מחיקת עבר פלילי של סטודנט למשפטים וסלילת דרכו להשתלב במקצוע עריכת הדין

5
(58)
מחיקת עבר פלילי

מחיקת עבר פלילי ע"י נשיא המדינה


 • משרד עורך דין גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות מחיקת עבר פלילי. 
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה במסגרתו קיבל נשיא המדינה את בקשתנו, והורה על מחיקת עבר פלילי.

מחיקת עבר פלילי של סטודנט למשפטים, הסרת המכשול לקבלת רישיון לעסוק בעריכת דין

תמצית המקרה – קבלת בקשה למחיקת עבר פלילי

 • נשיא המדינה מקבל את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו, מורה על מחיקת עבר פלילי של סטודנט למשפטים שהורשע בעברו בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות וגניבה. 
 • עם מחיקת עברו הפלילי של הסטודנט, נסללה דרכו להתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין. 
 • להלן ההודעה שנתקבלה מסגן בכיר ליועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד ג'מאל קדרי, המבשרת כי נשיא המדינה מחק את עברו הפלילי של הסטודנט;

מחיקת עבר פלילי

הודעה על מחיקת עבר פלילי של סטודנט למשפטים.


הנסיבות שהובילו להגשת בקשה למחיקת עבר פלילי לנשיא המדינה

 • הלקוח בפרשה זו, סטודנט למשפטים אשר הורשע בעברו בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות וגניבה.
 • על פי הודאתו בבית המשפט, על רקע חוב כספי, תקף ביחד עם נאשם נוסף את המתלונן, ולאחר אירוע התקיפה גנב את משקפי השמש של המתלונן.
 • בגזר דינו, לקח בית משפט השלום בתל אביב – יפו בחשבון את סליחתו של המתלונן (אשר התייצב להעיד לזכותו של הלקוח, במסגרת שלב טעונים לעונש), את גילו הצעיר בעת האירוע וכן את תרומתו לחברה.
 • יחד עם זאת, סירב בית המשפט לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה, הרשיעו, וגזר עליו צו שירות לתועלת הציבור, פיצוי למתלונן ומאסר מותנה (הלקוח יוצג באותו הליך על ידי עורך דין אחר).
 • עוד בטרם הסתבכותו בפלילים, תיעל הלקוח את כל משאביו ללימודי משפטים במכינה אקדמאית, אלא שהרשעתו גדעה את התהליך שהחל.
 • בחלוף השנים הקים הלקוח משפחה, הועסק במסגרות שונות וחזר לספסל לימודי המשפטים, על מנת להגשים את חלומו לעסוק בעריכת דין. אלא – שבדרכו למימוש חלום זה ניצבה הרשעתו בפלילים;

בבואה לאשר תחילת התמחות או קבלת חבר לשורותיה, לוקחת לשכת עורכי הדין בחשבון, כנתון חיוני, רישומים פליליים שטרם נמחקו מהמרשם הפלילי

 • על פי דין, בעת שדנה בקבלת מועמד להתמחות לשורותיה, רשאית לשכת עורכי הדין לקבל מהמרשם הפלילי ולהביא בחשבון מידע אודות הרשעות פליליות עד למחיקת ההרשעות מהמרשם הפלילי.
 • במילים אחרות, חשופה לשכת עורכי הדין ויכולה להביא בחשבון גם הרשעות שהתיישנו, כל עוד לא נמחקו. 
 • בהתאמה, במסגרת הליכי הרישום של מתמחים, נדרשים המועמדים להצהיר בין היתר את הדברים הבאים (ההדגשות שלנו):

"ידוע לי כי לשכת עורכי הדין (להלן: "הלשכה") מבקשת לדעת אודות עברי, פרטים שנדרשים לה לצורך שיקול דעתה בבואה להחליט אם אני ראוי/ה להירשם כמתמחה על פי חוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961 להלן: "חוק הלשכה"), ולהתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין על פי חוק הלשכה וכללי לשכת עורכי הדין. 

ידוע לי כי על פי הוראות סעיף 5 והתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 1981 (להלן: "חוק המרשם"), רשאית הלשכה לקבל מאת המרשם ולהביא בחשבון מידע אודות הרשעות פליליות בפשע או עוון עד למחיקת ההרשעות מהמרשם, ועל תיקים פליליים תלויים ועומדים נגדי שהוגש בהם כתב אישום ואם אורשע בהם הרשעתי תירשם במרשם…

לאחר שקראתי והבנתי את הוראות החוק והתקנות הנ"ל ואת ההבהרה בשולי מסמך זה, ברור לי לחלוטין, כי המידע הנ"ל שהלשכה תקבל על פי חוק המרשם או על פי תצהיר זה יובא בשיקול דעת הלשכה לצורך אישור תחילת התמחותי ואישור קבלתי כחבר/חברה בלשכת עורכי הדין, או לצורך סירוב לבקשותי, כאמור או למי מהן, ובכל מקרה, המידע הנ"ל ישמש כנתון חיוני בדיון של הלשכה בבקשתי, ואני מוותר ביודעין על כל טענה בעניין זה. 

…אני מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן…לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהיא בארץ או בחו"ל, לרבות בעבירות על פי חוק השיפוט הצבאי, למעט עבירות שלא ירשמו במרשם, על פי התקנות לחוק המרשם…

"…ידוע לי כי הצהרה שאינה מדויקת יכולה כשלעצמה להוות נימוק לנקיטת צעדים וסנקציות מאת הלשכה כלפי…".

 • מכאן החשיבות לסטודנטים למשפטים שבעברם רישום פלילי – לדאוג למחיקת עברם הפלילי בטרם הגשת מועמדותם להתמחות או לקבלה כחבר בלשכת עורכי הדין. 

סמכות נשיא המדינה להורות על מחיקת עבר פלילי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, מסמיך את נשיא המדינה לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעות פליליות (מחיקת רישום פלילי).
 • מכאן, שגם אם הסתיים הליך פלילי בהרשעה, עדיין פתוח בפני אותו נאשם שהורשע להגיש בקשת מחיקת רישום פלילי.
 • להרחבה בכל הנוגע למחיקת עבר פלילי ולעיון בדוגמאות נוספות בהן הוביל משרדנו למחיקת עבר פלילי ראו בעמוד: מחיקת רישום פלילי.

נשיא המדינה מורה על מחיקת עברו פלילי של הסטודנט למשפטים

 • על מנת להשלים את מסלול השיקום שעשה, להפוך "שווה בין שווים" ולפתוח את שערי לשכת עורכי הדין בפניו, פנה הלקוח למשרדנו. 
 • ביום 12.8.19 קיבל נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו קיצר את תקופת המחיקה שחלה על הרשעתו של הלקוח, באופן שתקופת המחיקה הסתיימה ועברו הפלילי של הלקוח – נמחק.
 • להלן החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת הרישום הפלילי;

מחיקת עבר פלילי

החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת עבר פלילי של סטודנט למשפטים.


 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת נשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי ובהודעת עו"ד ג'מאל קדרי, סגן בכיר ליועצת המשפטית לנשיא המדינה המבשרת למשרדנו על החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי.
 • מקרה זה טופל במשרדנו על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורכת דין ירדן זאבי, שבינתיים הצטרפה לשורות פרקליטות המדינה.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול במחיקת עבר פלילי


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | מחיקת הרשעה פלילית |  מחיקת עבר פלילי | דוגמא לבקשה למחיקת עבר פלילי 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 58

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה