עורך דין להגשת בקשת ביטול רישום משטרתי של תיק משטרה סגור | עבירות סמים

5
(5)
בקשת ביטול רישום משטרתי

עורך דין להגשת בקשת ביטול רישום משטרתי.


עורך דין להגשת בקשת ביטול רישום משטרתי של תיק משטרה סגור.

 • משרדנו מטפל בהגשת בקשת ביטול רישום משטרתי אודות תיקי חקירה סגורים מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה שטופל במשרדנו במסגרתו הובלנו לביטול רישום משטרתי אודות עבירות סמים.

מקרה להמחשה: ביטול רישום משטרתי אודות תיק חקירה סגור מרישומיה הפנימיים של המשטרה – עבירות סמים.

הרישום המשטרתי אודות עבירות סמים שנותר ברישומיה הפנימיים של המשטרה. 

 • פרשה זו עוסקת בסטודנט לחשבונאות וכלכלה אשר בעברו שירות צבאי כלוחם בחטיבת הצנחנים. במהלך ארועי יום הסטודנט, הבחינו שוטרים שנכחו במקום כי הסטודנט אוחז בסיגריה הנחזית כמכילה סם (ג'וינט) ובו במקום חקרוהו תחת אזהרה.
 • הגם שבניגוד לדין לא הודע לו על זכותו להיוועץ בעורך דין, שיתף הסטודנט פעולה באופן מלא עם השוטרים, נטל אחריות על מעשהו והודה כבר בהזדמנות הראשונה בכך שאכן החזיק בכמות מזערית (סיגריה בלבד) של חשיש לשימושו העצמי.
 • בעקבות תפיסת הסם והודאתו בהחזקת הסם, נפתח לסטודנט רישום משטרתי (תיק פ"א) המייחס לו עבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973.  
 • בחלוף זמן קצר, נגנז התיק בעילה של חוסר עניין לציבור. הרישום אודות העבירה, מועד העבירה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק נותר ברישום המשטרתי – תיקים סגורים.
 • לפרטים נוספים בעניין רישום משטרתי אודות תיקי חקירה סגורים ראו:
 • קיומו של הרישום המשטרתי עלול היה לפגוע בעתידו המקצועי של הסטודנט, אשר עמד לקראת סיום תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ופניו נשואות לעבר התמחות ועיסוק בראיית חשבון.

הגשת בקשת ביטול רישום משטרתי ע"י משרדנו.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר הגיש בקשה מטעמו של הסטודנט לביטול הרישום המשטרתי, תוך התייחסות לכל אמות המידה שנקבעו לביטול רישום משטרתי.
 • בתגובה, ראש חוליית ביטול רישום במדור מידע פלילי של חטיבת החקירות באגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל השיבה, כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט – 2009, לאחר עיון בפנייתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר, הוחלט לבטל את הרישום המשטרתי.
 • עוד מסרה משטרת ישראל בתשובתה, כי משהוחלט לבטל את הרישום המשטרתי שעל שמו של הסטודנט, לא יופיע עוד הרישום המשטרתי בפלט הרישומים המשטרתיים, ומידע על רישום זה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל על פי החוק מידע על תיקים סגורים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין (ללא פרטים מזהים כמובן) ב"רישום המשטרתי – תיקים סגורים" שעמד לחובת הלקוח ב"תעודת יושר" (החזקה / שימוש בסמים לצריכה עצמית) ובהחלטה, בעקבות הטיפול המשפטי שהעניק משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ללקוח, בדבר ביטול הרישום המשטרתי.

הגשת בקשת ביטול רישום משטרתי של תיק משטרה סגור.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עורך דין להגשת בקשת ביטול רישום משטרתי של תיק משטרה סגור | קבלת בקשה – ביטול רישום משטרתי – חשד לעבירות סמים | החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה