קבלת בקשת חנינה של חייל – מחיקת רישום פלילי של חייל בגולני

5
(1)
בקשת חנינה של חייל - מחיקת רישום פלילי של חייל.

קבלת בקשת חנינה של חייל – מקרה להמחשה – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – מחיקת רישום פלילי של חייל בגולני.


מחיקת רישום פלילי של חייל – קבלת בקשת חנינה של חייל ומחיקת עברו הפלילי.

 • פרשה זו עוסקת בלוחם מפלחה"ן גולני, אשר הרשעתו הפלילית בעבירות סמים נמחקה על ידי כב' נשיא המדינה בעקבות בקשת חנינה שהוגשה על ידי משרדנו. 
 • במסגרת חקירת מצ"ח, הודה החייל כי בשלוש הזדמנויות שונות, בנסיבות אזרחיות, השתמש בסם מסוג קנאביס באמצעות סיגריות מגולגלות ("ג'וינט"). 

 • בהמשך, הוגש כנגד החייל כתב אישום לבית הדין הצבאי המחוזי, מחוז שיפוט צפון בתיק צפ/ 192/06. בעקבות הודאתו באשמה, הרשיע בית הדין הצבאי את החייל בעבירה של שימוש בסם מסוכן, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973

 • בתנאים מסויימים, הרשעה בבית דין צבאי בעבירות בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, ואפילו בעבירות של החזקה ושימוש בסם "קל", לצריכתם העצמית, נרשמת במרשם הפלילי האזרחי (מרשם המנוהל ע"י משטרת ישראל). 

 • בכך, מוכתם שמם של חיילים למשך שנים רבות, הרבה מעבר לתקופת שירותם הצבאי, ולאחר שחרורם מצה"ל, מחבלת אותה הרשעה בגיבוש עתידם המקצועי "באזרחות".


קבלת בקשת חנינה של חייל – מחיקת רישום פלילי של חייל.

 • לנוכח התוצאות הפוגעניות של הרשעתו בפלילים, הגיש עורך דין צבאי גיא פלנטר מטעמו של החייל בקשת חנינה לנשיא המדינה.
 • בבקשת החנינה, התבקש נשיא המדינה לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ולהורות על קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלות על ההרשעה, ובמילים אחרות – להורות על מחיקת עבר פלילי.
 • נשיא המדינה נעתר לבקשת החנינה שהוגשה על ידי עורך דין גיא פלנטר, קיצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלו על הרשעתו הפלילית של החייל באופן, שהרשעתו הפלילית נמחקה.

תוצאות קבלת בקשת החנינה של החייל – מחיקת עברו הפלילי.

 • סעיף 20 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסדיר את התוצאות הנובעות ממחיקת הרשעה פלילית:

(א) מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה  (יחד עם זאת, אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה).

(ב) ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

(ג) בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

(ד) שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא ישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

(ה) מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לעניין כל דין, אלא בידי מספר מצומצם מאוד של גופים (למשל, לעניין בחירת נשיא המדינה, מינוי מבקר המדינה, מינוי נגיד בנק ישראל, מינוי שופטים ומינוי בעלי תפקידים מסוימים בשירות המדינה, ותפקידים המסווגים סודי ביותר).

 • במישור העקרוני, אדם שהרשעתו נמחקה ייחשב לעניין כל דין כאילו לא עבר עבירה וזאת הן כלפי הרשויות והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדת הרשעתו שנמחקה. מחיקת ההרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל אדם בעקבות ההרשעה.
 • מחיקת עבר פלילי פותחת "דף נקי" ומאפשרת לאדם שזכה למחיקת הרשעתו לבחור את עתידו המקצועי ללא מגבלות ולהשתלב בחברה כאזרח מן השורה.
 • בהקשר זה יפה פסיקתו של בית המשפט העליון (בערעור לשכת עורכי הדין 3761/00):

"משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו…"

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של נשיא המדינה להעניק לחייל חנינה ולמחוק את הרישום הפלילי שהיה לחובתו במרשם הפלילי וכן בדוגמאות נוספות בהן טיפל משרדנו במחיקת רישום פלילי של חיילים.

משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות למחיקת עבר פלילי של חיילים ואנשי קבע. במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים לקבלת תעודת יושר.


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי לחיילים | מחיקת רישום פלילי של חייל | קבלת בקשת חנינה של חייל | מחיקת עבר פלילי בצבא | מחיקת רישום פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם הוביל משרדנו למחיקת רישום פלילי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה
  שינוי גודל גופנים