ביטול כתב אישום המייחס ניסיון דריסה של בת זוג לשעבר, נהיגה פוחזת ואיומים

5
(10)
ניסיון דריסה, נהיגה פוחזת של רכב, איומים - ביטול כתב אישום

בית משפט השלום בכפר סבא מבטל כתב אישום אשר יייחס ללקוח ניסיון דריסה של בת זוגו לשעבר, נהיגה פוחזת של רכב ועבירת איומים.


ביטול כתב אישום המייחס ניסיון דריסה של בת זוג לשעבר, נהיגה פוחזת ואיומים

 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו במסגרתו בוטל כתב אישום אשר ייחס ללקוח ניסיון דריסה של בת זוג לשעבר. 
 • על בסיס תלונה כוזבת שהגישה בת זוגו לשעבר, עמה היה הלקוח בעיצומו של הליך גירושין, נעצר הלקוח והוגש כנגדו כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של איומים, נסיון דריסה, וכן נהיגה פוחזת של רכב.
 • בד בבד עם הגשת כתב האישום, ביקשה משטרת ישראל לעצור את הלקוח עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו, אולם בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו, לא נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה.
 • כשנה וארבעה חודשים לאחר שנעצר והוגש כנגדו כתב אישום, ולאחר שמרבית עדי התביעה נחקרו בחקירה נגדית בבית המשפט, כאשר מעל ראשו מרחף אישום חמור של ניסיון דריסה המאיים לשלוח אותו למאסר מאחורי סורג ובריח, ביקשה משטרת ישראל לחזור בה מכתב האישום, ולבקשתה ביטל בית המשפט את כתב האישום.

כתב האישום אשר הוגש כנגד הלקוח – נסיון דריסה, נהיגה פוחזת ברכב ואיומים.

 • הלקוח בפרשה זו אדם מן היישוב, ללא עבר פלילי, בוגר הטכניון, מהנדס ומודד מוסמך, אשר היה נשוי לפסיכולוגית. 
 • חיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון, ובעיצומו של הליך הגירושין, במטרה לסכל החלטה שיפוטית הנוגעת להסדרי ראיה של אחד מילדיהם המשותפים, שעה שנסע ברכבו, חסמה האישה את דרכו של האיש באמצעות רכבה, הקימה מהומה, צעקה עליו, קיללה אותו והזעיקה את המשטרה למקום.
 • בשיחת הטלפון למוקד 100, ובהמשך, בעדויות מפורטות שמסרה למשטרה, מסרה האישה תלונה כוזבת כנגד האיש לפיה, הוא אשר חסם את דרכה, איים עליה ואף ניסה לדרוס אותה עם רכבו, אולם בנס ניצלו חייה, כאשר אביה משך אותו ברגע האחרון ממסלול נסיעתו של האיש.
 • על בסיס התלונה הכוזבת, ובשים לב לחשד החמור של נסיון דריסה, נעצר האיש מייד, ולא הועילו לו כל הכחשותיו. האיש טען להגנתו כי מצלמות המותקנות ברכבו מפריכות לחלוטין את התלונה, אולם חוקרי המשטרה נמנעו מלתפוס את הראיה הקריטית המעדיה על חפותו.
 • בנוהל מזורז, הגישה משטרת ישראל כתב אישום חמור כנגד הלקוח, בו נטען בתמצית כדלקמן:
  • במועד הרלוונטי לכתב האישום היו הנאשם והמתלוננת בני זוג פרודים שמצויים בהליך גירושין ולהם 2 ילדים משותפים. 
  • הנאשם נהג ברכבו וחסם את רכבה של המתלוננת. 
  • המתלוננת יצאה מרכבה, התקרבה לרכבו של הנאשם ובמהלך ויכוח קולני בין הצדדים, איים הנאשם על המתלוננת באומרו כי ברשותו סרטונים בה מצולמת המתלוננת וכי יפיץ אותם לאחרים.
  • בהמשך, הגיע למקום דודה של המתלוננת ועלה לרכבו של הנאשם במטרה להרגיעו. הנאשם החל בנסיעה מהמקום עד שניצת ויכוח בין הנאשם ודודה של המתלוננת.
  • בנסיבות המתוארות, ביקש הדוד מהנאשם שיעצור את רכבו, הנאשם עצר את הרכב והדוד ירד מרכבו של הנאשם.
  • אז, נסע הנאשם במהירות לכיוונה של המתלוננת, אולם אביה של המתלוננת אחז בכתפיה ומשך אותה מכיוון הנסיעה של רכבו של הנאשם
  • בהמשך, במהלך נסיעותו של הנאשם מהמקום, פגע ב- 2 רכבים חונים.
  • במעשיו המתוארים, כך נטען בכתב האישום, איים הנאשם על המתלוננת, ניסה לתקוף אותה באמצעות רכבו ונהג ברכבו בדרך נמהרת או רשלנית, שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו לחבלה.
 • בהתאמה לתאור עובדתי זה, ייחסה משטרת ישראל לנאשם בכתב האישום את העבירות הבאות :
  • בנוגע לטענה של ניסיון דריסה – עבירה של ניסיון תקיפה בן זוג – עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, ביחד עם סעיף 25 לחוק ועבירה של נהיגה פוחזת של רכב, בניגוד לסעיף 338(א)(1) לחוק העונשין.
  • איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין.
 • את עובדות כתב האישום סברה משטרת ישראל כי בכוחה להוכיח בבית המשפט, למעלה מכל ספק, באמצעות עדותה של המתלוננת, ושורה של "עדים", שכולם בני משפחתה של המתלוננת, וכולם בעלי אינטרס מובהק לסייע למתלוננת במאבקה בנאשם (אמה, אביה, אחיה ודודה).
 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הלקוח, ללא פרטים מזהים של המעורבים.

בית המשפט דוחה את בקשת משטרת ישראל לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו.

 • בשלבי החקירה, הביאה משטרת ישראל את האיש בפני שופט וביקשה להאריך את מעצרו לצרכי חקירה, כאשר הטוען המשטרתי טען בין היתר:

"מה שקרה אתמול הוא ראה את אשתו ברחוב, עצר את הרכב, חסם אותה שלא תיסע ותוך כדי פגע בשני רכבים שהיו בצד הכביש. ירד אליה איים עליה שיפיץ סרטונים וגרם נזק לשני רכבים. הוא ניסה לדרוס אותה".

 • על בסיס דוח סודי שהוצג בפניו ועיון בחומר החקירה, החליט בית המשפט (כב' סגן הנשיאה עמית פרייז) להאריך את מעצרו של האיש לאחר שהתרשם כי נאספו ראיות אשר קושרות את החשוד גם לעבירה המקימה מסוכנות של ממש שהתבטאה לכאורה בנסיון לדרוס את המתלוננתף וכי ראיות אלו לא כוללות רק את גרסת המתלוננת.
 • מעצרו של האיש הוארך שוב ע"י בית משפט, לצרכי חקירה, אולם משביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בשלישית, סרב בית המשפט (כב' השופטת דורית סבן נוי) לעשות כן, והורה על שחרורו בתנאים הכוללים בין היתר מעצר בית מלא ומוחלט.
 • בשלב זה הגישה משטרת ישראל את כתב האישום כנגד האיש, ובשים בשים לב לחומרת תלונתה (הכוזבת) של המתלוננת, המייחסת לאיש ניסיון דריסה כמעט קטלני, הגישה משטרת ישראל בקשה לעצור את האיש עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.  
 • בין היתר, הדגישה משטרת ישראל בבקשת המעצר שהגישה כדלקמן:

"…ראוי לציין כי המדובר במי שעושה שימוש ברכבו כ"כלי נשק" לכל דבר ועניין – המשיב נסע במהירות לכיוונה של המתלוננת ורק בשל הרחקתה של המתלוננת ע"י אביה – לא פגע במתלוננת באמצעות רכבו.

עוד ראוי לציין, כי המשיב נמלט מן המקום באמצעות רכבו ופגע ב- 2 רכבים חונים. ראוי לציין את הפחד והחשש שהביעה המתלוננת – עת התקשרה למוקד המשטרתי כשהיא צועקת ובוכייה. גם כאשר השוטרים הגיעו למקום, המתלוננת היתה נסערת ובוכייה…

…עצם הגשת כתב אישום כנגד המשיב, בגין אירוע חמור ותוך נהגיה פרועה ברכבו כשהוא מנסה לפגוע באמצעות הרכב במתלוננת ומאיים עליה, כל זאת מהווה שינוי בנקודת האיזון אשר מכריעה את כף המאזניים, בשלב זה, למעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו".

ניסיון דריסה

ניסיון דריסה – בקשה למעצר עד תום ההליכים שהגישה משטרת ישראל

 • בית המשפט הורה על הגשת עיקרי טעון בשאלת המעצר עד תום ההליכים, ובדיון עצמו, לאחר שמיעת טענות הצדדים, נדחתה בקשת המשטרה לעצור עד הנאשם עד תום ההליכים כנגדו. לאחר שהתובעת המשטרתית שמעה את הערות בית המשפט (כב' השופט אביב שרון), הסכימה להקלה בתנאי שחרורו, באופן שלמעט הרחקה מן המתלוננות, בוטלו כל התנאים המגבילים כולל מעצר הבית.

משטרת ישראל עומדת על כתב האישום כפי שהוא ומסרבת לבטלו.

 • בהמשך, קבע בית המשפט דיון נוסף בתיק, על מנת לאפשר למשטרת ישראל הזדמנות נוספת לבחון את הראיות שהציגה ההגנה המוכיחות את חפותו של האיש.
 • משטרת ישראל ביקשה דחיה של הדיון, על מנת לבדוק את טענות ההגנה ולבצע השלמות חקירה.
 • למרות שההגנה הציגה למשטרה ראיות חותכות שמדובר בתלונה כוזבת, בישיבה אשר נערכה בפני כב' השופט עודד מורנו ביום 12.4.21, הצהירה משטרת ישראל כי היא עומדת על כתב האישום כפי שהוא;
ניסיון דריסה

משטרת ישראל עומדת על כתב האישום המייחס ניסיון דריסה.


משטרת ישראל חוזרת בה מכתב האישום המייחס ניסיון דריסה, ובית המשפט מורה על ביטול כתב האישום.

 • התעקשותה של משטרת ישראל להמשיך במשפט פלילי כנגד האיש, למרות שהוצגו לה ראיות חותכות לחפותו החזיקה 433 ימים נוספים, במהלכם נשמעו עדותם של כל עדי התביעה עליהם התבסס כתב האישום. 
 • תחילה (13.4.22) הודיעה משטרת ישראל לבית המשפט כי לא תעמוד על הרשעת הנאשם בעבירה של נסיון תקיפה כלפי בת הזוג לשעבר, באמצעות הרכב בו נהג הנאשם, אולם עמדה על כך שהנאשם יורשע בעבירות איומים ונהיגה פוחזת של רכב. 
 • בהמשך, לאחר שמיעת הערות בית המשפט בעניין ופגישה עם הסניגור, הודיעה משטרת ישראל לבית המשפט כי היא חוזרת בה מכתב האישום, ובהתאמה, הורה בית המשפט (כב' השופטת אילה אורן) ביום 19.6.22 על ביטול כתב האישום;
ניסיון דריסה - ביטול כתב אישום

משטרת ישראל חוזרת מכתב האישום המייחס ניסיון דריסה.

 • כשנה ו- 4 חודשים לאחר שנעצר בעקבות התלונה הכוזבת שהוגשה כנגדו, כאשר מעל ראשו מרחף אישום חמור של ניסיון דריסה המאיים לשלוח אותו למאסר מאחורי סורג ובריח, בוטל כתב האישום. תם ולא נשלם.

תיק פלילי 10431-03-21, בית משפט השלום כפר סבא, בפני כב' השופטת אילה אורן.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג משפטי פלילי | ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחהעורך דין פלילי בכפר סבא | בית משפט השלום בכפר סבא – ייצוג משפטי במשפט פלילי | עו"ד פלילי בכפר סבא | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | כתב אישום


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה