אי תשלום שכר מינימום | עבירות על חוק שכר מינימום – ייעוץ וייצוג משפטי.

5
(5)
אי תשלום שכר מינימום, עבירות על חוק שכר מינימום - ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי

אי תשלום שכר מינימום – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי.


אי תשלום שכר מינימום | עבירות על חוק שכר מינימום – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי גיא פלנטר.

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות על חוק שכר מינימום כגון אי תשלום שכר מינימום. 
 • בעמוד זה אנו מביאים מקרה לדוגמא במסגרתו ייצגנו תאגיד שנפתחה כנגדו חקירה פלילית בחשד לעבירה של אי תשלום שכר מינימום.
 • בעקבות ייעוץ וייצוג משפטי שהענקנו לתאגיד, נסגר תיק החקירה.
 • משנסגר תיק החקירה, פעלנו לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה, ובכך טוהר שמו של התאגיד לחלוטין.

פתיחת החקירה בחשד לעבירה של אי תשלום שכר מינימום.

 • ואלו בתמצית העובדות; משרד התעשייה המסחר והתעסוקה פתח בחקירה פלילית כנגד פלאפון, בחשד לביצוע עבירה פלילית של אי תשלום שכר מינימום, בניגוד לחוק שכר מינימום.
 • במסגרת החקירה הפלילית, נחקרו תחת אזהרה בחשד לאי תשלום שכר מינימום, מספר עובדים ומנהלים בפלאפון.

קצת על העבירה של אי תשלום שכר מינימום.

 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 מעגן את הזכות של כל עובד לשכר מינימום. 
 • לצד הזכות לשכר מינימום קבע המחוקק כי אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית.
 • מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו – עונש מקסימלי של מאסר למשך שנה ו/או קנס (סעיף 14 לחוק).
 • עוד קבע המחוקק כי העבירה של אי תשלום שכר מינימום היא מסוג העבירות של אחריות קפידה, משמע הרשעה בעבירה זו לא מחייבת הוכחת מחשבה פלילית או אפילו רשלנות
 • יחד עם זאת, בעבירות אחריות קפידה, לא יישא אדם באחריות לעבירה אם נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה; הטוען שעשה כל שניתן למנוע את העבירה – עליו נטל ההוכחה.
 • החוק מטפל במישור הפלילי גם בקבלני כוח אדם ומעסיקים בפועל, האחראים לאי תשלום שכר מינימום (סעיף 14א).
 • בדומה לעבירות פליליות אחרות על חוקי העבודה, מטיל החוק אחריות על מנהלים, בקובעו בסעיף 15: 

"נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה".


סגירת תיק החקירה בעילה של חוסר ראיות.

 • אנו חוזרים למקרה להמחשה בו טיפל משרדנו; עורך דין גיא פלנטר העניק ייעוץ משפטי לתאגיד ולעובדיו וליווה את החקירה הפלילית בעניין החשד לאי תשלום שכר מינימום עד לסיומה.
 • בתום החקירה, החליט משרד התמ"ת שלא להגיש כנגד פלאפון ועובדיה כתב אישום, אולם סגר את תיק החקירה בעילה של חוסר ראיות.

שינוי עילת סגירת תיק החקירה לחוסר אשמה.

 • סגירת תיק חקירה בעילה של חוסר ראיות השאירה עננה מעל ראשה של פלאפון, שכן פירושה של עילת סגירה זו, שנותר ספק בחפותה של פלאפון, ורק בשל העדר מספיק ראיות, לא הועמדה לדין.
 • בא כוחה של פלאפון, עורך דין פלילי גיא פלנטר, סירב להשלים עם קביעה זו לפיה נותר ספק בחפותה של פלאפון, ועמד על כך שהפרשה תסתיים בקביעה חד- משמעית של היעדר אשמה.
 • לפיכך, הגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר בקשה בכתב מטעם פלאפון לשנות את עילת סגירת התיק מחוסר ראיות, לעילה של חוסר אשמה. פרטים נוספים אוודת טיפול משפטי זה ראו בקישור: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.
 • בבקשתו בכתב, הפריך עורך דין פלנטר את החשד והוכיח, שלא נותר שמץ של ספק בחפותה של פלאפון.
 • עו"ד תמר פינקוס, התובעת הראשית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, קיבלה את טענותיו של הסנגור, והחליטה לשנות את עילת גניזת התיק לעילה של חוסר אשמה. על פי מצוות המחוקק, תיק חקירה שנסגר בחוסר אשמה, ימחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • בכך טוהר שמה הטוב של פלאפון מכל חשד.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת התובעת הראשית לשנות את עילת סגירת תיק החקירה מחוסר ראיות לעילה של חוסר אשמה.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי.


עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

תאגידים – ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי | ייעוץ וייצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים ומשמעתיים | עבירות על חוק שכר מינימום | אי תשלום שכר מינימום | שינוי עילת סגירת תיק חקירה לעילה של חוסר אשמה פלילית

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה