תאגידים: ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בנושאים פליליים ומשמעתיים

5
(57)

יעוץ וייצוג משפטי לתאגידים ונושאי משרה בתאגידים בנושאים פליליים ומשמעתיים.

תאגידים - ייעוץ משפטי | ייצוג משפטי - משפט פלילי | דין משמעתי

תאגידים – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי בעניינים פליליים ומשמעתיים.


תאגידים להם אנו מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי.

 • אנו מעניקים לתאגידים ייעוץ וייצוג משפטי בתחום המשפט הפלילי והדין המשמעתי.
 • על לקוחותיו של משרד עורכי דין גיא פלנטר נמנים תאגידים מובילים במשק כגון בנק הפועלים, אלביט מערכות, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, נקסטקום בע"מ, וואלה! תקשורת בע"מ רשויות מקומיות כגון עיריית תל-אביב-יפו וכן חברות דלק, חברות תעופה, חברות ביטוח, חברות בניה, מכוני יעוץ ובקרה, מוסדות אקדמאיים ותאגידים רבים נוספים.
 • במסגרת ייעוץ וייצוג משפטי שהענקנו לתאגידים ניתן לאזכר את הפרשות הבאות, שזכו לחשיפה תקשורתית:

אחריות פלילית של תאגידים + אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד.

 • לא אחת אנו נשאלים האם ניתן להגיש כתב אישום כנגד תאגיד? האם ניתן להטיל אחריות פלילית על תאגיד? על כך יש להשיב בחיוב.
 • כידוע, עיקר הפעילות העסקית, מסחרית ותעשייתית מתבצעת כיום באמצעות תאגידים. לנוכח הידוק הפיקוח והגברת הרגולציה על פעילותם של תאגידים, כמעט בכל תחום פעילותם נמצא כיום איסורים פליליים, שהפרתם מובילה לסנקציה עונשית פלילית.
 • מגוון העבירות הפליליות בהן עלולים תאגיד ו/או נושאי המשרה בתאגיד להיכשל פשוט עצום; אך לשם המחשה, נזכיר את העבירות הפליליות בחוק החברות, פקודת החברות, חוק ההגבלים העסקיים, חוק ניירות ערך, חוק איסור הלבנת הון, חוק התכנון והבניה, חוק הגנת הפרטיות, חוק רישוי עסקים, חוקים סוציאליים שונים (למשל חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), חוקים הנוגעים לאיכות הסביבה, חוקים הנוגעים להגנת הצרכן ולתקנים שונים, חוקים הנוגעים לבטיחות בעבודה (למשל פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה) וכמובן – חוקי המיסוי השונים הקובעים עבירות מס. 
 • למידע נוסף בנוגע ראו:
 • הוסף על כך, שעל תאגידים הפועלים בתחומים מסוימים קיימים איסורים פליליים נוספים, ספציפיים לתחום פעילותם; למשל, ביחס לתאגידי תקשורת – העבירות הפליליות המפורטות בחוק הקרינה הבלתי מייננת.
 • תאגיד יכול למצוא עצמו אם כן על ספסל הנאשמים, קל וחומר נושאי המשרה ובעלי התפקידים בו ואפילו בעבירה של גרימת מוות ברשלנות, בניגוד לחוק העונשין 1977. הטלת אחריות פלילית על תאגידים, הפכה כבר לדבר שבשגרה בהליכים פליליים בבתי המשפט.

התאגיד כמתלונן או כמי שמחוייב לברר תלונה של עובדיו או כנגד עובדיו.

 • מנגד, לא אחת, נמצאים התאגיד ונושאי המשרה בצד המבקש להתלונן על עבירה פלילית. כך למשל, תאגיד עשוי להיות קרבן לעבירות מצד עובדיו כגון גניבות, הונאות ומעילות.
 • פעמים אחרות, מחוייב התאגיד על פי דין לדווח על עבירות פליליות מסויימות או לברר תלונה – למשל תלונה על הטרדה מינית – ולנקוט בצעדים שונים בעקבות הגשת התלונה.

סוגי הטיפולים המשפטיים שמעניק משרדנו לתאגידים ולנושאי משרה בתאגידים בתחום המשפט הפלילי והדין המשמעתי.

 • משרדנו נותן יעוץ משפטי לתאגידים ולאנשיהם, בין כחשודים ובין כמתלוננים, וזאת תוך ליווי החקירה הפלילית ומתן יעוץ לאורך כל שלבי החקירה.
 • לעתים, אנו מעניקים יעוץ משפטי שמטרתו לצמצם או אף למנוע מראש את חשיפת התאגיד ואנשיו להליכים פליליים, למשל – בכל הנוגע לבטיחות בעבודה או לחובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים בהקשר לחוק איסור הלבנת הון.
 • במקרים אחרים, ניתן יעוץ משפטי למעסיקים בכל הנוגע לאופן הטיפול בתלונות עובדיהם ו/או חובותיהם לנקוט באמצעים שונים למניעת עבירות פליליות, כגון הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה.
 • כגורם משפטי מקצועי חיצוני, אנו עורכים עבור תאגידים בירורים משמעתיים שונים וכן בירורים לפי חוק למניעת הטרדה מינית.
 • משהוגש כתב אישום כנגד תאגיד ו/או אנשיו, מייצג משרדנו את הנאשמים בפני בתי המשפט בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות, כך למשל במקרים של תאונות עבודה, בהם נטען כי רשלנות פלילית הובילה לחבלה או למוות ובמגוון רחב של עבירות צווארון לבן.
 • במקרים המתאימים, פועל משרדנו לביטול כתב האישום שהוגש כנגד תאגיד או לאי הרשעתו של התאגיד ועל כך ראו בעמוד – אי הרשעת תאגיד.

בהמשך עמוד זה תמצאו קישורים לעמודים שונים המרחיבים אודות הנושאים הנזכרים בעמוד זה.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק יעוץ וייצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים ומשמעתיים.


עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

תאגידים – ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי | ייעוץ וייצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים ומשמעתיים | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 57

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו הנוגעים לתאגידים ולנושאי משרה בתאגידים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה