מחיקת רישום פלילי מופחת של חייל | שימוש בלתי חוקי בנשק  – תיקון המרשם הפלילי

5
(1)
מחיקת רישום פלילי מופחת של חייל | שימוש בלתי חוקי בנשק

מחיקת רישום פלילי מופחת של חייל – מקרה להמחשה שטופל במשרדנו.


מחיקת רישום פלילי מופחת של חייל.

  • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחיילים בבקשות מחיקת רישום פלילי מופחת.
  • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה בו נתקבלה בקשתינו לתיקון המרשם הפלילי ולמחיקת רישום פלילי מופחת של חייל אשר הורשע בבית דין צבאי בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק.

בעקבות טיפול משפטי שהעניק משרדנו – מחיקת רישום פלילי מופחת של חייל אודות שימוש בלתי חוקי בנשק.

הרשעתו של החייל בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק.

  • ואלו פרטי המקרה; עוד בטרם נכנס התיקון לחוק המאפשר מחיקת רישום פלילי מופחת, בשנת 2009, הורשע חייל על ידי בית דין צבאי בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק, בניגוד לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי.
  • לאחר הרשעתו, גזר בית הדין הצבאי על החייל עונש של שלושה חודשי מאסר בדרך של עבודות צבאיות ומאסר מותנה.
  • על אף שעניינו של החייל עמד בכלל הקריטריונים אשר קבועים בחוק לרישום פלילי מופחת, ועל אף קביעת המחוקק כי רישום פלילי מופחת יחול באופן אוטומטי, רטרואקטיבית, גם בחלוף תקופה בת חמש שנים מאז ניתן פסק דינו – גיליון המרשם הפלילי של החייל לא עודכן והרשעתו בבית הדין הצבאי לא נמחקה.
  • הרשעה פלילית זו בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק היוותה אבן נגף בחייו, מנעה ממנו מלהתקדם ולבנות את עתידו המקצועי – ופגעה בדימויו העצמי ובשמו הטוב.

מחיקת רישום פלילי מופחת מהמרשם הפלילי.

  • משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר הגיש מטעמו של החייל בבקשה מנומקת בכתב למחוק את הרישום הפלילי בעילה, שהתיקון לחוק הנוגע לרישום פלילי מופחת חל על הרשעה פלילית זו ולפיכך – דינה להימחק.
  • לאור פניית משרדנו, בוצע על ידי מדור מידע פלילי במשטרת ישראל עדכון בחישובי תקופות ההתיישנות והמחיקה כך שתקופת המחיקה הסתיימה ביום 2.8.14. בכך אם כן נמחקה ההרשעה.
  • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטה זו.

מחיקת רישום פלילי – התוצאות.

"20. תוצאי מחיקת הרשעה

(א) מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לענין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה; אולם אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה.

(ב) ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

(ג) בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

(ד) שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא ישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

(ה) מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לענין כל דין, אלא בידי גוף מן המפורטים בפרטים (ב) עד (ה) שבתוספת הראשונה.


לקריאה נוספת אודות רישום פלילי מופחת.


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישום פלילי מופחת על הרשעה בבית דין צבאי | עורך דין צבאי – ייצוג משפטי וייעוץ משפטי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה