גניבה בידי עובד ציבור – איש צבא קבע : רישום פלילי מופחת ללא פגיעה בזכויות פנסיה צבאית

5
(7)
גניבה בידי עובד ציבור - איש צבא קבע : רישום פלילי מופחת.

גניבה בידי עובד ציבור – איש צבא קבע : רישום פלילי מופחת ללא פגיעה בזכויות פנסיה צבאית.


גניבה בידי עובד ציבור – ייעוץ וייצוג משפטי

 • משרדנו עוסק בייצוג חיילים ואנשי קבע בעל הנוגע לעבירה של גניבה בידי עובד ציבור בצבא, החל משלב חקירת מצ"ח, דרך הליכי שימוע מול הפרקליטות הצבאית ועד הענקת ייצוג משפטי בפני בית דין צבאי ו –בית הדין הצבאי לערעורים.
 • בעמוד זה נעמוד בתמצית על העבירה של גניבה בידי עובד ציבור ונציג מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו. באותו מקרה, הואשם איש קבע בדרגת רס"ב בעבירה של גניבה בידי עובד ציבור אולם בעקבות הסדר טעון שגיבשנו עם הפרקליטות הצבאית, תוקן כתב האישום, הומשפט הצבאי הסתיים ברישום פלילי מופחת, ללא פגיעה בזכויותיו הפנסיוניות של הלקוח.

על העבירה של גניבה בידי עובד ציבור בצבא

האם חיילים ואנשי קבע נחשבים "עובדי ציבור" לעניין העבירה של גניבה בידי עובד ציבור?

 • התשובה חיובית, חיילים בצה"ל ואנשי צבא קבע נופלים בגדר "עובדי ציבור" לעניין העבירה של גניבה בידי עובד ציבור.
 • קיימים מקרי גניבה רבים בהם הואשמו והורשעו חיילים ואנשי קבע בעבירה זו.

מה העונש על עבירה של גניבה בידי עובד ציבור?

 • החמורה מבין עבירות הגניבה היא עבירה של גניבה בידי עובד ציבור, שבצדה קבע המחוקק עונש של עשר שנות מאסר:

 390. גניבה בידי עובד הציבור

עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר עשר שנים.

מדוע קיימת ענישה מחמירה בעבירות של גניבה בידי עובד ציבור?

 • החומרה המיוחדת בעבירה זו נעוצה במעילה קשה באמון הציבור, פגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי והכל לשם גזל מהקופה הציבורית.

מקרה להמחשה שטופל במשרדנו

כתב האישום המקורי שהוגש כנגד איש צבע קבע המייחס לו עבירה של גניבה בידי עובד ציבור

 • בעקבות חקירת מצ"ח, הגישה הפרקליטות הצבאית כנגד איש צבא קבע, נגד בדרגת רס"ב, כתב אישום המייחס לו את העבירות הבאות:
 • באישום הראשון שבכתב האישום, נטען שבעת ששימש נגד מטבח ביחידתו, במשך כ- 7 חודשים, נטל מן המטבח מזון בסכום של כ-500 ₪ מדי שבוע בשבוע. את המזון שגנב, כך נטען, נטל לביתו.
 • ביחס לאישום זה, ייחסה הפרקליטות הצבאית לנאשם עבירה של גניבה בידי עובד ציבור ובשפת כתב האישום – גניבת דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע אליו מכוח עבודתו וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, במטרה לשלול אותו שלילת קבע. 
 • באישום השני שבכתב האישום נטען כי הנאשם ביצע את המפורט בפרט האישום הראשון בעת שהוא בתפקיד נגד מטבח בדרגת רס"ב ובכך התנהג באופן שאינו הולם את דרגתו ועמדתו בצבא.
 • להרחבה בנוגע לעבירות רכוש בצבא בכלל, ולעבירה של גניבה בידי עובד ציבור בפרט ראו בעמוד: עבירות רכוש בצבא.

הסדר הטעון שנחתם – שמירה על זכויות פנסיה ורישום פלילי מופחת

 • למשרדנו פנה איש הקבע עם פתיחת משפטו הצבאי, לאחר שנסתיימה חקירת מצ"ח (במסגרתה הודה בעיקרי הדברים) ולאחר שכבר הוגש כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי.
 • בהתאם למעשים המיוחסים לו בכתב האישום המקורי, להוראות חוק השיפוט הצבאי, הוראות חוק העונשין ומדיניות הענישה הנהוגה בבתי הדין הצבאיים, היה צפוי הרס"ב למאסר של ממש, מאחורי סורג ובריח, הורדה לדרגת טוראי ובשל כך פגיעה ממשית בזכויותיו הפנסיוניות והסוציאליות הנלוות.
 • עורך דין צבאי גיא פלנטר, בעל אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים, בא בדברים עם הפרקליטות הצבאית וגיבש הסדר טעון, שעיקריו כדלקמן:
  • עובדות האישום הראשון יתוקנו לקולא; תדירות הגניבות המיוחסות לנאשם תצטמצם וחשוב מכך – סה"כ ערך הגניבות יצטמצם מסכום של כ- 12,000 ₪, אשר יוחס לרס"ב בכתב האישום המקורי, לסכום של עד כ- 3,000 ₪ בלבד.
  • העבירה החמורה בה הואשם הרס"ב בכתב האישום המקורי, גניבה בידי עובד ציבור, עבירה מסוג פשע אשר דינה המקסימלי 10 שנות מאסר, תימחק מכתב האישום, ובמקומה תבוא עבירה צבאית של הוצאת רכוש מרשות הצבא, לפי סעיף 77(א)(1) לחוק השיפוט הצבאי, עבירה מסוג עוון, הקלה בהרבה מהעבירה שיוחסה לרס"ב במקור.
  • סוכם כי לא תהיה דרישה לשלילת דרגותיו של הנאשם ובכך תמנע פגיעה משמעותית בזכויותיו הסוציאליות אשר עלולה להשאירו בלי פנסיה והטבות נלוות, במקום תבוא הורדה מוסכמת בדרגה אחת בלבד, לדרגת רס"ם.
  • יובאו פרטים נוספים בהסכמה בפני בית הדין הצבאי אשר יכללו שורה ארוכה של נסיבות לקולא.
  • על בסיס עובדות כתב האישום המתוקן, נסיבות המקרה, בעיות ראייתיות בתיק, ונסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם יעתרו הצדדים לגזור על הנאשם עונש מוסכם של 30 ימי מחבוש בפועל, מאסר מותנה, הורדה בדרגה אחת, וקנס.
 • פנסיה צבאית – בנוסף, ידחה מועד מתן גזר הדין במספר חודשים, לאחר שיחצה הנאשם את גיל 42, על מנת שלא לפגוע בזכויותיו לקבלת פנסיה צבאית מלאה.
 • 3 מטרות הושגו בהסדר טעון זה:

גזר הדין של ביה"ד הצבאי – אימוץ הסדר הטעון

 • בגזר דינו, עמד בית הדין הצבאי בין היתר על חומרת מעשיו של הנאשם, באופן הבא:

"הנאשם נכשל בביצוע עבירה חמורה, המשקפת הפרת אמון עמוקה ופגיעה בטוהר המידות. הנאשם ניצל את מעמדו ואת תפקידו כמי שאמון על הציוד במטבח ביחידתו והוציא רכוש מן המטבח למטרותיו האישיות. זאת ועוד לא מדובר במעידה חד פעמית, אלא בסדרה של מעשים שנמשכו פרק זמן משמעותי…"

 • יחד עם זאת, מצא בית הדין הצבאי לכבד את הסדר הטיעון וגזר על הנאשם 30 ימי מחבוש,  60 ימי מאסר על תנאי, קנס והורדה בדרגה אחת.
 • יתרה מכך, בית הדין הצבאי נעתר להסכמת הצדדים לדחות את מועד גזר הדין לאחר הגיעו של הנאשם לגיל 42, וזאת על מנת שלא לפגוע בזכויותיו לגמלה ולאפשר לו לקבל את מלוא זכויותיו שצבר במשך שנים של שירות צבאי מסור, ללא דופי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום החמור שהוגש כנגד הנאשם המייחס לו עבירה של גניבה בידי עובד ציבור, ההודעה על הסדר הטוען, כתב האישום המתוקן וגזר הדין של בית הדין הצבאי.

בית הדין הצבאי מחוזי מחוז שיפוט מרכז, בפני הרכב בראשות אב"ד, כבוד השופטת אל"ם מאיה הלר.


עורך דין צבאי גיא פלנטר – על פעילות משרדנו בתחום המשפט הצבאי


לקריאה נוספת אודות המשפט הצבאי


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי | גניבה בידי עובד ציבור בצבא  | פנסיה צבאית | זכויות פנסיה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה