מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי | מחיקת עבר פלילי נפשי

5
(66)
מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי - טיפול משפטי

מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי. בתמונה: הרישום הפלילי הפסיכיאטרי שעמד לחבותו של הלקוח ונמחק.


מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי \ נפשי

 • משרדנו עוסק בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי, ובכלל זה מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי, כלומר פניה לנשיא המדינה להורות על מחיקת קביעת בית משפט באישום בעבירה, כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו, במסגרתו קיבל נשיא המדינה בקשת חנינה שהגשנו, והורה על מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי.

רישום פלילי פסיכיאטרי במרשם הפלילי

 • בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981, קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי – תירשם במרשם הפלילי.
 • משמעות הדבר, שכל התוצאות הפוגעניות הנובעות מרישום פלילי – חלות גם על מי שנקבע כי אינו כשיר לעמוד לדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי, ואולי אף ביתר שאת, שכן בנוסף לעצם ההכתמה בביצוע עבירה פלילית – מתויג אותו אדם כחולה נפש או כלקוי בכושרו השכלי שבשל ליקוייו, אף מסוכן לציבור. 
 • תיוג עברייני זה, מזין פחדים שקיימים ממילא בקרב חלק מהציבור מפני אנשים המוגדרים כחולים בנפשם או כסובלים מליקוי חמור בכושרם השכלי, הנתפסים בקרב אותם חלקים בציבור כבלתי רציונליים, בלתי צפויים ומסוכנים במיוחד.
 • מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי אם כן, לא רק שמנקה את אותו אדם מעברו הפלילי, אלא גם מסירה את אותו תיוג של חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי שמסוכן לציבור.

מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי – מקרה להמחשה שטופל במשרדנו

תמצית המקרה

 • נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין מקבל את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו, מורה על מחיקת רישום פלילי של לקוח שבית המשפט קבע לגביו כי אינו מסוגל לעמוד בדין עקב מחלת נפש ממנה סובל.
 • להלן ההודעה שנתקבלה מסגן בכיר ליועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד ג'מאל קדרי, המבשרת כי נשיא המדינה מחק את עברו הפלילי של הלקוח;

מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי

הודעה על מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי.


כתב האישום שהוגש כנגד הלקוח

 • כנגד הלקוח הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של העלבת עובד ציבור, בניגוד לסעיף 288 לחוק העונשין, ועבירה של תקיפת עובד ציבור, בניגוד לסעיף 382א(א) לחוק העונשין.
 • בתמצית, נטען בכתב האישום כי הלקוח תקף והעליב עובדת סוציאלית;

כתב אישום - העלבת עובד ציבור, תקיפת עובד ציבור.

כתב האישום שהוגש כנגד הלקוח המייחס לו עבירות של – העלבת עובד ציבור, תקיפת עובד ציבור.


הקביעה כי הלקוח אינו כשיר לעמוד בדין מחמת היותו חולה נפש

 • האירוע המתואר בכתב האישום התרחש יום אחרי ששוחרר הלקוח מאישפוז פסיכיאטרי שארך כחודשיים וחצי, במסגרתו אובחן לראשונה בחייו כסובל מסכיזופרניה פרנואידית.
 • לאחר הגשת כתב האישום, הופנה הלקוח בהחלטת בית המשפט לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי לבחינת כשירותו לעמוד לדין ואחריותו לביצוע העבירה.
 • הפסיכיאטר המחוזי התרשם כי הלקוח אינו כשיר לעמוד לדין והמליץ על טיפול מרפאתי כפוי. באשר לשאלת האחריות לביצוע העבירה, קבע הפסיכיאטר המחוזי, כי קרוב לוודאי שהלקוח היה במצב פסיכוטי פרנואידי בעת ביצוע העבירה המיוחסת לו, ולא היה מסוגל להבדיל בין טוב לרע ובין מותר ואסור.
 • על יסוד חוות הדעת הפסיכיאטרית, קבע בית משפט השלום בתל אביב כי הלקוח אינו מסוגל לעמוד לדין עקב מחלת נפש ממנה סובל והורה על הפסקת ההליכים המשפטיים נגדו מכוח סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982. בצד זאת, הורה בית המשפט על צו טיפול מרפאתי כפוי, ובכך הסתיים ההליך הפלילי.

פנייתו של הלקוח למשרדנו על מנת שנפעל למחיקת עברו הפלילי הנפשי

 • כעבור פחות משנה, הסתיים הטיפול המרפאתי בהחלטת ועדה פסיכיאטרית, אשר מצאה כי הלקוח אינו מגלה סימנים פסיכוטיים ולא נשקפת ממנו מסוכנות לסביבתו.
 • מאז שחרורו מבית החולים וסיום הטיפול המרפאתי, המשיך במעקב סדיר במרפאה לבריאות הנפש והקפיד על טיפול תרופתי שקיבל.
 • במשך שנים לא סבל הלקוח מכל אפיזודה פסיכוטית נוספת, לא הסתבך בשום אירועי אלימות, מצבו הנפשי התייצב והוא מצא איזון בחייו והשתלב בשוק העובדה.
 • יחד עם זאת, הרישום הפלילי שנותר לחובתו אודות עברו הפלילי הפסיכיאטרי, היווה מכשול בפני שיקומו המלא.
 • החברה בה הועסק החלה לדרוש מחלק מעובדיה פלט מן המרשם הפלילי וחשיפת עברו הפלילי הפסיכיאטרי היתה מעמידה את המשך העסקתו בסיכון ממשי.
 • כל עוד לא נמחק הרישום הפלילי הפסיכיאטרי, כתם של "פליליות" ו- "מחלת נפש" נותר מרחף מעל ראשו, ליווה אותו בכל צעדיו והיווה מקור לחששות ביחס לעתידו.
 • על מנת להשלים את מסלול השיקום שעשה, להפוך "שווה בין שווים" פנה הלקוח למשרדנו, על מנת שנפעל למחיקת הרישום הפלילי הפסיכיאטרי שהילך כעננה מעל ראשו.

סמכותו של נשיא המדינה להורות על מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, הסמיך בזמנו את נשיא המדינה לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעות פליליות, לרבות מחיקת קביעת בית משפט לפיה הנאשם אינו כשיר לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי. 
 • ביולי 2022 נכנס לתוקפו חוק חדש – חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019, המעניק לנשיא המדינה סמכויות דומות.
 • להרחבה בכל הנוגע למחיקת עבר פלילי ולעיון בדוגמאות נוספות בהן הוביל משרדנו למחיקת עבר פלילי ראו בעמוד: מחיקת רישום פלילי.

נשיא המדינה קיבל בקשתנו והורה על מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי של לקוח

 • ביום 7.4.20 קיבל נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו קיצר את תקופת המחיקה שחלה על הרשעתו של הלקוח, באופן שתקופת המחיקה הסתיימה ועברו הפלילי הנפשי של הלקוח – נמחק.
 • מקרה זה טופל במשרדנו על ידי עורכת דין אירנה אינברג ועורך דין גיא פלנטר.
 • להלן החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת הרישום הפלילי הפסיכיאטרי;

מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי

החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי של לקוח משרדנו.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול במחיקת רישום פלילי.


לקריאה נוספת


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי | מחיקת רישום פלילי נפשי | מחיקת עבר פלילי נפשי | קבלת תדפיס מידע פלילי / הנפקת תעודת מידע פלילי
 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 66

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה