קיצור תקופת ההתיישנות החלה על הרשעה בעבירת יבוא סמים

5
(5)
קיצור תקופת ההתיישנות החלה על עבירה פלילית במרשם הפלילי

קיצור תקופת ההתיישנות החלה על הרשעה בעבירה של יבוא סמים.


קיצור תקופת ההתיישנות.

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו; נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין מקבל את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו, מורה על קיצור תקופת ההתיישנות החלה על הרשעתו של צעיר בעבירה של יבוא סמים. 
 • עם קיצור תקופת ההתיישנות, נסללה דרכו לקבלת ויזה לארה”ב.

התיישנות הרשעה – הדין בקווים כלליים.

 • אנו משרטטים כאן בקווים כלליים בלבד את הדין הנוגע להתיישנות הרשעות. בשים לב לחריגים הרבים הקיימים בתחום זה, לדקויות השונות ולמורכבות הנושא, יש לקבל ייעוץ משפטי פרטני ביחס לכל מקרה ומקרה.

מה היא תקופת ההתיישנות שחלה על עבירה פלילית?

 • ככלל, הרשעתו של בגיר אשר בית משפט נמנע מלגזור עליו עונש של מאסר בפועל (לרבות לריצוי בעבודות שירות) תתיישן בחלוף 7 שנים מיום פסק הדין (להלן – “תקופת ההתיישנות”).

מה הן התוצאות של התיישנות הרשעה?

 • בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א – 1981:
  • מידע על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא ההתיישנות.
  • מי שיש עליו מידע אינו חייב לגלות הרשעה שהתיישנה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון;
  • שאלה בדבר עברו הפלילי תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שהתיישנה והנשאל לא ישא באחריות פלילית או אחרת מחמת שלא גילה אותה למי שאינו רשאי עוד להביאה בחשבון.
  • פסלות שנפסל אדם בשל הרשעה לתקופה שנקבעה בחיקוק תפקע אם עברה על ההרשעה תקופת ההתיישנות.

איזה גופים ורשויות לא רשאים לקבל מידע על הרשעה שהתיישנה?

 • מרגע שחלפה תקופת ההתיישנות, לא תמסור המשטרה מידע אודות ההרשעה שהתיישנה לכל אלו:
  • רשויות זרות – כאשר אדם נזקק בעניינו למידע מן המרשם הפלילי לצורך הגשתו לרשות ממלכתית זרה (כגון למטרות הגירה ולקבלת ויזה), לא תמסור המשטרה מידע אודות הרשעה שהתיישנה לרשות הממלכתית הזרה.
  • גופים ציבוריים העורכים מכרזים – כאשר אדם ניגש למכרז בגוף ציבורי (המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי דין וחלה עליו חובת מכרז), לא תמסור המשטרה מידע אודות הרשעה שהתיישנה לאותם גופים.
  • גופים השוקלים מועמדות לכהונה ציבורית – כאשר נקבעה בחוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי, לא תמסור המשטרה מידע על הרשעה שהתיישנה לאותם גופים.
  • גופים המוסמכים על פי חוק לחדש או לבטל רישיון, היתר, זכות עיסוק או זכות אחרת, ולשם כך הם רשאים להביא בחשבון עבר פלילי – לא תמסור המשטרה מידע על הרשעה שהתיישנה לאותם גופים. יחד עם זאת, לצורך קבלת החלטה בדבר רישום מתמחה ובדבר חברות בלשכת עורכי הדין בישראל, תמסור המשטרה מידע מן המרשם הפלילי ללשכת עורכי הדין אודות הרשעות שהתיישנו וטרם נמחקו.

מקרה להמחשה – נשיא המדינה מקבל את בקשת משרדנו ומורה על קיצור תקופת ההתיישנות החלה על הרשעה בעבירת יבוא סמים.

הנסיבות שהובילו להגשת הבקשה לנשיא המדינה.

 • פרשה זו עוסקת בצעיר באמצע שנות העשרים לחייו, ללא הסתבכויות קודמות עם החוק, אשר נתפס בנתב”ג  בעת חזרתו ארצה מאמסטרדם כאשר בכיס מעילו שקית ובה סם מסוג קנבוס, במשקל של 34.98 גרם נטו (משקל המקים חזקה משפטית לפיה הסם הוחזק שלא לצריכה עצמית).
 • בעקבות תפיסת הסם במעבר גבול, הוגש כנגד הצעיר כתב אישום לבית משפט השלום בראשון לציון המייחס לו עבירה של יבוא סמים מסוכנים, בניגוד לסעיפים 13+19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג –  1973.
 • בהמשך, מסגרת הסדר טעון, הוגש כתב אישום מתוקן לפיו הסם נועד לשימושו העצמי של הצעיר ולא למטרת הפצה.
 • הצעיר הורשע על פי הודאתו ביבוא סמים ובית המשפט אימץ את הסדר הטעון שהוצג בפניו וגזר על הצעיר מאסר על תנאי, קנס, פסילת רישיון נהיגה בפועל ופסילה על תנאי (הצעיר יוצג על ידי עורך דין פלילי אחר בהליך זה).
 • השנים חלפו, ובתחילת שנות ה- 30 לחייו נאלץ הצעיר להתמודד עם הרשעתו בפלילים, אשר הפכה להיות חסם להתפתחותו המקצועית;
 • במסגרת עיסוקו, נדרש האיש לבקר בארה”ב. על פי דין, כל עוד לא התיישנה ההרשעה, עם הגשת בקשה לויזה, מידע אודות הרשעתו מועבר על ידי משטרת ישראל לשגרירות ארה”ב. כאשר עסקינן בהרשעה פלילית בעבירה של יבוא סמים, הדבר היה עלול להוביל לדחיית בקשתו לויזה.
 • בשלב זה, פנה האיש למשרדנו, על מנת שנפנה לנשיא המדינה בבקשה לביטול תקופת ההתיישנות החלה על הרשעתו.

קיצור תקופת ההתיישנות החלה על עבירה פלילית של יבוא סמים.

 • סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א – 1981 מעניק לנשיא המדינה סמכות להורות על קיצור או ביטול תקופת ההתיישנות החלה על הרשעה בפלילים.
 • על מנת לנקות את שמו של הלקוח ולהסיר את החסם לקבלת ויזה לארה”ב, פנה משרדנו מטעם הלקוח לנשיא המדינה.
 • ביום 8.10.19 קיבל נשיא המדינה את בקשתנו, והורה על קיצור תקופת ההתיישנות שחלה על הרשעתו של הלקוח ביבוא סמים, באופן שתקופת ההתיישנות תסתיים ביום חתימתו של הנשיא על ההחלטה.
 • בכך הוסר החסם שעמד בפני הלקוח מלקבל ויזה לארה”ב.
 • להלן החלטת נשיא המדינה המורה על קיצור תקופת ההתיישנות;

החלטת נשיא המדינה המורה על קיצור תקופת ההתיישנות במרשם הפלילי

החלטת נשיא המדינה המורה על קיצור תקופת ההתיישנות החלה על הרשעה בעבירה של יבוא סמים.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול משפטי במחיקת רישום פלילי.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | מחיקת הרשעה פלילית | קיצור תקופת ההתיישנות | יבוא סמים

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
לייעוץ משפטי מקצועי ודיסקרטי מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  למעלה