תלונה במשטרה

5
(5)

תלונה במשטרה – עדים לעבירה, מתלוננים, נפגעי עבירה – ייעוץ משפטי מעו"ד פלילי בטרם הגשת תלונה במשטרה (לרבות בעניין חובת דיווח על עבירה פלילית)

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לנפגעי עבירה ולעדים, בטרם הגשת תלונה במשטרה או דיווח על עבירה פלילית.

ייעוץ משפטי בטרם הגשת תלונה במשטרה – תוכן עניינים (לחיצה על כותרת תוביל לפרק הנבחר):

חובת דיווח – מצבים בהם קיימת חובה חוקית להגיש תלונה במשטרה או לדווח על עבירה פלילית

 • בהגשת תלונה במשטרה מגלה המתלונן או המדווח אזרחות טובה, אולם לא כל מקרה מצדיק הגשת תלונה פלילית ולעתים קיימות דרכים אלטרנטיביות, פחות פוגעניות ויותר אפקטיביות (למשל – פניה לגורם טיפולי, גישור ועוד).
 • מנגד, לעתים קיימת חובת דיווח הקבועה בחוק, ומי שידע ולא דיווח, עשוי להסתבך בעצמו בעבירה פלילית. שורה של חוקים מחייבים את הציבור בדיווח על עבירות פליליות, למשל:
  • פגיעה בקטינים וחסרי ישע: כאשר מדובר בעבירות מסוימות (המוגדרות בחוק) שבוצעו כנגד קטינים או חסרי ישע, קיימת חובה לדווח לרשויות ואי הדיווח מהווה עבירה פלילית.
  • אי מניעת פשע: חוק העונשין מטיל אחריות פלילית על מי שידע שאדם אחר זומם לעשות מעשה פשע, ולא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או את השלמתו. באיזה "אמצעים סבירים" חייבים לנקוט? כל מקרה יוכרע על פי נסיבותיו אולם ככלל, דיווח למשטרה ייחשב כנקיטה באמצעי סביר למניעת הפשע או השלמתו (פשע = עבירה פלילית שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים).
  • מצבים בהם אדם עד לסכנת חיים: חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998, מחייב להושיט עזרה לאדם אחר שעקב אירוע פתאומי נמצא בסכנה חמורה ומיידת לחייו ולבריאותו, וזאת כאשר ניתן להושיט את העזרה מבלי להסתכן או לסכן אחרים. גם במקרה זה, רואים במי שדיווח לרשויות (משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות) או הזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, כמי שעמד בחובתו.
 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי בשאלה האם חלה חובת דיווח.

שאלות, דילמות וחששות בפניהם ניצבים אנשים המתלבטים בשאלת הגשת תלונה במשטרה

 • להגשת תלונה במשטרה השלכות מרחיקות לכת, העשויות לשנות את מסלול חייהם של החשוד והמתלונן כאחד. כאשר מדובר בתלונה פלילית חמורה, ההשלכות כמעט תמיד דרמטיות, וברוב המקרים גם לא ניתן "להחזיר את הגלגל אחורה".
 • במקרים רבים הפגיעה בקרבן כה חמורה וברורה, שלא מתעוררת בכלל השאלה, האם יש מקום להגיש תלונה למשטרה.
 • פעמים אחרות, נפגע העבירה לא נדרש לתת דעתו לשאלה האם להתלונן במשטרה, שכן מישהו אחר כבר הגיש את התלונה, דיווח או הזמין את המשטרה (למשל: עדי ראיה לעבירה, שכנים ששמעו משהו, "שותפי סוד" לעבירה, גורמים הנתונים לחובת דיווח וכו').
 • במקרים רבים אחרים, איש עדיין לא התלונן, והנפגע ניצב בפני שורה של שאלות, דילמות וחששות כיצד לפעול:
  • האם קיימת חובה חוקית לדווח על המקרה?
  • מה ההשלכות לאי הגשת תלונה או לאי דיווח?
  • בפני מי להתלונן?
  • האם מדובר בכלל בתלונה פלילית? ברוב המקרים המעשה הפלילי מזדקר לעין אולם יש מקרים פחות ברורים; כך למשל, היכן עובר הגבול הפלילי בין כישלון עסקי, תוך ניסיון להמשיך ולעמוד בהתחייבויות כלפי לקוחות וספקים, לבין ניהול עסק במרמה, תוך ידיעה שאין סיכוי לעמוד בהתחייבויות?
  • מה מטרת התלונה? אולי יש דרך פחות פוגענית ויותר אפקטיבית להשיג את המטרה?
  • האם יאמינו למתלונן?
  • כיצד להוכיח את התלונה וכיצד לגרום לרשויות החקירה להאמין למתלונן?
  • איזה ראיות צריך להציג על מנת להניע את גלגלי החקירה הפלילית?
  • כיצד לאסוף את הראיות מבלי לפגוע בקבילות הראיות ובמשקלן ומבלי להסתבך בעבירות פליליות (למשל, כיצד לא להיכשל בעבירות פליליות של פגיעה בפרטיות, האזנת סתר, התחזות, סחיטה באיומים וכדומה). בהקשר זה, האם יש מקום להעסיק חוקר פרטי? כיצד ניתן לדאוג לכך ש"מזמין העבודה" לא יהיה אחראי למעשים פליליים שהחוקר הפרטי עלול חלילה לבצע?
  • אולי תלונתו של נפגע העבירה תסבך אותו עצמו? אולי יש אלמנטים בגרסתו המפלילים את עצמו בעבירה פלילית?
  • כיצד יגיב האדם שכנגדו הוגשה התלונה? אולי הדבר יוביל לאלימות או לפגיעה אחרת? אולי הדבר יוביל לתלונה נגדית, שתפגע עוד יותר במתלונן?
  • באיזה אמצעים משפטיים יכול המתלונן לנקוט, מעבר להגשת התלונה במשטרה, על מנת להגן על עצמו בעתיד? בהקשר זה ניתן לעשות שימוש למשל בכלים המשפטיים הבאים:
   • קבלת צו הגנה, לפי חוק למניעת אלימות במשפחה , התשנ"א-1991.
   • קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת, לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.
   • נקיטה בהליכים משפטיים לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.
   • הגשת קובלנה פלילית פרטית, כנגד הפוגע.
  • כיצד צפויה הרשות החוקרת להגיב לתלונה?
  • האם גורמי החקירה יתייחסו ברצינות לתלונה? אולי מדובר בעניין שהמשטרה פשוט לא טורחת לעסוק בו  (ויש לא מעט עניינים שהמשטרה "לא מתלהבת" לעסוק בהם, למשל – סכסוכי שכנים) ו"חבל על זמנו" של המתלונן?
  • כיצד לגרום למשטרה לקחת ברצינות את התלונה?
  • איזה כלים עומדים לרשות גורמי החקירה על מנת לברר את התלונה?
  • איזה פעולות חקירה צפויה הרשות החוקרת לבצע בעקבות התלונה?
  • האם יידרש המתלונן להיבדק בבדיקת פוליגרף? האם יערך עימות או מסדר זהוי? האם תתבקש בדיקה רפואית?
  • כמה זמן ייקח עד שרשויות החקירה יטפלו בתלונה?
  • מה הסיכוי, אם בכלל, שמבצע העבירה יועמד לדין? כמה זמן ייקח עד שיעמידו לדין את מבצע העבירה?
  • לאיזה עונש, אם בכלל, צפוי מבצע העבירה?
  • איזה פעולות תבצע המשטרה, אם בכלל, להגן על הנפגע? עד מתי תימשך ההגנה?
  • האם המתלונן יחויב להעיד בבית משפט כנגד מבצע העבירה?
  • ביטול התלונה בעתיד: לעתים, בשל פרק הזמן הממושך שלוקח לרשויות אכיפת החוק לטפל בתלונה, משתנה מצב הדברים, ולמתלונן כבר אין עניין שהחשוד יועמד לדין פלילי. בהקשר זה מתעוררות שאלות רבות, למשל:
   • האם ניתן בכלל לבטל תלונה פלילית בישראל?
   • כיצד תגיב המשטרה לניסיון לבטל את התלונה?
   • האם ניסיון ביטול התלונה עלול לסבך דווקא את המתלונן?
   • האם יש דרך חזרה, לאחר הגשת התלונה, להחזיר את המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני הגשת התלונה?

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי למתלוננים ולנפגעי עבירה בכל השאלות הנזכרות לעיל. בין היתר, אנו בוחנים ביחד עם המתלונן, את הנושאים הבאים:

 • חובת דיווח – האם קיימת חובה חוקית להגיש תלונה או לדווח.
 • האם התגבשה עבירה פלילית, ואם כן – איזה.
 • האם נאספו מספיק ראיות להוכחת התלונה הפלילית ואיזה ראיות חיוניות להוכחת התלונה.
 • כיצד לחזק את גירסת המתלונן ולשכנע את רשויות אכיפת החוק לפעול.
 • השלכותיה של הגשת תלונה במשטרה על המשך חייהם של המתלונן והחשוד.
 • בסופו של יום, האם בנסיבות המקרה הספציפי יש מקום להגיש תלונה פלילית במשטרה, ואם כן – למי וכיצד להתלונן.

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לנפגעי עבירה ולעדים, בטרם הגשת תלונה במשטרה.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

תלונה במשטרה | עדים לעבירה, מתלוננים, נפגעי עבירה – ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי בטרם הגשת תלונה במשטרה | חובת דיווח


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

תלונה במשטרה - דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בנפגעי עבירה ובמתלוננים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים