עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

5
(4)
עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא - ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי.

עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי גיא פלנטר.


תוכן עניינים

עריקות מהצבא | העדר מן השירות שלא ברשות – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

חיילת אשר הואשמה בעריקות מהצבא – העדר מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים סיימה את משפטה הצבאי ב- 60 ימי מאסר בלבד, למרות שהיה תלוי ועומד לחובתה מאסר על תנאי, בשל היעדרות קודמת.


המקרה בתמצית – תקופה ממושכת של היעדרות משירות צבאי שהסתיימה בענישה מקלה

 • פרשה זו עוסקת בחיילת אשר יוצגה בבית הדין הצבאי על ידי משרד עורכי דין צבאיים גיא פלנטר.
 • בתמצית, למרות היעדרות מן השירות שלא ברשות למשך 4.5 שנים, שוכנעה הפרקליטות הצבאית, במסגרת הליך שימוע, שלא להגיש כתב אישום בגין עבירה של עריקה (שעונשה המקסימלי 15 שנות מאסר) ולהסתפק בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות (שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר).
 • בהמשך, למרות תקופת ההיעדרות הממושכת מהצבא שלא ברשות, ועל אף מאסר על תנאי של 60 יום, בר הפעלה, בגין הרשעה קודמת בבית דין צבאי, בעבירה זהה, שוכנעה הפרקליטות הצבאית לסיים את הפרשה בעונש של 60 ימי מאסר (כגובה משך המאסר על תנאי), עונש אותו מצא לאמץ בית הדין הצבאי.

נסיבות המקרה שהובילו להגשת כתב אישום בבית הדין הצבאי

 • החיילת טור' ק. התגייסה לשירות צבאי במהלך שנת 2010. כבר במהלך הטירונות ביצעה מספר עבירות משמעת, לרבות נפקדות, עליהן נשפטה בדין משמעתי, ואף נעדרה מן השירות הצבאי שלא ברשות לתקופה בת 96 ימים, בסיומה התייצבה.
 • בשל היעדרות זו, הוגש נגדה בשנת 2010 כתב אישום בבית הדין הצבאי המייחס לה עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. במקרה קודם זה, הטיל עליה בית הדין הצבאי מאסר של ממש למשך 53 ימים, לצד עונש מאסר מותנה בן 60 ימים, לבל תעבור עבירה מסוג זה למשך שנתיים.
 • מייד בסמוך לאחר שחרורה מריצוי מאסר זה, החלה בהיעדרות חדשה מן השירות הצבאי, אשר נמשכה כארבע שנים וחצי. סה"כ נעדרה כ- 1,652 ימים.
 • מאחר שהחלה בהיעדרותה החדשה 16 ימים בלבד לאחר שניתן גזר דינה, עונש המאסר המותנה שהוטל עליה הפך בר הפעלה.

נסיבות מעצרה של החיילת וחקירתה על ידי מצ"ח

 • במהלך חודש פברואר 2015, עוכבה החיילת על ידי שוטר תנועה, משום שנסעה ברכב ללא חגורת בטיחות. בדיקת פרטיה האישיים במערכת המשטרתית העלתה כי מדובר במי שהוכרזה כעריקה על ידי גורמי הצבא, והחיילת נעצרה במקום והועברה לגורמי מצ"ח, להמשך טיפולם.
 • במהלך חקירתה במצ"ח, נחקרה באזהרה, בחשד לביצוע עבירה של עריקה, לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי (על ההבדל בין עבירת העריקה לעבירת היעדר מן השירות שלא ברשות – ראו בהמשך הדברים).

כוונתה של הפרקליטות הצבאית להגיש כנגד החיילת כתב אישום המייחס לה עבירה של עריקות מהצבא

 • בשים לב לתקופת ההיעדרות הממושכת והחריגה באורכה בה נעדרה החיילת משירות הסדיר, 1652 ימים, ביקשה התביעה הצבאית, בהתאם להנחיות התובע הצבאי הראשי, להגיש כתב אישום המייחס לחיילת עבירה של עריקה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי.

על ההבדל בין הרשעה בעבירה של עריקות מהצבא (סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי) להרשעה בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות (סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי)

 • מדובר אמנם בשני סעיפים העוסקים בעבירה של היעדרות מן השירות הצבאי, אך כפי שנראה להלן, יש ביניהם שוני מהותי;

סעיף 94  לחוק השיפוט הצבאי – העדר מן השירות שלא ברשות.

 • סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי קובע עבירה של העדר מן השירות שלא ברשות לפיה:

"חייל שנעדר משירותו בצבא, או מהמקום שהוא חייב כדין להימצא בו אותה שעה, דינו – מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר לכך".

 • סעיף זה הינו הסעיף המיוחס תדיר לחיילים הנעדרים משירות צבאי, בין אם מדובר בעריקים משירות סדיר, משירות מילואים או משתמטי גיוס. מדובר בעבירה מסוג עוון, אשר היסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחתה הינו מודעות לעצם ההיעדרות ועונשה המקסימלי 3 שנות מאסר.

סעיף 92  לחוק השיפוט הצבאי – עריקה (עריקות מהצבא).

 • סעיף 92 קובע את עבירת ה"עריקה" בזו הלשון:

"חייל שערק מן הצבא, דינו – מאסר חמש-עשרה שנה. "עריקה" לעניין סעיף זה – העדר מן השירות בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לצבא."

 • עבירה העריקה הינה עבירה מסוג פשע, המונה בצידה עונש מקסימלי של 15 שנות מאסר, ומטבע הדברים נחשבת לחמורה יותר. בעוד שסעיף 94 דורש כאמור הוכחת רכיב נפשי של מודעות בלבד, סעיף 92 דורש הוכחה כי ההיעדרות מן השירות נעשתה מתוך כוונה מיוחדת שלא לחזור לצבא.
 • סעיף זה שמור לאותם מקרים חמורים, בהם משך ההיעדרות הארוכה באופן משמעותי, יכול ללמד על פריקת עול השירות הצבאי מעל כתפי החייל הנעדר, באופן שמבסס כוונה שלא לחזור לצבא, ומצדיק, כנגזרת מכך, טיפול משפטי קשה יותר, וענישה מחמירה יותר.

על ההשלכות השונות הנובעות מהרשעה בעבירה של עריקות מהצבא, לעומת הרשעה בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות


על זכות השימוע במערכת הצבאית, בטרם הגשת כתב אישום לבית דין צבאי

 • סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי שעניינו זכות השימוע לחשוד בעבירה מסוג פשע, אינו חל באופן פורמאלי במערכת המשפט הצבאית.
 • עם זאת, הסעיף אומץ בהנחיות התביעה הצבאית הראשית, הקובעות כי יש ליידע חשוד בעבירת פשע על כוונת התביעה להגיש נגדו כתב אישום, ולאפשר לו להביא את טיעוניו בנושא, תוך 21 ימים מהיום שבו ניתנה לו ההודעה על כך.
 • לפרטים נוספים אודות הליך השימוע הפלילי בצבא ראו בעמוד – שימוע פלילי בפני הפרקליטות הצבאית.

במסגרת הליך השימוע, שוכנעה פרקליטות עריקים על ידי עורך דין צבאי גיא פלנטר להסתפק באישום הפחות חמור של העדר מן השירות שלא ברשות, במקום עריקות מהצבא

 • פרקליטות עריקים ונפקדים אמונה מטעם הפרקליטות הצבאית על אכיפת המשפט הצבאי ביחס לחיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים ומשתמטים, המבצעים עבירות של העדר מן השירות שלא ברשות או שלעריקה.
 • משגיבשה פרקליטות עריקים ונפקדים עמדה (בשים לב לתקופת ההיעדרות הממושכת של שנים, חומר הראיות ומדיניות הפרקליטות במקרים דומים), להגיש כנגד החיילת כתב אישום המייחס לה את העבירה היותר חמורה של עריקה, ביקש משרדנו לערוך לחיילת שימוע, בטרם יוגש כתב האישום לבית הדין הצבאי.
 • לנוכח טעוני ההגנה שהוצגו בשימוע, הנוגעים הן לקשיים הראייתיים בהוכחת עבירה של עריקה והן למורכבות נסיבותיה האישיות והמשפחתיות של החיילת, קיבל פרקליט עריקים בהגינותו את בקשתנו, וכתב האישום אשר הוגש בסופו של יום לבית הדין הצבאי ייחס לחיילת את העבירה הפחות חמורה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי.


גיבוש הסדר טעון על ידי עורך דין צבאי גיא פלנטר עם הפרקליטות הצבאית, המסיים את הפרשה בענישה מקלה

 • שורה של שיקולים נכבדים היו אמורים להוביל לענישה מחמירה במקרה זה:
  • היעדרות מן השירות ארוכה, של כ- 4.5 שנים.
  • מדובר בהיעדרות מן השירות רביעית של החיילת.
  • בעברה הרשעה בבית דין צבאי בעבירה זהה, של העדר מן השירות שלא ברשות, ובמסגרת ההליך הקודם כבר ריצתה בעבר מאסר של ממש בגין עריקות.
  • העובדה כי תלוי ועומד כנגד החיילת מאסר מותנה בן 60 ימים, שהינו בר הפעלה. זאת, במנותק מהעונש שביקשו גורמי התביעה הצבאית להטיל על החיילת בגין ההיעדרות הממושכת הנוכחית.
 • למרות אותם שיקולים, גיבש משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר הסדר טיעון עם הפרקליטות הצבאית על פיו:
  • יוטלו על החיילת 40 ימי מאסר לריצוי בפועל.
  • באשר לעונש המאסר המותנה של 60 ימים, הוסכם כי 20 ימים ירוצו במצטבר וכי 40 ימים ירוצו בחופף כך שבסופו של יום תרצה החיילת 60 ימי מאסר בפועל, לצד עונש מאסר מותנה.

גזר הדין של בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה – אימוץ הסדר הטעון והטלת ענישה מקלה

 • בית הדין הצבאי המחוזי, מחוז שיפוט זרוע היבשה (מז"י) החליט כב' השופט אל"ם אהרון פנחס, נשיא בית הדין, לכבד את הסדר הטעון בקובעו כדלקמן:

"הצדדים הציגו בפני בית הדין עתירה לעניין העונש אשר הינה מקלה ביחס לענישה המקובלת בנוגע להיעדרויות כה ממושכות. לצד זאת, הוסברה עתירתם המשותפת של הצדדים, הן בשיקולים ראייתיים ובטענות במישור זה עליהן ויתרה ההגנה, והן בנסיבותיה האישיות-משפחתיות הסבוכות עד מאד של הנאשמת… בכלל נסיבות חריגות אלו מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים…".

 • בכך תמה הפרשה כאשר באשר לשאלת המשך שירותה בצה"ל, המליצה ועדת התאמה לשירות לפטור את החיילת משירות צבאי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד החיילת לבית הדין הצבאי ובגזר הדין שניתן בעניינה על ידי נשיא בית הדין הצבאי, כבוד השופט אל"ם אהרון פנחס. מטעמים של צנעת הפרט, נמחקו פרטיה המזהים של החיילת.
 • טיפלו בפרשה זו מטעם משרדנו עורכי הדין הצבאיים סרן (מיל') גיא פלנטר יוצא שב"כ ופרקליטות המדינה וסרן (מיל') רעות רחמן מתוק, יוצאת הפרקליטות הצבאית, לשעבר תובעת בכירה בפרקליטות לתפקידים מיוחדים.

תיק צבאי בפני בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה, בפני כב' נשיא בית הדין, אל"ם אהרון פנחס.


עורך דין צבאי גיא פלנטר – על פעילות משרדנו בתחום המשפט הצבאי.


לקריאה נוספת אודות המשפט הצבאי.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעריקות, היעדרות מן השירות שלא ברשות והשתמטות משירות צבאי.

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי | דיני צבא | בית דין צבאי | עריקות משירות צבאי | עריקה | העדר מהשירות שלא ברשות

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעריקות, היעדרות מן השירות שלא ברשות והשתמטות משירות צבאי.
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה