מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | בקשת חנינה – ייעוץ וייצוג משפטי עו"ד פלילי

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | בקשת חנינה – ייעוץ וייצוג משפטי עו"ד פלילי
5 (100%) 63 votes

מחיקת רישום פלילי – ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בהגשת בקשת חנינה ומחיקת עבר פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה, הנוגעות להקלה בעונש או מחיקת רישום פלילי. במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים לקבלת תעודת יושר.

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי – ראשי פרקים (לחיצה על הכותרת תוביל לפרק הנבחר):

כללי – על סמכותו של נשיא המדינה להעניק חנינה

 • על פי דין, מוסמך נשיא המדינה להעניק חנינה בשני מישורים:
  • להקל בעונשם של עבריינם בדרך של הפחתה בעונש או אף המרתו.
  • לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית (מחיקת רישום פלילי).
 • ביסוד מוסד החנינה עומד העיקרון, כי פרט לעניינים יוצאים מן הכלל, אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה.

בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות להקלה בעונש

 • חוק יסוד: נשיא המדינה מעניק לנשיא המדינה סמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתת העונש או המרתו של העונש לעונש קל יותר.
 • ככלל, סמכות זו של נשיא המדינה נוגעת לנאשמים אשר הוגש כנגדם כתב אישום פלילי או תעבורתי, בית משפט הרשיע אותם והטיל עליהם עונש.
 • בהתבסס על סמכות זו של נשיא המדינה ניתן להגיש בקשת חנינה, אשר תתמקד באחד או יותר מהעונשים הבאים אשר נגזרו על הנאשם:
  • מאסר עולם: בקשת חנינה במסגרתה מתבקש נשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם שנגזר על נאשם, ולהעמיד את העונש על תקופת מאסר מוגדרת. נשיא המדינה לא יקצוב עונש מאסר עולם לפני שחלפו לפחות 7 שנים מיום תחילת ריצוי המאסר. בקשת חנינה מסוג זה תטופל אך ורק לאחר שפסק הדין בו הושת העונש הפך לחלוט, כלומר נסתיימו כל ההליכים המשפטיים כולל ערעור.
  • עונש מאסר: בקשת חנינה במסגרתה מתבקש נשיא המדינה להקל בעונש מאסר שהוטל על נאשם, לקצר את תקופת המאסר או אפילו להמיר את עונש המאסר לעונש אחר, קל יותר (למשל קנס ו/או מאסר על תנאי). גם כאן, בקשה להמתקת העונש תטופל אך ורק לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים.
  • קנס כספי שהוטל בהליך פלילי: בקשת חנינה במסגרתה מתבקש נשיא המדינה להקל בקנס אשר הוטל על נאשם בהליך פלילי בבית משפט. סמכות זו של נשיא המדינה לא חלה על קנסות שהוטלו בהליך מנהלי או לגבי קנסות שהוטלו על ידי רשויות אחרות.
  • פסילה מלנהוג בכלי רכב: בקשת חנינה הנוגעת לעונש פסילה שהטיל בית משפט על נאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה (פסילה בפועל ו/או פסילה על תנאי). סמכות זו של נשיא המדינה לא חלה על פסילה מנהלית.
  • קנס כספי שהוטל בגין עבירת תעבורה: כאן יתבקש נשיא המדינה להקל בקנס כספי שהוטל על ידי בית המשפט או המשטרה בגין עבירות תעבורה. לא ניתן לבקש מנשיא המדינה להקל בקנס כספי שהוטל על ידי פקחי עיירייה.

רישום פלילי במרשם הפלילי – מהותו

 • על פי דין, מנהלת משטרת ישראל שני מאגרי מידע אודות הליכים פליליים:
  • המרשם הפלילי: כולל רישומים אודות הרשעות ועונשים של בתי משפט ובתי דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה), קביעות שהנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר עונשין, החלטות בית משפט לנוער לגבי קטינים שנקבע כי ביצעו עבירה פלילית ועוד.
  • רישום משטרתי: רישומים פנימיים של המשטרה כגון חקירות ומשפטים תלויים ועומדים (תיקי מב"ד = ממתין לבירור דין), תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבור או חוסר ראיות ועוד.
 • ככלל, שני מאגרי המידע הנזכרים לעיל חסויים, והגישה אליהם והתנאים למסירת מידע מתוכם מוסדרים מפורשות בחוק. בפרק זה נעסוק אך ורק ברישומים הנרשמים במרשם הפלילי, בעוד במקום אחר נדון בנפרד בסוגיית מחיקת רישום משטרתי.
 • על ההשלכות הפוגעניות של הרשעה בפלילים, עמדנו בהרחבה בפרק אודות אי הרשעה במרשם הפלילי ונפנה בהקשר זה גם לרשימה שערך משרד המשפטים לגבי תחומי עיסוק העשויים להיחסם בשל קיומו של רישום פלילי. מעבר להכתמת שמו של המורשע בפלילים בתווית עבריינית לאורך שנים רבות, רישום פלילי עשוי להגביל בקבלת ויזה למדינות בחו"ל, ואפילו לסכל הליכי אימוץ.
 • עוד נזכיר בהקשר הנוכחי כי מעסיקים רבים (שלא מורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי) עדיין מנצלים לרעה את זכאותו של כל אדם לעיין במידע שבמרשם הפלילי הנוגע לו, ודורשים ממועמדים להציג בפניהם מידע מתוך המרשם הפלילי ("תעודת יושר"), כתנאי לבחינת העסקתם. באופן זה, עשוי להיות מובא בפני מעסיקים, שלא כדין, מידע מהמרשם הפלילי אודות מועמד, שיפגע בסיכוייו להתקבל לעבודה.
 • כל עוד לא התיישנה ההרשעה, זכאים גופים רבים לקבל מידע אודותיה. בתום תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" תקופת מחיקה של 10 שנים, אשר במהלכה מצטמצמים מספר הגופים שזכאים לקבל מידע אודות ההרשעה.
 • משחלפה תקופת המחיקה (כלומר חלפו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, ולא יימסר מידע עליה אלא למספר מצומצם מאוד של גופים המנויים בחוק, בין היתר – משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, והועדה למינוי שופטים.

מחיקת רישום פלילי – בקשות חנינה הנוגעות למחיקת רישום פלילי: סמכות נשיא המדינה להורות על קיצור תקופות התיישנות ומחיקה במרשם הפלילי המשטרתי ומחיקת עבר פלילי של אזרח

 • מעבר לסמכותו של נשיא המדינה לחון עבריינים ולהקל בעונשם, העניק חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, לנשיא המדינה סמכות לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית ( = מחיקת רישום פלילי).
 • מכאן, שגם אם הסתיימו ההליכים בהרשעת הנאשם, וגם אם מוצו כל ההליכים בערעור בפני ערכאות שיפוטיות גבוהות יותר וההרשעה נותרה על כנה, עדיין פתוח בפני הנאשם או בא כוחו לפנות בכתב לנשיא המדינה ולשכנעו לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי, ובכך להסיר את כל ההשלכות הפוגעניות הכרוכות בהרשעה.
 • קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי, מאפשרת לאדם שהרשעתו בפלילים נמחקה, לקבל תעודת יושר.
 • מחיקת רישום פלילי איננה כשמה היא, שכן לא מתבצעת מחיקה פיזית של הרישום, ממאגר המרשם הפלילי הממוחשב של משטרת ישראל. במקום מחיקה פיזית, מצטמצמים עד מאוד הגורמים שיכולים לעיין ברישום ש"נמחק" ומשתנה (באופן דרמטי) הסטטוס המשפטי של אותו אדם שהרשעתו נמחקה:
  • ראשית, מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה;
  • יתרה מכך, ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה;
  • לבסוף, שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה ; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא יישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.
 • לעתים, עשויה בקשת חנינה להוות את "המפלט האחרון" בהליך הפלילי. לאור זאת, ומאחר ושיקולי הנשיא בבחינת בקשות חנינה שונים מאוד מן השיקולים שמפעיל בית המשפט, מומלץ להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי להגשת בקשת חנינה.
 • כאמור, דוגמאות למקרים בהם פעל משרדנו בהצלחה למחיקת הרשעה פלילית או למחיקת רישום פלילי ניתן לראות בהמשך עמוד זה.

מחיקת רישום פלילי של חיילים בצה"ל

 • בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי של חיילים ראו בהרחבה בעמוד: מחיקת רישום פלילי – חיילים ואנשי קבע | מחיקת עבר פלילי – בקשת חנינה.
 • במסגרת עמוד זה, נסתפק בדברים הבאים:
  • מאחר וחיילים נמצאים בדרך כלל בשלב בחייהם שטרם התגבשו מקצועית, הרשעתם בפלילים עשויה לחסום את עתידם המקצועי, עוד בתחילת דרכם. בשל כך, ובשל העובדה שבשרותם הצבאי תרמו למדינה, גילו נורמטיביות ואזרחות טובה ולעתים אף סיכנו את חייהם לטובת הכלל, זוכים חיילים להעדפה מסוימת, בכל הנוגע לבקשות למחיקת עבר פלילי.
  • ככלל, לחיילים אשר הורשעו בעבירה פלילית בטרם גיוסם, אולם סיימו את שירותם הצבאי ללא דופי יש סיכוי טוב לזכות בחנינה, באופן שתקוצר תקופת ההתיישנות בגין ההרשעה הפלילית או אפילו תימחק ההרשעה כליל; ביחס להרשעות פליליות של חייל בטרם גיוסו לצה"ל, קיים הסכם בין שר המשפטים לשר הביטחון, לפיו במידה והחייל סיים את שירותו ללא דופי, ייטה שר המשפטים להמליץ להיעתר לבקשת חנינה מסוג זה.
  • בקשת מחיקת רישום פלילי רלוונטית מאוד לחיילים שבמהלך שירותם בצה"ל הורשעו בעבירות פליליות, במיוחד שימוש בסמים "קלים", ללא נסיבות מחמירות. במקרים כאלה, ובתנאים מסוימים, קיימת מדיניות של הפרקליט הצבאי הראשי להמליץ בפני נשיא המדינה למחוק אתת הרישום הפלילי, וזאת על מנת לאפשר לאותם חיילים לקבל תעודת יושר.
  • בהמשך עמוד זה כללנו גם דוגמאות למקרים בהם נעתר נשיא המדינה לבקשות חנינה שהגשנו מטעם חיילים והורה על מחיקת עברם הפלילי.
  • כאשר נשיא המדינה מורה על מחיקת הרשעה של בית דין צבאי, נדרשת חתימת קיום של שר הביטחון על כתב המחיקה. להלן דוגמא למקרה בו נעתר נשיא המדינה לבקשת חנינה שהגיש משרדנו מטעם חייל והורה על מחיקת הרשעה פלילית של בית דין צבאי (ללא פרטים מזהים כמובן):


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה, הנוגעות להקלה בעונש או מחיקת רישום פלילי.
 • במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים למחיקת עבר פלילי ולקבלת תעודת יושר.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם קיבל נשיא המדינה בקשות חנינה שהגשנו והורה על מחיקת עבר פלילי.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | בקשת חנינה | מחיקת עבר פלילי | קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי | תעודת יושר | עו"ד פלילי


 

מחיקת רישום פלילי - דוגמאות למקרים בהם הוביל משרדנו למחיקת רישום פלילי באמצעות בקשות חנינה לנשיא המדינה או באמצעות תיקון רישומי המרשם הפלילי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים