מחיקת רישום פלילי לחיילים – קבלת בקשת חנינה של חייל, מחיקת עבר פלילי של חייל.

5
(1)
מחיקת רישום פלילי לחיילים - קבלת בקשת חנינה של חייל, מחיקת עבר פלילי של חייל.

מחיקת רישום פלילי לחיילים – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – קבלת בקשת חנינה של חייל, מחיקת עבר פלילי של חייל.


מחיקת רישום פלילי לחיילים – ייצוג משפטי.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בכל הנוגע להגשת בקשות מחיקת רישום פלילי לחיילים. 
 • אנו מביאים בעמוד זה מקרה להמחשה בו הובלנו למחיקת עבר פלילי של חייל.

מחיקת רישום פלילי לחיילים – סמכותו של נשיא המדינה.

 • בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, מוסמך נשיא המדינה להורות על קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלות על ההרשעה פלילית, ובמילים אחרות – להורות על מחיקת רישום פלילי לחיילים.
 • מכאן, שגם אם הסתיימו הליכים פליליים של חייל בבית הדין הצבאי בהרשעה פלילית, עדיין פתוח בפני החייל לפנות לנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי.
 • להרחבה בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי ולעיון בדוגמאות נוספות בהן הוביל משרדנו למחיקת רישום פלילי ראו:

תוצאות קבלת בקשת חנינה – מחיקת רישום פלילי לחיילים.

(א) מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה  (יחד עם זאת, אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה).

(ב) ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

(ג) בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

(ד) שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא יישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

(ה) מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לעניין כל דין, אלא בידי מספר מצומצם מאוד של גופים (למשל, לעניין בחירת נשיא המדינה, מינוי מבקר המדינה, מינוי נגיד בנק ישראל, מינוי שופטים ומינוי בעלי תפקידים מסוימים בשירות המדינה, ותפקידים המסווגים סודי ביותר).

 • במישור העקרוני, חייל שהרשעתו נמחקה ייחשב לעניין כל דין כאילו לא עבר עבירה וזאת הן כלפי הרשויות והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדת הרשעתו שנמחקה. מחיקת ההרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל חייל בעקבות ההרשעה.
 • מחיקת עבר פלילי פותחת "דף נקי" ומאפשרת לחייל שזכה למחיקת הרשעתו לבחור את עתידו המקצועי ללא מגבלות ולהשתלב בחברה כאזרח מן השורה. בהקשר זה יפה פסיקתו של בית המשפט העליון (בערעור לשכת עורכי הדין 3761/00):

"משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו…"


מקרה להמחשה שטופל במשרדנו – נשיא המדינה מקבל בקשת חנינה ומורה על מחיקת רישום פלילי של חייל.

נסיבות המקרה – הרשעת חייל בפלילים: עבירות סמים ועבירות בניגוד לחוק השיפוט הצבאי.

 • פרשה זו עוסקת בחייל בשירות סדיר, אשר הרשעתו הפלילית בעבירות סמים נמחקה על ידי נשיא המדינה בעקבות בקשת חנינה שהוגשה על ידי משרדנו.
 • חיפוש שגרתי שנערך על ידי שוטרים ברכב אשר בו ישב החייל, הוביל לתפיסת סם מסוג קנאבוס בתיקו האישי של החייל.
 • החייל עוכב והועבר לחקירת מצ"ח, שם הודה בהחזקת הסם, אולם סירב לערוך בדיקה לגילוי שימוש בסמים.
 • בהמשך, הוגש כנגד החייל כתב אישום. בעקבות הודאתו באשמה, הרשיע בית הדין הצבאי את החייל בשתי עבירות:
  • החזקת סם מסוכן, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973.
  • סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, עבירה בניגוד לסעיפים 127א + 250א לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.
 • בתנאים מסויימים, הרשעה בבית דין צבאי בעבירות בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, ואפילו בעבירות של החזקה ושימוש בסם "קל", לצריכה העצמית, נרשמת במרשם הפלילי האזרחי (מרשם המנוהל ע"י משטרת ישראל).
 • בכך, מוכתם שמם של חיילים למשך שנים רבות, הרבה מעבר לתקופת שירותם הצבאי, ולאחר שחרורם מצה"ל, מחבלת אותה הרשעה בגיבוש עתידם המקצועי "באזרחות".

נשיא המדינה מקבל את בקשת החנינה שהגיש משרדנו ומורה על מחיקת הרישום הפלילי של החייל.

 • לנוכח התוצאות הפוגעניות של הרשעתו בפלילים, הגיש עורך דין צבאי גיא פלנטר מטעמו של החייל בקשת חנינה לנשיא המדינה.
 • בבקשת החנינה, התבקש נשיא המדינה לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ולהורות על קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלות על ההרשעה, ובמילים אחרות – להורות על מחיקת עבר פלילי.
 • נשיא המדינה נעתר לבקשת החנינה שהוגשה על ידי עורך דין גיא פלנטר, קיצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלו על הרשעתו הפלילית של החייל באופן, שהרשעתו הפלילית נמחקה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של נשיא המדינה למחוק את עברו הפלילי של חייל אשר הורשע בבית דין צבאי בעבירות סמים וכן בדוגמאות נוספות למקרים בהם טיפלנו במחיקת עבר פלילי של חיילים.

לקריאה נוספת בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי לחיילים.

 • משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות מחיקת רישום פלילי לחיילים.
 • לפרטים נוספים ולדוגמאות נוספות ראו: מחיקת רישום פלילי בצבא

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי לחיילים | בקשת חנינה | עבירות סמים בצבא | מחיקת רישום פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו במחיקת רישום פלילי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה
  שינוי גודל גופנים