תקיפה הגורמת חבלה ממשית – אי הרשעה. מנכ"ל שהואשם בתקיפה ובפציעת עובדת שהקליטה אותו

5
(2)

תקיפה הגורמת חבלה ממשית – סיום הליך פלילי ללא הרשעה.

 • מקרה להמחשה אשר טופל ע"י משרדנו; מנכ"ל הואשם בתקיפה הגורמת חבלה ממשית של עובדת, בכך שבמהלך ניסיון לחטוף מידה מכשיר הקלטה, פצע אותה בידה.
 • בעקבות ערר שהוגש ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר לביהמ"ש המחוזי, תוקן כתב האישום, נמחקה כליל הטענה בדבר גרימת חבלה ממשית והתיק הסתיים ללא הרשעה בפלילים.
 • להלן דברי תודה שכתב הלקוח למשרדנו בסיום הפרשה.
תקיפה הגורמת חבלה ממשית - אי הרשעה - דברי תודה של הלקוח

תקיפה הגורמת חבלה ממשית – אי הרשעה – דברי תודה של הלקוח


כתב האישום המקורי שהוגש כנגד המנכ"ל – תקיפה הגורמת חבלה ממשית של עובדת.

 • הנאשם בפרשה זו הינו מייסד עמותת סיוע הומניטרי ומכהן כמנכ"ל העמותה. מדובר בארגון סיוע מוכר, הפועל ברחבי הארץ בסניפים שונים.
 • כנגד המנכ"ל הוגש כתב אישום לבית משפט שלום קרית גת המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה בניגוד לסעיף 380 לחוק העונשין.
 • סעיף 380 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית

התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים".

 • על פי הנטען בכתב האישום המקורי, תקף המנכ"ל עובדת של העמותה, שהיתה באותה עת בחודש החמישי להריונה, בכך שבמהלך ניסיון לחטוף מידה מכשיר הקלטה, פצע אותה בידה.

נקודות המחלוקת בין התביעה המשטרתית להגנה.

 • המחלוקת העובדתית העיקרית בתיק זה נסובה סביב טענתה של המתלוננת, כי חטיפת הנגן ע"י המנכ"ל גרמה לחבלה בידה;
 • מלכתחילה, לא חלק המנכ"ל על כך שחטף מידה של העובדת את מכשיר ההקלטה. יחד עם זאת, כפר בכך שגרם לעובדת לחבלה כלשהיא.
 • אל מול כפירה זו של המנכ"ל, החזיקה התביעה המשטרתית, בין היתר, בראיות הבאות:
  • תלונתה המפורטת של המתלוננת.
  • צילומים של ידה המדממת של המתלוננת והחבלה.
  • תעודה רפואית מבית חולים, ערוכה כדין, אודות החבלה והטיפול הרפואי בחבלה.
  • עדותו של בעלה של המתלוננת הכוללת התייחסות לחבלה.
 • מחלוקת נוספת, לא פחות חשובה, נסובה על שאלת אופן סיומו של ההליך הפלילי. בעוד ההגנה סברה כי פרשה זו צריכה להסתיים ללא הרשעת המנכ"ל בפלילים, סברה ההתביעה המשטרתית כי יחסי הכוחות בין הצדדים ובמיוחד גרימת החבלה, מחייבים סיומו של ההליך הפלילי בהרשעה פלילית ובענישה ממשית.
 • במצב דברים זה, לשאלה האם נגרמה חבלה ממשית לעובדת היו השלכות ישירות על שאלת הרשעתו, או אי הרשעתו של המנכ"ל בפלילים.
 • על התוצאות הפוגעניות הנובעות מהרשעה בפלילים ניתן לקרוא בהרחבה כאן: סיום הליך פלילי ללא הרשעה.

הסדר הטעון שגובש על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר – מחיקת העבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית.

 • תחילה נקבע התיק הפלילי לדיון בבית משפט השלום בקרית גת, לפני סגנית נשיאת בתי משפט השלום מחוז דרום, כבוד השופטת נגה שמואלי מאייר, אולם בהמשך הועבר הדיון לבית משפט השלום באשדוד, לפני כבוד השופטת עדי אייזדורפר.
 • בעקבות ערר שהגיש עורך דין פלילי גיא פלנטר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, הנוגע לחומר חקירה שלא הועמד לעיון ההגנה, שינתה התביעה המשטרתית את עמדותיה ביחס לנקודות השוניות במחלוקת וגובש בין הצדדים הסדר טעון כדלקמן:
 • גיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר עם התביעה המשטרתית הסדר טעון כדלקמן:
  • כתב האישום יתוקן באופן שעובדות כתב האישום יאמצו את גירסתו של המנכ"ל, כפי שנמסרה מלכתחילה בחקירתו במשטרה.
  • העבירה של גרימת חבלה ממשית תימחק כליל וכתב האישום יתוקן לעבירה מסוג תקיפה סתם, בניגוד לסעיף 379 לחוק העונשין.
  • שירות המבחן יגיש אודות הנאשם תסקיר שיתייחס גם לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה. ככל שתסקיר שירות המבחן אודות הנאשם יהיה חיובי וימליץ על אי הרשעה:
   • תאמץ התביעה המשטרתית את המלצת שירות מבחן ותעתור במשותף עם ההגנה לסיום הליך פלילי זה ללא הרשעה פלילית.
   • הנאשם יחתום על התחייבות להימנע מעבירה ויפצה את המתלוננת בסך 3,000 ₪ ולא יושת על הנאשם עונש שירות לתועלת הציבור (של"צ), עונש חינוכי אשר נגזר בדרך כלל לצד סיום הליך פלילי באי הרשעה.
  • ככל שתסקיר שירות המבחן אודות הנאשם לא יהיה חיובי, הטיעונים לעונש יהיו פתוחים.
 • כפי שניתן לראות בטבלת ההשוואה מיד בהמשך, במסגרת הסדר הטעון נערכו תיקונים מרחיקי לכת בכתב האישום, תיקונים אשר אימצו את גרסתו העובדתית של המנכ"ל, כפי שנמסרה מלכתחילה בחקירתו במשטרה:
כתב אישום מקורי כתב אישום מתוקן

חלק כללי

1. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום עבדה הגברת …(להלן "המתלוננת") בארגון…באשדוד (להלן "המקום").

חלק כללי

1. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום עבדה הגברת …(להלן "המתלוננת") בארגון…באשדוד (להלן "המקום").

2. בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שימש הנאשם כמנהל העבודה של המתלוננת במקום. 2. בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שימש הנאשם כמנכ"ל הארגון…".
3. בכל המועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, היתה המתלוננת בחודש החמישי להריונה. 3. בכל המועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, היתה המתלוננת בחודש החמישי להריונה

העובדות

1. בתאריך 18/2/15 בשעה 13:00 או בסמוך לכך, במקום, זימן הנאשם את המתלוננת לשיחה, במהלכה הודיעה המתלוננת לנאשם כי מקליטה את השיחה ביניהם.

העובדות

1. בתאריך 18/2/15 בשעה 13:00 או בסמוך לכך, במהלך ביקור הנאשם במקום, זימן הנאשם את המתלוננת לשיחה.

2. במהלך השיחה דרש הנאשם מהמתלוננת, העתק מההקלטה וזו דרשה להתייעץ עם עורך דין בעניין ונעמדה על רגליה. 2. המתלוננת הגיעה לשיחה עם הנאשם מצוידת במכשיר הקלטה (להלן – "מכשיר ההקלטה").
3. מייד בסמוך לכך, תקף הנאשם את המתלוננת שלא כדין וללא הסכמתה, בכך שתפס את ידה הימנית וסובב אותה וכן חטף מידה של המתלוננת את נגן ההקלטה שהיה בידה. 3. במהלך דין ודברים, בין הנאשם למתלוננת על כך שהיא מקליטה את השיחה ביניהם, תקף הנאשם את המתלוננת שלא כדין וללא הסכמתה, בכך שחטף את מכשיר ההקלטה מידה.
4. כתוצאה ממעשיו של הנאשם כמפורט בסעיף 3 לעיל, נגרמה למתלוננת חבלה של ממש בדמות שפשוף בכף יד ימין חתך, ופגיעה בעור כף היד שהצריך טיפול של חבישה וחיטוי. 4. הסעיף נמחק כליל.

הוראות החיקוק בהן מואשם הנאשם

תקיפה הגורמת חבלה ממשית – עבירה לפי סעיף 380  לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

הוראות חיקוק בהן מואשם הנאשם

תקיפה סתם – עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.


בית משפט השלום באשדוד מאמץ את הסדר הטעון שנקשר בין הצדדים ומסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • משהתקבל תסקיר חיובי אודות המנכ"ל, אימץ בית משפט השלום באשדוד (כבוד השופטת עדי אייזדורפר) את הסדר הטעון ונמנע מהרשעת הנאשם בדין, תוך שהורה כי הנאשם יחתום על התחייבות להימנע מעבירה ויפצה את המתלוננת בפיצוי המוסכם בסך 3,000 ₪.
 • במסגרת אימוץ הסדר הטעון נמנע בית המשפט מלגזור על המנכ"ל שירות לתועלת הציבור (של"צ).
 • סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה איפשר למנכ"ל לחזור לשגרת חייו ולהמשיך לכהן בתפקידיו.
 • תיק זה טופל במשרדנו ע"י עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום המקורי שהוגש כנגד הלקוח, בהודעה על הסדר הטעון, בכתב האישום המתוקן ובפסק דינו של בית המשפט המורה על סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

תיק פלילי 48182-04-15 בית משפט השלום באשדוד, לפני כבוד השופטת עדי אייזדורפר. 


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | אי הרשעה | ביטול הרשעה פליליתארכיון הימנעות מהרשעה פלילית | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עבירות אלימותארכיון תקיפה | ארכיון תקיפה הגורמת חבלה ממשית | עורך דין פלילי בקרית גת | עו"ד פלילי בקרית גת

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה