

5
(79)
הוצאת נשק מרשות הצבא (גניבת נשק מהצבא) - בעקבות ייצוג משפטי - סיום משפט צבאי ללא רישום פלילי.

הוצאת נשק מרשות הצבא (גניבת נשק מהצבא) – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סיום משפט צבאי ללא רישום פלילי.


הוצאת נשק מרשות הצבא (גניבת נשק מהצבא) – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סיום משפט צבאי ללא רישום פלילי

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחיילים ואנשי קבע במשפטים צבאיים בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה בו טיפלנו, הנוגע לעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא. פרשה זו עוסקת בלוחם בלוט"ר אשר הודה בנטילת אקדח בהסתר, מאפסנאות יחידתו. הלוחם עמד בסיכון של הרשעה בעבירה פלילית חמורה – הוצאת נשק מרשות הצבא – עבירה הגוררת רישום פלילי, בשליחתו למאסר ממושך, מאחורי סורג ובריח ובשלילת דרגותיו והדחתו מיחידתו בצבא. 
 • בעקבות ייצוג משפטי שהעניק ללוחם משרדנו, סיים את משפטו הצבאי ללא רישום פלילי, ללא מאסר מאחורי סורג ובריח ובהורדה בדרגה אחת בלבד, דבר שאפשר לו לחזור ליחידתו.

עובדות המקרה – נטילת אקדח ממחסן צבאי

 • על פי עובדות כתב האישום שהוגש כנגד סמ"ר מ', לוחם בלוט"ר, האחרון נכנס לאפסנאות בסיסו, בית הספר ללוט"ר, על מנת להחליף מדים ונעליים.
 • באפסנאות, הבחין סמ"ר מ' באקדח שהונח על השולחן, לאחר שהוחזר כחלק ממבצע להחזרת ציוד שנערך באותה העת.
 • בשלב זה ביקש סמ"ר מ' מחיילת ביחידה לצאת מהאפסנאות ולהביא לו זוג נעליים שהזמין ממשרד הרס"ר וזאת על מנת שיישאר לבד באפסנאות ויוכל ליטול את האקדח ללא ידיעת איש.
 • לאחר צאתה של החיילת מהאפסנאות, נטל סמ"ר מ' את האקדח יחד עם נרתיקו והכניסו לכיסיו. מששבה החיילת ומסרה לסמ"ר מ' את נעליו, עזב את המקום עם האקדח.
 • זמן קצר לאחר מכן התגלה כי האקדח נעלם. מיד לאחר גילוי היעלמות האקדח, נעשתה פנייה לכלל החיילים ביחידה לברר אם מי מהם נטל את האקדח, אך כולם הכחישו כל קשר להיעלמות, לרבות סמ"ר מ', אשר נטל את האקדח ללא ידיעת איש.
 • במחסן הצבאי ממנו נעלם האקדח היתה מותקנת מצלמת אבטחה. צפיה בסרטון הוידיאו של מצלמת האבטחה חשפה את מעשיו של סמ"ר מ'.
 • משעומת על ידי מפקדיו עם סרטון הוידיאו המפליל – התוודה סמ"ר מ' כי הוא זה שנטל את האקדח.
 • בעקבות המקרה, פתחה מצ"ח בחקירה פלילית בחשד לעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא (גניבת נשק מהצבא).
 • במסגרת חקירת מצ"ח, נחקר סמ"ר מ' בחשד לעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא והודה בעובדות המיוחסות לו.
 • בשלב זה פנה סמ"ר מ' למשרד עורך דין צבאי גיא פלנטר, וביקש כי נעניק לו ייצוג משפטי.

הוצאת נשק מרשות הצבא – קצת על העבירה

"78.  חייל שהוציא ביודעין ושלא כדין נשק מרשות הצבא, דינו – מאסר חמש עשרה שנים".

 • מדובר אם כן בעבירה מסוג פשע (עבירה שדינה מעל 3 שנות מאסר), אשר העונש הקבוע בצידה הינו 15 שנות מאסר, והרשעה בה גוררת רישום פלילי מלא, למשך 17 שנים (תקופת ההתיישנות + תקופת המחיקה, במצטבר).
 • חייל המורשע בעבירה מסוג זה צפוי לענישה מחמירה, אשר כוללת רכיב מאסר לריצוי על דרך של כליאה ממשית וכן הורדה מכל דרגה. עוד על חומרת העבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: משפט צבאי – עבירות נשק בצבא: שימוש בלתי חוקי בנשק, הוצאת נשק מרשות הצבא, אובדן נשק.

הליך שימוע פלילי בפני הפרקליטות הצבאית

 • בעקבות התשתית הראייתית שנאספה כנגד סמ"ר מ' ולנוכח אופיה החמור של העבירה הפלילית שיוחסה לו, ביקשה הפרקליטות הצבאית להגיש כתב אישום חמור כנגד סמ"ר מ'.
 • משכך, פנה משרדנו בבקשה לממש את זכות השימוע של סמ"ר מ', בטרם יוגש כתב אישום כנגדו; וזאת, בהתאם להנחיית התביעה הצבאית הראשית בעניין.
 • על חשיבות הייצוג המשפטי במסגרת הליך השימוע במערכת השיפוט הצבאי ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: שימוע פלילי בפני הפרקליטות הצבאית לפני הגשת כתב אישום | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.
 • במסגרת פגישת שימוע שנערכה בפני פרקליטת דרום ומז"י, ביקשנו להימנע מהגשת כתב אישום המייחס לחייל עבירה חמורה של הוצאת נשק מרשות הצבא, וזאת בהתבסס על מגוון שיקולים ראייתיים, משפטיים ואישיים כאחד.
 • יובהר, כי מאחר שמעשיו של החייל תועדו בסרטון וידאו, בו הוא נראה נוטל את האקדח, מחביאו במכנסיו ועוזב את המקום, ולנוכח הודאתו של החייל במיוחס לו בחקירתו במצ"ח – מיקדה ההגנה את מירב מאמציה בנסיון לסיים את המשפט הצבאי ללא רישום פלילי ובענישה מתונה אשר תאפשר ללוחם לחזור ליחידתו.
 • במסגרת השימוע התקבלו מרבית מטענות ההגנה – והפרקליטות הצבאית הסתפקה בהגשת כתב אישום המייחס לסמ"ר מ' עבירה של הוצאת רכוש מרשות הצבא, עבירה לפי סעיף 77 לחוק השיפוט הצבאי.
 • עבירה של הוצאת רכוש מרשות הצבא – בניגוד לעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא – הינה עבירה מסוג עוון בלבד אשר העונש הקבוע בצידה הינו 3 שנות מאסר, ומשכך, נחשבת לפחות חמורה, וכזו המאפשרת לחייל לפנות למסלול של רישום פלילי מופחת.
 • עוד על רישום פלילי מופחת ניתן לקרוא בעמוד: רישום פלילי מופחת על הרשעה בבית דין צבאי – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי.

הסדר הטיעון עם הפרקליטות הצבאית – מחיקת העבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא מכתב האישום

 • לאחר הגשת כתב האישום, נערכה פגישה נוספת עם גורמי הפרקליטות הצבאית בניסיון להגיע לסיום מוסכם בתיק, על דרך של הסדר טיעון.
 • במסגרת משא ומתן בין הצדדים, קיבלה הפרקליטות הצבאית את כלל טענות ההגנה, והסכימה בהגינותה להקל עם סמ"ר מ' הקלה ניכרת נוספת, ולתקן את כתב האישום כך שייוחס לו אישום לפי סעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי – עבירה של נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין, בכפוף להודאתו.
 • סעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי שכותרתו "נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין" קובע כדלקמן:

"82.  חייל שנטל שלא כדין ציוד או אספקה של הצבא לצורך יחידה שהציוד או האספקה לא היו מיועדים לה, או שעיכב שלא כדין ציוד או אספקה של הצבא, דינו – מאסר שנתיים".

 • מדובר בהקלה משמעותית קריטית נוספת שהשיגה ההגנה במסגרת הסדר הטעון שנקשר עם הפרקליטות הצבאית; על פי ההסדר הקבוע בחוק השיפוט הצבאי הרשעה בעבירה לפי סעיף 82 לחוק איננה גוררת רישום פלילי כלל (בניגוד לרישום פלילי מלא או אפילו רישום פלילי מופחת).
 • גם ביחס לעונש, הסכימה הפרקליטות הצבאית להסתפק בענישה מקלה באופן יחסי, להימנע מפגיעה משמעותית בדרגתו של החייל ולהימנע מהטלת עונש של מאסר לריצוי על דרך של כליאה ממשית.

גזר הדין של בית הדין הצבאי – סיום המשפט הצבאי ללא רישום פלילי

 • בית הדין הצבאי במחוז שיפוט זרוע היבשה (הרכב בראשות אב"ד, כב' השופטת סא"ל מאיה גולדשמידט) כיבד את הסדר הטיעון שנרקם בין הצדדים, ופסק (ההדגשה שלנו):

"הצדדים נקשרו בהסדר טיעון במסגרתו ביקשו לאזן בין כלל שיקולי הענישה. מחד גיסא החומרה הגלומה בנטילת אקדח ללא רשות, על פוטנציאל הנזק הגלום בכך וניסיונו של הנאשם בתחילה להסתיר את מעשיו, אשר התגלו עקב הצילום במצלמות האבטחה. מאידך גיסא הנאשם כאמור הודה זמן קצר לאחר האירוע במעשיו, שיתף פעולה באופן מלא עם מפקדיו ועם גורמי החקירה, נטל אחריות על האירוע. כאמור התקבלה גרסת הנאשם לפיה לא היה במקרה זה מניע פלילי למעשיו ומדובר באירוע שאירע בשל סקרנות וטעות בשיקול הדעת, אירוע שלא מאפיין כלל את התנהלותו כנער, כחייל וכמפקד עד כה. בשים לב לכלל הנסיבות האמורות, סברנו כי תמהיל הענישה שהוצג על ידי הצדדים הוא סביר וראוי ומצאנו לכבד את הסדר הטעון".

 • אשר על כן, הטיל בית הדין הצבאי על סמ"ר מ' את העונשים הבאים:
  • 4 חודשי עבודות צבאיות.
  • מאסר מותנה.
  • הורדה בדרגה אחת בלבד – לדרגת סמל.
  • קנס על סך 1,500 ₪.

ההישגים המשפטיים בפרשה זו

 • בנטילת האקדח, חשף עצמו סמ"ר מ':
  • להרשעה פלילית בעבירה חמורה מסוג פשע – הוצאת נשק מרשות הצבא;
  • לרישום פלילי שימחק רק כעבור 17 שנים ויפגע בו קשות, דווקא בתחילת דרכו בחיים;
  • למאסר ממושך, מאחורי סורג ובריח;
  • להורדה מכל דרגה;
  • להדחתו מתפקידו הצבאי, מיחידתו ואולי גם מהצבא.
 • בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו לחייל, הסתיים משפטו הצבאי:
  • בהרשעה בעבירה צבאית, שאינה כוללת רישום פלילי כלל;
  • בענישה מקלה, במסגרתה לא ירצה ולו יום אחד בכליאה ממשית;
  • בפגיעה מינימאלית בדרגתו של סמ"ר מ' – הורדה בדרגה אחת בלבד;
  • בחזרתו ליחידתו בלוט"ר.
 • את סמ"ר מ' ייצגו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן ממשרדו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד סמ"ר מ' בעקבות הליך השימוע, בכתב האישום המתוקן שהוגש במסגרת הסדר הטעון ובגזר הדין, והכל ללא פרטים מזהים של החייל. 

לקריאה נוספת


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי – עבירות נשק | גניבת נשק מהצבא | הוצאת נשק מרשות הצבא | נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין | הימנעות מהרשעה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 79

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

גניבת נשק | הוצאת נשק מרשות הצבא - דוגמאות מקרים נוספים בהם טיפלנו.
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה