ביטול רישום משטרתי של 4 תיקי חקירה סגורים, כולל תיקי הוצאת שיק ללא כיסוי

5
(5)
ביטול רישום משטרתי - תיקי חקירה סגורים, כולל תיקי הוצאת שיק ללא כיסוי.

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – ביטול רישום משטרתי של 4 תיקי חקירה סגורים, כולל תיקי הוצאת שיק ללא כיסוי.


ביטול רישום משטרתי של 4 תיקי חקירה סגורים: 3 תיקים של הוצאת שיק ללא כיסוי + תיק של החזקת תחנת טלגרף אלחוטי בלא רישיון.


תמצית המקרה.

ביטול רישום משטרתי אודות 4 תיקי חקירה סגורים, מאפשר ללקוחה שנפסלה במסגרת הליך בדיקת התאמה תעסוקתית – לשוב ולשרת במשטרה.


ביטול רישום משטרתי של 4 תיקי חקירה סגורים, כולל הוצאת שיק ללא כיסוי.

ביטול רישום משטרתי של 4 תיקי חקירה סגורים, כולל הוצאת שיק ללא כיסוי.


תיקי החקירה הסגורים שעמדו לחובתה של הלקוחה.

 • הלקוחה בפרשה זו הועסקה במשך שנים במשטרת ישראל. 
 • בעברה הרחוק של הלקוחה 4 תיקי חקירה סגורים:
  • 3 תיקי חקירה סגורים שעניינם חשד לביצוע עבירה של הוצאת שיק ללא כיסוי, בניגוד לסעיף 432 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, אשר נסגרו לפני שנים רבות בעילה של חוסר עניין לציבור.
  • תיק חקירה שעניינו חשד לעבירה של החזקת תחנת טלגרף אלחוטי ללא רישיון, בניגוד לסעיף 7(א) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972, אשר אף הוא נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור.

הרישום המשטרתי אודות תיקי החקירה הסגורים צף במסגרת הליך בדיקת התאמה תעסוקתית והוביל להפסקת העסקתה של הלקוחה במשטרה.

 • לאחר סגירתו של תיק חקירה, רישום אודות העבירה, מועד העבירה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק נותר ברישומי הפנימיים של המשטרה אודות תיקים סגורים. 
 • במשך שנים, לא היווה הרישום המשטרתי אודות תיקי החקירה הסגורים כל מכשול להעסקתה של הלקוחה במשטרת ישראל. אלא, שבשלב מסוים החלה משטרת ישראל לבצע בדיקת התאמה תעסוקתית – הן למועמדים לגיוס והן לכל מי שכבר מועסק במשטרה.
 • בדיקת התאמה תעסוקתית נועדה להבטיח, שכל המועסקים יתאימו לשירות במשטרה גם בהיבטים של אמינות, יושר וטוהר מידות. להרחבה אודות הבדיקה ראו בעמוד: התאמה תעסוקתית במשטרה.
 • במהלך בדיקת התאמתה התעסוקתית של הלקוחה להמשך העסקתה במסגרת המשטרה, צף ועלה אותו רישום משטרתי אודות תיקי החקירה הסגורים, דבר שתרם להפסקת העסקתה במסגרת המשטרה.

ביטול רישום משטרתי בעקבות בקשה אשר הוגשה ע"י משרדנו.

 • כחלק מטיפול משרדנו בהשבתה של הלקוחה לשירות במשטרה, טיפל משרדנו בביטול הרישום המשטרתי אודות תיקי החקירה הסגורים, שכעת נזקף לחובתה בבדיקת ההתאמה התעסוקתית.
 • משרדנו הגיש מטעמה של הלקוחה בקשה לביטול הרישום המשטרתי אודות אותם 4 תיקי החקירה הסגורים.
 • במסגרת בקשה זו נימקנו בהרחבה על שום מה עניינה של הלקוחה עונה על כל אמות המידה שנקבעו לביטול הרישום המשטרתי.
 • בקבלת החלטה בדבר ביטול רישום, מתחשב הגורם המוסמך, בין השאר:

 "בקיומם של רישומי משטרה אחרים ופרטי רישום כאמור בסעיף 2 לחוק, לגבי האדם שהרישום נוגע לו, תכיפותם ונסיבותיהם".

 • משמע, ככול שיש לחובתו של המבקש יותר רישומי משטרה, כך גם קשה יותר לשכנע את הגורם המוסמך שיש לבטל את הרישומים המשטרתיים.
 • במקרה המדובר כאן, נזקפו לחובתה של הלקוחה 4 רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים. למרות זאת, בקשת משרדנו נתקבלה.
 • במכתב מיום 13.12.18 השיבה למשרדנו רס"ב סיגל כהן, רכזת ביטול רישום במדור מידע פלילי באגף לחקירות ולמודיעין כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט – 2009 לאחר עיון בפנייתנו, החליט ראש האגף לחקירות ולמודיעין לבטל את הרישום המשטרתי.
 • משהוחלט לבטל את הרישום המשטרתי, לא יופיע עוד הרישום המשטרתי בפלט הרישומים המשטרתיים, ומידע על רישום זה, גם לא יועבר לגורמים הזכאים לקבל על פי החוק מידע על תיקים סגורים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין (ללא פרטים מזהים כמובן) ב"רישום המשטרתי – תיקים סגורים" שעמד לחובתה של הלקוחה ובהחלטה, בעקבות הטיפול המשפטי שהעניק משרדנו, לבטל את הרישום המשטרתי.
 • מקרה זה טופל במשרדנו על ידי עו"ד גיא פלנטר ועו"ד עמנואל טראץ' ממשרדו.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול במחיקת רישום משטרתי.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הוצאת שיק ללא כיסוי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה