סמי פיצוציות וקיוסקים – נייס גאי. ייצוג משפטי – ביטול כתב אישום.

5
(1)
סמי פיצוציות וקיוסקים - נייס גאי. ביטול כתב אישום צבאי.

סמי פיצוציות וקיוסקים – נייס גאי. בעקבות ייצוג משפטי של עורך דין צבאי גיא פלנטר – ביטול כתב אישום צבאי.


סמי פיצוציות וקיוסקים – נייס גאי. בעקבות ייצוג משפטי – ביטול כתב אישום צבאי

 • פרשה זו עוסקת במשפט צבאי שהתנהל כנגד מש"ק מודיעין, אשר הואשם בעבירות סמים.
 • בעקבות הודאתו בחקירת מצ"ח בשימוש בסמים (קנאביס ומיסטר נייס גאי), הוגש כנגד החייל כתב אישום לבית הדין הצבאי המחוזי, מחוז שיפוט עורף.
 • עוד בטרם נפתח משפטו הצבאי של החייל, קיבל פרקליט מחוז מרכז וח"א את טענותיו של הסניגור הצבאי, עו"ד גיא פלנטר, והורה על ביטול כתב האישום.

כתב האישום שהוגש כנגד החייל לבית דין צבאי מחוזי, מחוז שיפוט מטכ"ל – שימוש בסמי פיצוציות וקיוסקים – נייס גאי

 • בעקבות חקירת מצ"ח, הגישה הפרקליטות הצבאית לבית הדין הצבאי כתב אישום הכולל שני אישומים:
  • בתמצית, באישום הראשון נטען כי בהיותו חייל בצה"ל, בנסיבות אזרחיות, ניסה החייל להשתמש בסם מסוכן, בכך שהשתמש בחומר המכונה "נייס גאי", באמצעות סיגריה מגולגלת (ג'וינט), בסוברו כי מדובר בסם מסוכן. בהתאמה, הואשם החייל באישום זה בניסיון לשימוש בסם מסוכן, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים ביחד עם סעיף 25 לחוק העונשין.
  • באישום השני, נטען כי בנסיבות אזרחיות, בהיותו חייל בצה"ל, השתמש בסם מסוכן מסוג קנאביס, באמצעות סיגריה מגולגלת (ג'וינט). בהתאמה, הואשם החייל באישום זה בעבירה של שימוש בסם מסוכן, בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.
 • פרטיים נוספים אודות ההליך המשפטי המתנהל בבית הדין הצבאי ניתן לקבל כאן: עורך דין צבאי | משפט צבאי | חיילים ואנשי קבע – ייצוג וייעוץ משפטי ע"י עו"ד צבאי.

על החזקה ושימוש בסמי פיצוציות כגון מיסטר נייס גאי, מבסוטון וסמי קיוסקים דומים מקבוצת הקנבינואידים הסינטטיים

 • כזכור, הואשם החייל באישום הראשון בכתב האישום בניסיון לשימוש בסם מסוכן, בכך שעשה שימוש בחומר המכונה "נייס גאי", בסוברו כי מדובר בסם מסוכן.
 • אישום זה נשען על הראיות הבאות:
  • עצם הודאתו של החייל בשימוש בחומר מסוג מיסטר נייס גאי;
  • תפיסת שקית ובה חומר מסוג נייס גאי ברכב אשר בו שהה החייל;
  • אמרה (שחילץ מפיו של החייל חוקר מצ"ח) לפיה, במועד השימוש, סבר החייל שהחזקה ושימוש בחומר מסוג נייס גאי מנוגדים לחוק ומהווים עבירה פלילית.
 • בפועל, מעבדת טוקסיקולוגיה אשר בדקה את החומר הספציפי בו הודה החייל בשימוש, מסרה למצ"ח (בתחילת יולי 2013), כי החומר כולל תרכובות השייכות לקבוצת הקנבינואידים הסינטטיים כגון מבסוטון, מיסטר נייס גאי ואחרים אולם חומרים אלו לא מופיעים בפקודת הסמים המסוכנים.
 • משמע, נכון לתחילת יולי 2013, עצם ההחזקה והשימוש בחומר מסוג נייס גאי (שנבדק במקרה ספציפי זה במעבדה), לא היו מנוגדים לחוק ולא גלשו לעבירה פלילית.
 • אם כך המצב, ובפועל (במועד השימוש בנייס גאי, בתחילת יולי 2013) לא היה מדובר בסם מסוכן האסור בשימוש לפי פקודת הסמים המסוכנים, הכיצד אם כן האשימה הפרקליטות הצבאית את החייל בכתב האישום, ביחס לחומר מסוג נייס גאי, בניסיון לשימוש בסם מסוכן?
 • התשובה נעוצה בהלכה משפטית לפיה, אדם אשר השתמש, ביודעין, בחומר או בתכשיר – בדמותו לחשוב כי מדובר בסם מסוכן מסוג מסוים – דינו להרשעה בעבירה של ניסיון לשימוש באותו סם (ראה למשל פסקי הדין הבאים: בית הדין הצבאי לערעורים, ע 220/93 רב"ט זינגרמן נגד התצ"ר וכן ע 153/00 התצ"ר נגד סמל דימיטרי שובין). הלכה משפטית זו הינה נגזרת מסוגיה משפטית הנקראת "ניסיון בלתי צליח" מחמת "חוסר אפשרות לעשיית העבירה" המושלמת.
 • הרציונל העומד ביסוד ענישת ניסיון בלתי צליח הוא, שמבצע העבירה גילה את מסוכנותו לחברה בנסותו לעבור עבירה, וחוסר אפשרות לבצע את העבירה (כגון שבפועל, החומר אינו מגודר כסם מסוכן בפקודת הסמים המסוכנים), מחמת נסיבות שאינן ידועות לעבריין, אינו מעלה או מוריד.
 • ההתנהגות נבחנת לפי מסכת עובדתית שבקיומה האמין המנסה, ושאילו הייתה נכונה הייתה מאפשרת את השלמתה של העבירה.
 • יחד עם זאת, חידד בית הדין הצבאי לערעורים בערעור מס' 153/00 כי רק "טעות" ברורה בשאלת מהות החומר, כגון שהוכח שהנאשם חשב שמדובר בסם מסוג הירואין, תספיק להרשעתו בגין נסיון בלתי צליח, אך לא די בכך שהנאשם רק חשד שמא מדובר בסם המשתייך ל"רשימה האסורה" בפקודת הסמים המסוכנים.

הרשעת חייל בבית דין צבאי בעבירות סמים – ההשלכות


ביטול כתב אישום על ידי פרקליט מרכז וח"א בעקבות ייצוג משפטי של עורך דין צבאי גיא פלנטר

 • למשרדנו פנה החייל עם פתיחת משפטו הצבאי, לאחר שכבר נסתיימה חקירת מצ"ח (במסגרתה הודה כאמור בהזדמנות אחת אשר בה השתמש בסם מסוג קנאביס באמצעות ג'וינט, ובהזדמנות אחרת אשר בה השתמש בחומר מסוג נייס גאי באמצעות ג'וינט).
 • בהתאם למעשים המיוחסים לחייל בכתב האישום, להוראות חוק השיפוט הצבאי ולמדיניות הענישה הנהוגה בבתי הדין הצבאיים, היה צפוי החייל להרשעה בפלילים, מאסר בפועל וכן הדחה מתפקידו הצבאי כמש"ק מודיעין.
 • לאחר ניתוח חומר החקירה, נפגש עו"ד צבאי גיא פלנטר עם קציני הפרקליטות הצבאית ביחס לפרשה זו וביקש לבטל את כתב האישום. בהמשך, העביר עו"ד פלנטר בקשה מנומקת בכתב לביטול כתב האישום לפרקליט מרכז וח"א דאז, סא"ל אבי חלבי.
 • לפרטים נוספים אודות הסמכות להורות על ביטול כתב אישום במשפט צבאי ראו בעמוד – משפט צבאי – ביטול כתב אישום | בקשת ביטול כתב אישום לפי סעיף 308 לחוק השיפוט הצבאי.
 • לפרטים אודות כיצד ניתן לגרום לביטול כתב אישום ולדוגמאות רבות למקרים בהם הוביל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר לביטול כתב האישום ראו בעמוד הבא: ביטול כתב אישום | מחיקת כתב אישום | חזרה מכתב אישום.
 • מכל מקום, בחזרה למקרה שבו עסקינן, בהתאם לסמכותו בסעיף 308(א) לחוק השיפוט הצבאי, הורה פרקליט מחוז מרכז וח"א, סא"ל אבי חלבי, על ביטול כתב האישום.
 • לנוכח עמדת הפרקליט הצבאי, החליטה נשיאת בית הדין הצבאי, אל"ם אורלי מרקמן, כי התיק ייסגר במערכת בית הדין הצבאי ובכך הסתיימה הפרשה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד החייל (ללא פרטים מזהים כמובן), בהחלטת פרקליט מרכז וח"א, סא"ל אבי חלבי לבטל את כתב האישום וכן בדבריה הנרגשים של אימו של החייל לעו"ד צבאי גיא פלנטר, בעקבות ביטול כתב האישום כנגד בנה.

תיק 99/13 בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט עורף.


עורך דין צבאי גיא פלנטר – על פעילות משרדנו בתחום המשפט הצבאי


לקריאה נוספת אודות המשפט הצבאי


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי – ביטול כתב אישום | עבירות סמים | סמי פיצוציות וקיוסקים – נייס גאי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירות סמים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה