גניבה ממעביד – סגירת תיק פלילי בשימוע בפרקליטות

5
(5)

גניבה ממעביד – סגירת תיק פלילי בשימוע, קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בהליכי שימוע מול כל יחידות הפרקליטות והתביעה המשטרתית ברחבי הארץ. 
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע לחשד לעבירה של גניבה בידי עובד (גניבה ממעביד) לפי סעיף 391 לחוק העונשין שהתגבש כנגד סטודנטית למשפטים.
 • בקשתנו לסגור את התיק הפלילי נתקבלה ע"י פרקליטות מחוז ירושלים וכיום הסטודנטית מועסקת כעורכת דין.

החשד שהתגבש כנגד סטודנטית למשפטים – גניבה ממעביד.

 • כנגד סטודנטית למשפטים נפתחה חקירה פלילית בחשד לגניבה ממעסיק. החקירה המשטרתית נפתחה בעקבות תלונה שהגיש כנגד הסטודנטית מעסיקה.
 • בעקבות הגשת התלונה נחקרה הסטודנטית במשטרה באזהרה, בחשד לעבירה של גניבה בידי עובד, בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

קצת על העבירה של גניבה ממעביד.

 • לצד העבירה של גניבה ממעביד (הנקראת בחוק העונשין: "גניבה בידי עובד") קבע המחוקק עונש מקסימלי חמור:
  • ברגיל, העונש המקסימלי שבית משפט רשאי לגזור על נאשם אשר הורשע בעבירה של גניבה, עומד על 3 שנות מאסר (בהתאם להוראות סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977).
  • בשל הממד של מעילה באמון המעסיק, קבע המחוקק עונש חמור יותר בעבירה של גניבה בידי עובד; סעיף 391 לחוק העונשין קובע, כי עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, עונשו המקסימלי – 7 שנות מאסר.
 • הסטודנטית נחקרה אם כן במשטרת ישראל בחשד לביצוע עבירת רכוש חמורה.

השימוע בפרקליטות בטרם הגשת כתב אישום.

 • בתום חקירתה, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שהפרקליטות תיבחן האם להגיש כתב אישום פלילי כנגד הסטודנטית.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבלה הסטודנטית  "מכתב יידוע לחשוד" שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [ניסוח משולב], התשמ"ב – 1982".
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו לסטודנטית החשודה שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקרה כחשודה, הועבר לעיון הרשות התובעת, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום כנגדה.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, זכותה לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת, מדוע יש מקום להימנע מהגשת כתב אישום כנגדה (קרי: זכות שימוע).
 • הגשת כתב אישום כנגדה בעבירה של גניבה ממעביד, קל וחומר הרשעתה בפלילים בעבירה זו, היתה חוסמת את דרכה להשתלב במקצוע עריכת הדין.

קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום בשימוע פלילי בפרקליטות.

 • עם קבלת ההודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנתה הסטודנטית למשרדנו, אשר ייצג אותה מול הפרקליטות בהליכי השימוע הפלילי.
 • פרטים נוספים על הליך זה ראו בעמוד – שימוע פלילי.
 • בחלוף כחצי שנה מאז נחקרה באזהרה, מסרה פרקליטות מחוז ירושלים למשרדו של עו"ד גיא פלנטר בכתב, כי הפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות מספיקות.
 • משנסגר התיק, נפתח בפני הסטודנטית למשפטים לקבל תעודת יושר ולהתקבל בעתיד לשורות לשכת עורכי הדין.

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לחשודים בהליכי שימוע פלילי בפרקליטות וביחידות התביעה המשטרתית בכל רחבי הארץ.


לקריאה נוספת.


עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוע פלילי בפרקליטות – סגירת תיק | קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום |  מכתב יידוע לחשוד | סטודנטית למשפטים שנחשדה בעבירה של גניבה ממעביד – סעיף 391 לחוק העונשין | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפליליעורך דין פלילי בירושלים | עו"ד פלילי בירושלים | ייעוץ וייצוג משפטי פלילי בירושלים 

  

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה