סירוב להסדר מותנה, ביטול כתב האישום וסגירת התיק בעילה של חוסר ראיות

4.9
(9)
סירוב להסדר מותנה | ביטול כתב אישום

לאחר סירוב להסדר מותנה, ביטול כתב אישום בעקבות חזרה מאישום של שלוחת תביעות הסדר מותנה.


תמצית המקרה.

 • בעקבות סירובו של איש עסקים להודות במסגרת הליך סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות של איומים והטרדה, הוגש כנגדו כתב אישום.
 • לאחר ששכר האיש את שרותי משרדנו לייצגו, חזרה בה התביעה מכתב האישום אשר בוטל ע"י בית המשפט, והתיק נסגר שלא בהסדר מותנה, בעילה של העדר מספיק ראיות.
 • בכך "נחסכו" מהלקוח לא רק הצורך לנהל הליך פלילי בבית המשפט, אלא גם הדרישה להודות בעבירות פליליות במסגרת הליך סגירת התיק בהסדר מותנה, וכן – לעמוד בתנאי ההסדר המותנה, כגון תשלום קנס ו/או פיצוי.

הרקע לתלונה והחקירה במשטרה.

 • החשוד בפרשה זו – איש עסקים מהשורה, ללא עבר פלילי, אשר נקלע לסכסוך עסקי משפחתי עם אחיו, שהיו שותפיו בעסק המשפחתי.
 • רואה החשבון של החברה התערב בסכסוך, חבר לאחיו של החשוד כנגד החשוד, וביצע מהלכים אשר קיפחו את החשוד, במסווה של החלטות שנתקבלו כבורר בין הצדדים.
 • בפועל, החשוד מעולם לא הסמיך את רו"ח להיות בורר בין הצדדים.
 • החשוד, שראה לנגד עיניו כיצד הרו"ח של החברה מנשל אותו בשיטתיות ממפעל חייו, כתב לרו"ח הודעות שונות, בהן הביע את מורת רוחו מהמעשים הפוגעניים כלפיו.
 • הרו"ח ניצל את התבטאויותיו של החשוד שנכתבו בבְּעִדָּנָא דריתחא, פנה למשטרה והגיש כנגד החשוד תלונה המייחסת לו איומים והטרדה.
 • החשוד זומן מיד לחקירה, אולם כל טענותיו נפלו על אוזניים ערלות, ומשטרת ישראל גיבשה כנגדו כתב אישום.

הצעת המשטרה לסגור את התיק בהליך הסדר מותנה.

 • בכל הנוגע להליך זה ראו בהרחבה בעמוד – סגירת תיק בהסדר מותנה.
 • כבמקרים רבים אחרים המייחסים עבירות איומים ו/או הטרדה לחשודים ללא עבר פלילי, הועבר תיק החקירה לשלוחת תביעות הסדר מותנה מרכז של משטרת ישראל, אשר פנתה אל החשוד במכתב אשר כותרתו "הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה".
 • בתמצית, בפניה זו מסרה משטרת ישראל לחשוד כדלקמן:
  • תיק המשטרה בו נחקר כחשוד, הועבר לטיפול יחידת הסדר מותנה בחטיבת התביעות ונשקלת העמדתו לדין.
  • על אף האמור לעיל, תהיה התביעה נכונה לשקול אפשרות להימנע מהגשת כתב אישום נגדו ולסגור את התיק בהסדר מותנה, מחוץ לכותלי בית המשפט.
  • ההסדר המותנה כפוף להודאתו בעובדות שיפורטו בהסדר, לצד קיום תנאיו של ההסדר (כלומר כתנאי להסדר, נדרש החשוד להפליל את עצמו ולהודות בעבירה או בעבירות פליליות).
  • ככול שהחשוד לא ישיב לפניה בתוך חודש ימים, יוגש כנגדו כתב אישום.
  • החשוד רשאי להיוועץ בעורך דין וכן לעיין בחומר החקירה, בטרם חתימה על ההסדר שמוצע לו.
 • להלן ההזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה שקיבל הלקוח:
הזמנה לבחינת הסדר מותנה של המשטרה

הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה


סירוב להסדר המותנה.

 • משהועמד החשוד על הכוונה להגיש כנגדו כתב אישום באם לא יודה באיומים ובהטרדה במסגרת הליך הסדר מותנה, שכר את שרותיו של עורך דין, אשר צילם את חומר החקירה ונפגש עם התובעת המשטרתית  האמונה על התיק בשולחת הסדר מותנה מרכז.
 • עורך הדין, כמו גם החשוד שהיה נוכח בפגישה, עשו כמיטב יכולתם לשכנע את התובעת המשטרתית שראוי ונכון לסגור את תיק החקירה שלא בהסדר מותנה, ובוודאי שאין מקום להגשת כתב אישום במקרה זה.
 • התובעת לא השתכנעה. היא הציעה לחשוד להודות באיומים ובהטרדה ולסגור את תיק החקירה בהסדר מותנה או – להתמודד עם התיק בהליך פלילי בבית המשפט, לאחר שיוגש כנגד החשוד כתב אישום.
 • החשוד הועמד בפני דילמה קשה; הודאתו בעבירות פליליות כלפי המתלונן במסגרת הליך סגירת התיק בהסדר מותנה, היתה נזקפת לחובתו בהליך אזרחי, שהתנהל בינו לבין המתלונן.
 • מנגד- עצם הגשת כתב אישום כנגדו היתה פוגעת קשות בשמו הטוב של החשוד, ואף מספקת למתלונן יתרון בהליך האזרחי ביניהם.
 • מחשש מחוסר הוודאות המובנה בהליך פלילי בבית המשפט, ומהפגיעה העצומה מעצם הגשת כתב האישום, הסכים החשוד להצעה לסגור את התיק בהסדר מותנה, אולם מצפונו לא הניח לו, ועד מהרה הודיע למשטרה שהוא חוזר בו מהסכמתו, ומסרב להסדר המותנה שהוצע לו.

משסרב החשוד לסגירת התיק בהסדר מותנה, הוגש כתב אישום לבית המשפט.

 • סירובו של החשוד לסגור את התיק בהסדר מותנה נענה ע"י משטרת ישראל בהגשת כתב אישום כנגדו.
 • בכתב האישום פורטו 9 הודעות שנטען כי הנאשם שלח לרו"ח המתלונן, ובמעשיו, כך נטען, איים על המתלונן בפגיעה שלא כדין בגופו בכוונה להפחידו או להטרידו וכן השתמש הנאשם במתקן בזק באופן שיש בו כיד לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין.
 • בהתאמה, הואשם הנאשם בעבירות של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 והטרדה באמצעות מתקן בזק – עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשרות (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
 • לקראת סופו של עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם, ללא פרטים מזהים.
 • כתב האישום נקבע להקראה בפני כבוד השופטת שירלי דקל נוה, בבית משפט השלום בראשון לציון.

ביטול כתב האישום וסגירת התיק בעילה של העדר מספיק ראיות.

 • לאחר הגשת כתב האישום כנגדו, שכר הנאשם את משרדנו על מנת לייצגו בהליך הפלילי.
 • עורך דין גיא פלנטר נפגש עם ראש שלוחת הסדר מותנה מרכז ובעקבות פגישה זו ובהגינותה, הודיעה משטרת ישראל לבית המשפט כי היא חוזרת בה מכתב האישום.
 • בעקבות החזרה מאישום, ביטל בית משפט השלום (כבוד השופטת שירלי דקל נוה) את כתב האישום ובהתאם לסיכום מראש עם ראש שלוחת הסדר מותנה, נסגר התיק שלא בהסדר מותנה, אלא בעילה של העדר מספיק ראיות.
 • סגירת התיק בעילה של חוסר ראיות, "חסכה" מהלקוח את ההודאה בעבירות פליליות במסגרת הליך הסדר מותנה, וכן את הצורך לעמוד בתנאי הסדר מותנה (כגון תשלום קנס ו/או פיצוי ותיק שנותר פתוח במשטרה, עד לעמידה בתנאי ההסדר).
 • בראש עמוד זה הצגנו את ההודעה על חזרה מכתב האישום והחלטת בית המשפט לבטל את כתב האישום.

לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | סירוב להסדר מותנה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הטרדה + איומים - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה