החזקת פרסום תועבה אי הרשעה פלילית. עובד רשות מקומית – סיום ללא הרשעה.

5
(3)

החזקת פרסום תועבה אי הרשעה פלילית; הימנעות מהרשעה פלילית למרות הודאה בהחזקת חומר פדופילי.

החזקת פרסום תועבה אי הרשעה

החזקת פרסום תועבה אי הרשעה. בתמונה: בית משפט השלום בפתח תקווה.


תמצית הפרשה – החזקת פרסום תועבה אי הרשעה פלילית.

 • אנו מציגים כאן מקרה נוסף להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע להחזקת חומר פדופילי.
 • בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו, עובד רשות מקומית שהודה בבית משפט בעבירת החזקת פרסום תועבה, בניגוד לסעיף 214 לחוק העונשין, סיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה פלילית.

פתיחת חקירה פלילית בעקבות מידע שהתקבל מהאינטרפול – חשד להחזקה ולהפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין.

 • כנגד עובד רשות מקומית ממרכז הארץ נפתחה חקירה פלילית בחשד להחזקה של תכני פדופיליה שהוריד מהאינטרנט (תמונות וסרטים) ובחשד כי הפיץ באינטרנט את התכנים האסורים.
 • חקירה פלילית זו החלה בעקבות מידע מוצלב שהתקבל במשטרת ישראל, הן מאינטרפול גרמניה והן מאינטרפול ספרד, על פיו בהזדמנויות שונות, בוצעה הורדה מהאינטרנט של תכנים אסורים לכתובת ה- I.P. הרשומה על שםם האיש, וזאת באמצעות תוכנת שיתוף קבצים בשם אימיול – eMule.
 • תכני פדופיליה נקראים בחוק העונשין, תשל"ז – 1977: "פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ".
 • עם פתיחת החקירה הפלילית, נחשד האיש על ידי משטרת ישראל בעבירות הפליליות הבאות:
  • החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, בניגוד לסעיף 214 (ב3) לחוק העונשין. בהתאם להוראות סעיף זה, המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין דינו- מאסר שנה; "מחזיק" = למעט המחזיק באקראי ובתום לב.
  • הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, עבירה בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין. על פי סעיף זה, המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין,, דינו – מאסר חמש שנים.

כתב האישום שהוגש על ידי הפרקליטות והשלכות הרשעה פלילית בעבירה של החזקת פרסום תועבה על עתידו התעסוקתי של הנאשם.

 • בסופו של יום, נמנעה הפרקליטות מלהאשים את האיש בעבירה היותר חמורה של הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, ולנוכח הראיות שנאספו לחובתו בחקירה, הסתפקה בהגשת כתב אישום המייחס לו עבירה שלל החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין בלבד.
 • על השלכותיה הפוגעניות של הרשעה פלילית בכלל – ראו בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.
 • במקרה הנדון, בשים לב לכך שהנאשם הועסק כמנהל מרכז נוער באחת העיריות במרכז הארץ, הרשעתו בעבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין הייתה עשויה להוביל לפיטוריו:
 • ראשית, סעיף 9(6) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח – 1978 קובע כי עובד רשות מקומית אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון – אשם בעבירת משמעת. סעיף 17 לאותו חוק מסמיך את בית הדין למשמעת של הרשות המקומית להורות על פיטוריו של עובד שנמצא אשם בעבירת משמעת.
 • מעבר לכך, חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 קובע מגבלות על העסקת אדם שהורשע בפלילים, בין היתר בעבירה בה עסקינן, במוסדות בהם שוהים קטינים.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם הפרקליטות – תיקונים מרחיקי לכת בכתב האישום וסיום ההליך הפלילי באי הרשעה.

 • בהתחשב בכך שבידי הפרקליטות היו מספיק ראיות להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו ובשים לב לפגיעה הקשה של הרשעה פלילית בעתידו התעסוקתי של הנאשם, היה ויורשע, הציבה ההגנה שתי מטרות בייצוגו המשפטי של נאשם זה:
  • המטרה הראשונה (אשר באה לשרת ולהניח תשתית למטרה השנייה): תיקון עובדות כתב האישום במסגרת הסדר טעון והפחתת חומרתן באופן משמעותי;
  • המטרה השנייה: סיום ההליך הפלילי באי הרשעה, באופן שלא תירשם הרשעה פלילית לחובתו של הנאשם במרשם הפלילי.
 • כפי שנראה מיד בהמשך, שתי המטרות הושגו במלואן. בטבלה שלהלן ניתן לראות את התיקונים מרחיקי הלכת שנערכו במסגרת הסדר הטעון בכתב האישום:
כתב האישום המקורי כתב האישום המתוקן בהמסגרת הסדר טעון
במהלך השנים 2008-2009 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בביתו, על גבי דיסק חיצוני קשיח בשבעה עשר קבצים של סרטים בעלי תוכן פדופילי. בתאריך 19.8.09 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בביתו, על גבי דיסק חיצוני קשיח בשבעה עשר קבצים של סרטים בעלי תוכן פדופילי.
בסרטונים, נצפו בין היתר, קטינים המופיעים בערום מלא או חלקי, כשהם מקיימים יחסי מין מלאים בינם לבין עצמם, וסרטונים אחרים בהם נראו קטינים בעירום בגילאי 5-14 מקיימים אקטים מיניים ובהם יחסי מין מלאים עם בגירים. בסרטונים, נצפו בין היתר, קטינים המופיעים בערום מלא או חלקי, כשהם מקיימים יחסי מין מלאים בינם לבין עצמם, וסרטונים אחרים בהם נראו קטינים בעירום בגילאי 5-14 מקיימים אקטים מיניים ובהם יחסי מין מלאים עם בגירים. (להלן: "הקבצים"). הקבצים הורדו על ידי הנאשם יחד עם קבצי פורנו שהחזקתם אינה אסורה. משהבחין הנאשם בקבצים ניסה למחקם, אך לא וידא באופן סופי כי הקבצים אכן נמחקו.
את הסרטים הוריד הנאשם מהאינטרנט למחשבו באמצעות תוכנת שיתוף קבצים באינטרנט, ולאחר מכן העביר אותם לדיסק חיצוני. את הסרטים הוריד הנאשם מהאינטנרט למחשבו באמצעות תוכנת שיתוף קבצים באינטנרט, ולאחר מכן העביר אותם לדיסק חיצוני.
 • על בסיס חומר הראיות, שכנע עו"ד פלילי גיא פלנטר את הפרקליטות לתקן במסגרת הסדר טעון את כתב האישום, כאמור בעמודה השמאלית לעיל. בהסכמתה לתקן את כתב האישום באופן זה, קיבלה הפרקליטות את גרסת ההגנה לפיה, ההחזקה בוצעה ביום מסוים ולא כנטען במקור, במהלך תקופה של שנתיים, וחשוב מכך – שהקבצים האסורים הורדו מהאינטרנט באקראי ובתום לב, הנאשם אף ניסה למחקם וכל כישלונו של הנאשם מצטמצם למחדל, שלא וידא באופן סופי כי הקבצים נמחקו.
 • תשתית עובדתית מוסכמת זו, שקיבלה ביטוי בכתב האישום המתוקן, סללה גם את הדרך לאי הרשעתו של הנאשם.
 • באופן נדיר למדי, למרות מדיניותה העקבית והעקרונית של הפרקליטות לעתור להרשעה במקרים מסוג זה, בהתחשב במכלול הנסיבות ועל בסיס תסקיר חיובי שנתקבל אודות הנאשם משירות המבחן, הסכימה הפרקליטות לעתור במשותף עם ההגנה לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה, תוך חיוב הנאשם לבצע 150 שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ).

החזקת פרסום תועבה – אי הרשעה: בית המשפט מאמץ את הסדר הטעון ומסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט ד"ר עמי קובו) מצא את הסדר הטעון סביר ומאוזן ועל כן הורה לכבדו לסיים את ההליך הפלילי באי הרשעת הנאשם בדין ובצו של"צ בהיקף של 150 שעות.
 • את סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה נימק בית המשפט בטעמים הבאים:
  • מדובר במקרה שבו מידת האשם של הנאשם נמצאת ברף הנמוך של העבירה וזאת לאור העובדה שהנאשם אכן ניסה למחוק את הקבצים משהבחין בהם, אך לא וידא באופן סופי כי הקבצים נמחקו.
  • העדר כל עבר פלילי קודם;
  • המלצת שירות המבחן לסיים את ההליך באי הרשעה;
  • הרשעה בדין תפגע באופן בלתי מידתי בנאשם ובפרט בהמשך העסקתו.
 • בקובץ בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום המקורי שהוגש כנגד הנאשם, כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטעון והחלטת בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט עמי קובו) לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה (והכל ללא פרטים מזהים של הנאשם).

תיק פלילי בבית משפט השלום פתח תקווה , בפני כב' השופט עמי קובו. 


לקריאה נוספת.

לקריאה נוספת בהקשר לאי הרשעה.

לקריאה נוספת בהקשר לעבירות החזקת פרסום תועבה.

לקריאה נוספת בהקשר לייצוג משפטי לעובדי הרשיות המקומיות.


עו"ד דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ארכיון משפט פלילי | ייצוג משפטי בהליך פלילי נגד עובד רשות מקומית | ארכיון אי הרשעה פלילית | ארכיון ביטול הרשעה פליליתארכיון הימנעות מהרשעה פלילית | סארכיון סיום הליך פלילי ללא הרשעה | החזקת פרסום תועבה אי הרשעה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי בפתח תקווה | בית משפט השלום בפתח תקווה – ייצוג משפטי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה