גרימת מוות ברשלנות, תאונת עבודה – סגירת תיק פלילי; אסון קריסת אנטנת משטרת כפר סבא | מנהל הפרויקט נחקר 9 פעמים אולם התיק נסגר

5
(12)

תאונת עבודה קטלנית שהובילה לחקירה פלילית
בחשד לעבירות של גרימת מוות ברשלנות וכן גרימת חבלה ברשלנות
סגירת תיק פלילי בעקבות ייעוץ משפטי


סגירת תיק פלילי; גרימת מוות ברשלנות, גרימת חבלה ברשלנות; תאונת עבודה קטלנית

תאונת עבודה קטלנית – סגירת תיק פלילי בחשד לעבירות גרימת מוות ברשלנות, גרימת חבלה ברשלנות; בתמונה – האנטנה של תחנת משטרת כפר סבא אשר קרסה.


 • פרשה זו עוסקת באירוע תאונת עבודה קטלנית שארעה ביולי 2010. בעקבות תאונת העבודה נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירות גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות.
 • במשך שנים התנהלה חקירה פלילית מסועפת ומורכבת בחשד לעבירות פליליות של גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות.
 • משרדנו העניק לחשוד המרכזי בפרשה ייעוץ וליווי משפטי בחקירותיו במשטרה.
 • לבסוף, החליטה פרקליטות מחוז מרכז להורות על סגירת התיק הפלילי כנגד לקוח משרדנו, וזאת בעילה של העדר מספיק ראיות.

הכיסוי התקשורתי הנרחב אודות הפרשה – פרסום חשדות לעבירות פליליות של גרימת מוות ברשלנות + גרימת חבלה ברשלנות.


תמצית עובדות המקרה – תאונת עבודה קטלנית וחשד לעבירה של גרימת מוות ברשלנות וחבלה ברשלנות.

 • במהלך עבודות להחלפת מיתרים של אנטנה שהוצבה על גג משטרת כפר סבא, ארע אסון; האנטנה קרסה על תחנת המשטרה וטכנאי שהיה על האנטנה בזמן קריסתה, נהרג. טכנאי נוסף שהיה על הגג נפצע באורח בינוני.
 • קריסת האנטנה התרחשה שעה שחברה קבלנית עסקה מטעם משטרת ישראל בהחלפת מיתרי תורן האנטנה.
 • בו ביום, פתחה משטרת ישראל בחקירה פלילית, בחשד שמדובר ברשלנות פלילית (או אף חמור מכך), ועצרה את מנהל הפרויקט ואת מנהל העבודה מטעם אותה חברה קבלנית, בחשד לעבירות של הריגה, גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות.
 • למחרת, הובאו השניים בפני בית משפט ומשטרת ישראל דרשה להאריך את מעצרם בשלושה ימים נוספים, בעילה של חשש לשיבוש הליכי החקירה.
 • בית משפט השלום בפתח תקווה (כב' השופטת ניצה מימון שעשוע) קבע, כי אמנם קיים יסוד סביר לחשד לרשלנות פלילית שהובילה לגרימת מותו של עובד, אולם בהתחשב בכך שמדובר באנשים נורמטיביים נעדרי עבר פלילי ולאור העובדה שאת חלק מפעולות החקירה שמבקשת המשטרה לבצע ניתן לערוך כאשר החשודים לא נתונים במעצר של ממש, ניתן להסתפק בהארכת מעצרם עד לצהרי יום המחרת, אז ישוחררו למעצר בית למשך יומיים, תחת פיקוח.

חקירת תאונות עבודה וחשדות לרשלנות פלילית.

 • על חקירת חשד לפלילים בתאונות עבודה (כגון גרימת מוות ברשלנות או גרימת חבלה ברשלנות כתוצאה מהפרת הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה) אמונה משטרת ישראל ביחד עם גורמים מקצועיים, ביניהם מפקחי עבודה, בעלי הכשרה אקדמאית ומקצועית רלוונטית לתחום הנחקר.
 • בעבר השתייכו מפקחי העבודה לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (התמ"ת) ואילו כיום, פועלים מפקחי בטיחות / עבודה במסגרת יחידת חקירות של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

ייעוץ משפטי בחקירה ע"י עו"ד פלילי, אל מול חשד לעבירות פליליות של גרימת מוות ברשלנות או גרימת חבלה ברשלנות בתאונות עבודה.

 • על מנת לבסס את החשד לעבירות של גרימת מוות ברשלנות וגרימת חבלה ברשלנות, נחקר מנהל הפרוייקט על ידי חוקרי משטרת ישראל ומפקחי העבודה לא פחות מ- 9 פעמים (לרבות עריכת עימות עם חשוד אחר בפרשה).
 • עוד בתחילת החקירה הפלילית, פנה מנהל הפרויקט לעורך דין פלילי גיא פלנטר, לקבלת ייעוץ וליווי משפטי בכל הנוגע לחקירתו. בהמשך, ייצג עו"ד פלילי גיא פלנטר את מנהל הפרויקט גם מול הפרקליטות, בכל הנוגע לשאלת הגשת כתב האישום בפרשה או סגירת התיק הפלילי.
 • במשך כמעט 5 שנים ליווה עו"ד פלילי גיא פלנטר את מנהל הפרויקט בייעוץ וייצוג משפטי, עד לקבלת החלטת פרקליטות מחוז מרכז לסגור את התיק, בעילה של העדר ראיות מספקות.
 • במהלך טיפול משפטי זה, התמודדה ההגנה עם חזית רחבה של טענות וחשדות, הן במישור העובדתי, הן במישור הטכני – הנדסי והן במישור המשפטי. כך למשל, התמודדה ההגנה עם הטענות הבאות:
  • תאונת העבודה הקטלנית נגרמה, כך נטען, כתוצאה משיטת עבודה מסוכנת בהחלפת מיתרי התורן;
  • שימוש בציוד במצב תחזוקה ירוד, כך נטען, תרם את חלקו לקרות התאונה.
  • העבודה בוצעה בניגוד לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז – 2007.
  • הופרו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט – 1990.
  • החברה הקבלנית לא פעלה על פי נהלי העבודה והבטיחות כפי שהוגדרו בתנאי המכרז עליו חתמה עם משטרת ישראל.
 • עוד נדרשה ההגנה להתמודד עם חוות דעת מקצועיות מורכבות של מומחים, לרבות חוות דעת של מפקח עבודה מאגף הפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (התמ"ת).
 • במישור המשפטי – נדרשה ההגנה להתמודד עם חשדות לביצוע העבירות הפליליות הבאות:
  • הריגה, עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין (עבירה שעונשה המקסימלי 20 שנות מאסר);
  • גרימת מוות ברשלנות, עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין (עבירה שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר).
  • גרימת חבלה ברשלנות, עבירה לפי סעיף 341 לחוק העונשין (עבירה שעונשה המקסימלי מאסר שנה).
  • עבירות פליליות בניגוד לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 ביחד עם תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה), התשמ"ח – 1988.
  • שאלות משפטיות הנוגעות למצבים של נפילה מגובה.
 • ולבסוף, התמודדה ההגנה בפרשה זו עם השאלה, האם לחשוף את מלוא קווי ההגנה בפני הפרקליטות, במסגרת הליך שימוע, ובכך להסתכן בעריכת "מקצה שיפורים" ואיסוף ראיות נוספות בהנחיית הפרקליטות, או שמא "לשמור את הקלפים קרוב לחזה" ולעשות בהם שימוש במשפט עצמו, ככל שיוגש כתב אישום. 
 • בסופו של יום, למרות כל המשאבים העצומים שהושקעו ע"י הרשויות סביב פרשה זו, השתכנעה הפרקליטות (יש לומר, בהגינותה), שאין בידיה סיכוי סביר להרשעה בפלילים, וסגרה את התיק הפלילי כנגד מנהל הפרויקט בעילה של העדר מספיק ראיות.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעת הפרקליטות בדבר סגירת התיק הפלילי בהעדר ראיות מספיקות, ללא פרטים מזהים של הלקוח.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי בתיקי תאונות עבודה וחשד לעבירת גרימת מוות ברשלנות.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | חקירה במשטרה | סגירת תיק פלילי | רשלנות פלילית | גרימת מוות ברשלנות – תאונת עבודה | חבלה ברשלנות | ארכיון גרימת חבלה ברשלנות | בטיחות בעבודה | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בכפר סבא | בית משפט השלום בכפר סבא – ייצוג משפטי במשפט פלילי | עו"ד פלילי בכפר סבא | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי בפתח תקווה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה