אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק | גניבת נשק מחיילת – הסתפקות בדין משמעתי

5
(82)
אי שמירתו של רכוש צבאי - גניבת נשק מחיילת. בעקבות ייצוג משפטי - דין משמעתי בלבד.

אי שמירתו של רכוש צבאי – גניבת נשק מחיילת. בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – הסתפקות בדין משמעתי.


אי שמירתו של רכוש צבאי
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי

 • בעמוד זה נעסוק באחת העבירות הצבאיות הנפוצות – אי שמירתו של רכוש צבאי, בניגוד לסעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי.
 • נשיב בתמצית על השאלות הנפוצות בהקשר לעבירה זו כגון – היכן היא מעוגנת בחוק, מה השיקולים להעמדה לדין או הסתפקות בדמ"ש, מה עונשה ועוד. 
 • מאחר ומשרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירה הצבאית של אי שמירתו של רכוש צבאי, נציג מקרה להמחשה אשר בו טיפלנו:
  • באותו מקרה, נחשדה חיילת המשרתת בחיל היום בעבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק, לאחר שנשקה מסוג M16 נגנב מביתה. 
  • בקשת משרדנו להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החיילת וחלף כך להסתפק בהעמדתה של החיילת לדין משמעתי במסגרת יחידתה – נענתה בחיוב על ידי הפרקליטות הצבאית ותיק מצ"ח נסגר ללא סנקציות פליליות.

אי שמירתו של רכוש צבאי – יסודות העבירה

היכן מעוגנת בחוק העבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי?

 • סעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי קובע:

חייל שלא נקט במועד הנכון בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור מנזק, מקלקול או מאבדן כל רכוש צבאי שהגיע לרשותו או שהוא אחראי לו בדרך אחרת, בין אם ניזוק הרכוש, נתקלקל או אבד ובין אם לאו, דינו – מאסר שנה;

היה הרכוש נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר, דינו – מאסר שלוש שנים.

מה העונש על אי שמירתו של רכוש צבאי?

 • כפי שניתן לראות בסעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי, לעניין מידת העונש בגין אי שמירתו של רכוש צבאי, ביצע המחוקק אבחנה לפי טיב הרכוש הצבאי שניזוק, התקלקל או אבד:
  • ככול שמדובר בנשק, כלי טיס, כלי שיטה או כלי תחבורה אחר – העונש המקסמילי הועמד על 3 שנות מאסר.
  • ככול שמדובר ברכוש צבאי אחר שהגיע לרשותו של החייל או שהוא אחראי עליו – העומד העונש המקסמילי על שנת מאסר. 

מה הם השיקולים השונים בשאלת ההעמדה לדין בעבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי?

 • ראשית יש לדעת שמדובר בעבירה התנהגותית – ולא תוצאתית;
 • כלומר, גם אם רשלנותו של החייל לא הובילה בסופו של יום לאבדן או נזק לאותו רכוש – בעצם התנהלותו הרשלנית יכולה להתגבש העבירה.
 • מידת רשלנותו של החייל ביחס לרכוש הצבאי יכולה להילמד מתפקידו, דרגתו או מעמדו ביחידה, מהיקף האחריות שהואצלה לו, מהנהלים ופקודות הצבא הרלוונטיות לאותו רכוש – וגם כנגזרת משיקולי הגיון ושכל ישר, על פי מבחני האדם הסביר.
 • כל אלו ישוקללו לכדי קביעת רף הרשלנות אשר מיוחס לחייל ובהתאמה – האם יוגש כנגדו כתב אישום.
 • מעבר לכך, ישנם שיקולים רבים אשר יכולים להשליך על גורל התיק – נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות, תוצאת הרשלנות (אם ניזוק בפועל הרכוש או אם לא) וכד’.
 • ככל שתתגבש תשתית ראייתית מספקת כנגד החייל – בחינת כלל הנסיבות הנוגעות למידת רשלנותו תוביל בסופו של יום להחלטה אם יש מקום להגיש כתב אישום או שניתן להסתפק בהליך של דין משמעתי. משכך – ליווי על ידי עורך דין צבאי המכיר את פקודות הצבא ונבכי המשפט הצבאי – יכול לסייע באופן ממשי.
 • מעבר לכך, במקרים מסוימים, כאשר מדובר באבדן רכוש לפי הרישא של הסעיף (כלומר, רכוש שאינו נשק, כלי טיס, כלי שיט או כלי תחבורה אחר), וששוויו אינו עולה 8,600 ₪ (נכון לשנת 2017) –  אף ניתן לפעול מול הפרקליטות בניסיון לסגור את התיק בהסדר הקפאה / הסדר מותנה להרחבה בעניין זה ראו בעמוד: משפט צבאי – סגירת תיק בהסדר מותנה | הסדר הקפאה | הימנעות מהגשת כתב אישום.

אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק

 • הגעתו של נשק צבאי לידיים לא מורשות (הן כאלו המשויכות לעולם הפלילי והן כאלו המשויכות לעולם הטרור הביטחוני), מהווה סיכון ממשי.
 • משכך, פועלים גורמי האכיפה בצבא נמרצות  למגר התנהגות רשלנית מצד חיילים – המובילה לאבדן נשק צבאי.
 • פקודת מטכ"ל 2.0101 שכותרתה "נשיאת נשק ואבטחתו" עוסקת, בין התיק, באופן אבטחת נשק מחוץ ליחידה:
  • בהתאם לפקודה, יש להפריד את מחסניות הנשק מהנשק, וכן לנעול ולהסתיר את המחסניות.
  • כמו כן, קובעת הפקודה, כי יש לנעול את הנשק בארון או בכספת, או לחילופין, להסתירו במקום מבטחים.
  • עוד נקבע בפקודה, כי יש להפריד את המכלול מהנשק ולנעול אותו או להסתירו וכן לאחסן את המכלול ואת הנשק במקומות נפרדים, רחוקים זה מזה ומוסתרים.
 • חייל אשר מתרשל בשמירה על נשקו באופן שמוביל לאובדן הנשק – חשוף להגשת כתב אישום נגדו לבית דין צבאי ולאישום בעבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק, עבירה לפי סעיף 80 סיפא לחוק השיפוט הצבאי שדינה המקסימלי 3 שנות מאסר.

מקרה להמחשה בו טיפלנו – אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק

עובדות המקרה – גניבת נשק מחיילת אשר הותירה את הנשק בביתה, ללא השגחה

 • זהו סיפורה על חיילת מצטיינת בחיל הים אשר באחת החופשות מהבסיס, עת שהתה בביתה, ביקשה לצאת למסיבה עם חבריה.
 • לפי קובץ הוראת הקבע של בה"ד חיל הים, חויבה החיילת לאבטח את נשקה בביתה מאחורי שני מנעולים, תוך הפרדה בין מכלול הנשק, התחמושת ושאר גוף הנשק. ובכל מקרה – כי הותרת הנשק בביתה תיעשה רק בתנאי שקיימת בבית נוכחות רציפה של אדם בוגר.
 • את נשקה האישי מסוג רובה M16 היא פירקה, הניחה את גוף הנשק תחת השמיכה בחדרה, ואת המכלול וידית הדריכה הניחה בארגז המצעים בחדר שינה אחר בבית. את מחסניות הנשק, המלאות בכדורים – הותירה החיילת על מיטתה.
 • חדרי הבית לא היו נעולים – אך בטרם יצאה מהבית, נעלה את דלת הכניסה. מספר שעות לאחר מכן, כאשר שבה לביתה, גילתה כי הבית נפרץ – וכי הרובה M16, על כל חלקיו – נגנב.
 • עם הדיווח על גניבת הנשק, נפתחה כנגד החיילת חקירת מצ"ח בחשד לעבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק, עבירה בניגוד לסעיף 80 סיפא לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו -1955.

בעקבות טיפול משרדנו – סגירת התיק הפלילי שנחקר על ידי מצ"ח

 • כאמור, עם דיווחה של החיילת לגורמי הבסיס ולמצ"ח בדבר אובדן נשק – נפתחה כנגד החיילת חקירת מצ"ח פלילית.
 • עם תום החקירה – הועברו ממצאיה לבחינת הפרקליטות הצבאית לבחינת האפשרות להגשת כתב אישום כנגד החיילת לבית הדין הצבאי.
 • בחינת חומר הראיות העלתה, כי החיילת עברה, לכאורה, עבירה של אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק, בניגוד לסעיף 80 סיפא לחוק השיפוט הצבאי, שכן:
  • החיילת הותירה את גוף הנשק על המיטה מתחת לשמיכה בלבד, ולא הסתירה את הנשק במקום מבטחים (כגון כספת או ארון נעול).
  • החיילת לא הפרידה בין הנשק לבין המחסניות והותירה את המחסניות צמודות לגוף הנשק, על מיטתה.
  • הנשק נותר בבית, שעה שלא היו במקום אנשים אחרים.
  • כל זאת עשתה, על אף שהייתה מודעת לכללים המחייבים בנושא, בשל תדריכי בטיחות רבים שהועברו לה במסגרת שירותה. החיילת אף חתמה על מסמך המאשר את הכרת נהלים אלה ממש לפני יציאתה הביתה.
 • החיילת פנתה למשרד עורכי דין גיא פלנטר וביקשה כי משרדנו יעניק לה ייעוץ משפטי ויטפל בסגירת תיק מצ"ח התלוי ועומד כנגדה מול הפרקליטות הצבאית.
 • בקשת משרדנו להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החיילת וחלף כך להסתפק בהעמדתה של החיילת לדין משמעתי במסגרת יחידתה – נענתה בחיוב על ידי הפרקליטות הצבאית ותיק מצ"ח נסגר ללא סנקציות פליליות.
 • בכך מוזערו נזקיה של החיילת באופן משמעותי, נחסך מהחיילת ניהול הליך פלילי בבית הדין הצבאי, על הסיכונים הרבים הנלווים לו לרבות תיוג ברישום פלילי אשר היה מלווה אותה גם לאחר תום שירותה הצבאי;
 • פרשה זו טופלה במשרדנו על ידי עורכי הדין רעות מתוק וגיא פלנטר, מול פרקליטות צפון וחיל הים.

אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק הסתפקות בדין משמעתי בלבד

בתמונה: החלטת הפרקליטות הצבאית – אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק הסתפקות בדין משמעתי בלבד.


אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק | הזנחת כלי ירייה – דוגמאות למקרים נוספים


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות נשק בצבא | אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק | אובדן נשק | הזנחת כלי ירייה הפקרת נשק

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 82

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

אי שמירתו של רכוש צבאי מסוג נשק | הזנחת כלי ירייה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה