גידול סם – סגירת תיק פלילי בעילת חוסר אשמה במסגרת שימוע פלילי

5
(35)
גידול סם - סגירת תיק פלילי בעילת חוסר אשמה

גידול סם – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סגירת תיק בעילת חוסר אשמה במסגרת שימוע פלילי.


גידול סם – ייעוץ וייצוג משפטי

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות גידול סם.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה במסגרתו הובלנו לסגירת תיק גידול סם בחוסר אשמה.
 • תמצית המקרה: למרות שנתפס בחיפוש משטרתי בביתו של החשוד שתיל קנאביס, ולפיכך נחשד בעבירה פלילית של גידול סם, קיבלה המשטרה את בקשתנו וסגרה את התיק הפלילי כנגד החשוד בעילה של חוסר אשמה.

גידול סם – קצת על העבירה

 • גידול סם מהווה עבירה פלילית שעונשה המקסימלי, גם היום, 20 שנות מאסר. סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים, אשר כותרתו "ייצור, הכנה והפקה" קובע כדלקמן:

"לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977".

"כאשר בעבירות סמים עסקינן, על בית המשפט לנקוט ביד קשה כדי להרתיע עבריינים פוטנציאליים מפני ביצוען. כפי שנאמר בע"פ 211/09 אזולאי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (22.6.2010):

"הענישה בעבירות מסוג זה נועדה, קודם לכל, לשרת את מטרת הגמול לעבריין על עיסוק בסם העלול לסכן חיי אדם ולפגוע בבריאות המשתמשים בו; שנית, על העונש להעביר מסר חד-משמעי של הרתעה ביחס לעבריינים פוטנציאליים […] מזה זמן רב, מדגישים בתי המשפט בפסיקתם את חשיבות הערך הענישתי בעבירות סמים כאחד הכלים החשובים בפעילות לביעורו של נגע הסמים. ההחמרה בענישה בגין עבירות סמים משרתת את מטרות הגמול וההרתעה, שהן היעדים העיקריים של הענישה בתחום הסמים…".

 • באשר לענישה בעבירת גידול סם – העונש יקבע על פי מכלול הנסיבות, ולא רק כמות השתילים או משקל הסם; ראו בהקשר זה פסיקתו של בית המשפט העליון ברע"פ 4512/15 הנ"ל:

"המבקש טוען, כאמור, כי כמות שתילי הסם שנתפסו בבית היא אשר שימשה בסיס מכריע להחמרת עונשו, להבדיל ממשקלם הנמוך (יחסית) של הסמים שנתפסו.

אין בידי לקבל טענתו זו של המבקש. מגזר דינו של בית משפט השלום עולה במפורש, כי חומרת מעשיו נקבעה על בסיס כלל נסיבות המקרה, ולא, כפי שטוען המבקש, על בסיס כמות שתילי הסם שנמצאו בבית. בית משפט השלום קבע, כי:

"בענייננו מדובר במי ששכר לצורך גידול הסם המסוכן בית מיוחד אשר יתאים לצרכיו אלה ובמרתף הבית אשר יועד להיות מעבדה לגידול סמים, אכן הקים מעבדה לצורך כך, מתוכננת ומאובזרת כראוי. [המבקש] השקיע לא מעט מאמצים בתכנון המעבדה, ברכישת חומרים ומתקנים ובהקמתה. כל כולו של מרתף הבית יועד לגידול הסמים באופן המיטבי לעשות כן. במקום נמצאה כמות גדולה של שתילי צמח קנבוס – 378 שתילים. אם כמות הסם המצויינת בכתב האישום אינה גדולה באופן יחסי, הרי זה משום שהמעבדה נמצאה זמן קצר לאחר הקמתה וכאשר השתילים עוד היו בגדר נבטים, כמופיע אף בצילומים שתעדו את המעבדה בעת החיפוש. על כן, אין ללמוד ממשקל הסם המצויין בכתב האישום על נסיבות האירוע ועל חומרתו, אלא שיש ללמוד על כך ממכלול הנסיבות האופפות אותו וכמתואר לעיל." 

בית המשפט המחוזי אימץ מסקנה זו, בקובעו כי:

"אנו רואים עין בעין עם [בית משפט השלום] […] [כי] אין למשקל הקנבוס משמעות מעבר למה שייחס לה [בית משפט השלום] לאור פוטנציאל הנזק שהיה אמור להיגרם אילו נתפסה המעבדה זמן לא רב לאחר שנתפסה בפועל, דהיינו כחודשיים לאחר הקמתה".

ניתן לקבוע, אפוא, כי עונשו של המבקש נגזר, בסופו של יום, על בסיס כלל נסיבות המקרה, ובכללן, אופן הקמת המעבדה; אבזורה של המעבדה; שטחה מתוך שטח המרתף; היקף הייצור; כמות השתילים ומשקל הסם. נסיבות אלו נשקלו לצורך קביעת עונשו של המבקש, ובדין נעשה כן על-ידי הערכאות הקודמות."


דוגמא למקרה שטופל במשרדנו – חשד לגידול סם – סגירת התיק בחוסר אשמה

נסיבות המקרה – חשד לעבירת גידול סם בעקבות תפיסת שתיל קנאביס בבית הלקוח

 • הלקוח במקרה זה הינו אזרח מן השורה, גבר בסוף שנות השלושים לחייו, נשוי ואב לשני ילדים, לא עבר פלילי וללא כל מגעים קודמים עם משטרת ישראל אשר בעברו שירות צבאי מלא ותקין כלוחם בחטיבת גולני, מועסק בתפקיד מנהל מערכות מחשוב באחת החברות הגדולות והמובילות במשק.
 • במהלך חיפוש שערכו בלשי משטרה בביתו, באדנית מרפסת דירתו, נתפס שתיל מריחואנה. בעקבות תפיסת הסמים, עוכב האיש לחקירה ונפתחה כנגדו חקירה פלילית בחשד לעבירה של ייצור, הכנה והפקה של סמים מסוכנים, בניגוד לסעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

 

הליך שימוע פלילי וסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה

 • משנסתיימה החקירה הפלילית, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת (תחנת המשטרה) לרשות התובעת (תביעות מחוז תל אביב של משטרת ישראל) וזאת על מנת לבחון הגשת כתב אישום כנגד החשוד בעבירה של גידול סמים.
 • בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובשים לב שמדובר בעבירה פלילית מסוג "פשע", שלחה יחידת התביעות של המשטרה לחשוד מכתב אשר כותרתו "מכתב יידוע לחשוד". במכתב זה מסרה המשטרה לחשוד את ההודעה הבאה:

"לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, הריני להודיעך כי תיק xxxxxx/2013 של תחנת xxxxxx בו נחקרת כחשוד, הועבר לעיון התביעות.

בכל בירור נוסף בעניין הנדון, הינך רשאי לפנות בכתב לפי הכתובת הרשומה מעלה, תוך ציון פרטי התיק.

הנך רשאי תוך 30 יום מיום קבלת הודעה זו, לפנות אלינו בכתב בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום".

 • בכך, ומבלי לציין את הדבר באופן מפורש, מילאה התביעה המשטרתית חובתה להעניק לחשוד שימוע, בטרם תגיש כנגדו כתב אישום.
 • החשוד החליט לממש את זכות השימוע ולעשות כל שבידיו על מנת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו וניהול הליך פלילי בבית המשפט.
 • באמצעות עורך דין פלילי גיא פלנטר, הגיש החשוד בקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום. בהתחשב בראיות ההגנה שאסף עו"ד פלילי גיא פלנטר, התבקשה התביעה המשטרתית לא רק להימנע מהגשת כתב אישום אלא אף לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה.
 • משטרת ישראל נעתרה לבקשת עו"ד פלילי גיא פלנטר במלואה, ובמענה לבקשה שלחה לחשוד "הודעה בדבר החלטה של להעמיד לדין" תוך ציון הדברים הבאים:

"החקירה הפלילית שנפתחה בעניינו של החשוד בחשד לביצוע עבירת גידול, יצור והכנת סמים נסתיימה והתיק נסגר בתביעות מחוז תל אביב. עילת הסגירה: לא נמצאה אשמה במעשיו של החשוד (חוסר אשמה). רישום תיק שנסגר מהעילה "אין אשמה פלילית", לא ייכלל ברישומיה הפנימיים של המשטרה (בניגוד לתיקים פליליים שנסגרו בעילות של העדר מספיק ראיות או חוסר עניין לציבור)".

 • משנתקבלה הבקשה לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, לא נכלל רישום אודות תיק זה ברישומיה הפנימיים של המשטרה ובכך טוהר לחלוטין שמו של החשוד.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין ב"מכתב יידוע לחשוד" שקיבל החשוד ממשטרת ישראל והעמידו על זכותו לפנות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו וכן ב"הודעה בדבר החלטה שלא להעמיד לדין", במסגרתה מסרה משטרת ישראל לחשוד, כי התיק נסגר בעילה שלא נמצאה אשמה פלילית במעשיו (מטעמים של הגנת הפרטיות, נמחקו פרטים מזהים של החשוד).

לקריאה נוספת


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוע פלילי | ייצוג משפטי בשימוע פלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | מכתב יידוע לחשוד | עבירות סמים | גידול סמים | סגירת תיק פלילי | חוסר אשמה | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 35

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה