גרימת חבלה חמורה: תקיפת בת זוג (שבר ביד) – מאסר על תנאי.

5
(4)
גרימת חבלה חמורה, תקיפת בת זוג שגרמה לשבר ביד - בעקבות ייצוג משפטי - מאסר על תנאי בלבד.

גרימת חבלה חמורה, תקיפת בת זוג שגרמה לשבר ביד – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו גזר בית משפט השלום בפתח תקווה מאסר על תנאי בלבד.


גרימת חבלה חמורה, תקיפת בת זוג שגרמה לשבר ביד – מאסר אל תנאי בלבד.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בתיקי אלימות במשפחה בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו; למרות שהלקוח הורשע בעבירת גרימת חבלה חמורה (תקיפה שגרמה לשבר בידה של אשתו), הסתפק בית המשפט בעונש מתון של מאסר על תנאי.

קצת על העבירה של גרימת חבלה חמורה.

מהי חבלה חמורה?

 • "חבלה חמורה" מוגדרת בסעיף 34כד לחוק העונשין כדלקמן:

"חבלה חמורה" – חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים".

 • באשר לאופי החבלות בגינן הורשעו נאשמים שונים בעבירה של גרימת חבלה חמורה ניתן להזכיר את המקרים הבאים;
  • בע"פ 6326/10 (מאיר טוויל) דובר על פצעי דקירה בחזה ובמותן;
  • בתפ"ח 1099/00 (אלכסנדר ירמובסקי) דובר בין היתר בשברים בצלעות, בעמוד השדרה, באף, בפצעי כוויות וחבלות מרובות בגפיים;
  • בתפ"ח 12617-02-09 (יניר קדוש) נגרם קרע במעטפת הלב, בשריר הלב וקרע בקרומי הריאה בעקבות דקירות סכין;
  • בת"פ 22997-07-09 (נסיף אבו אל היג'א) דובר בחדירת להב סכין דרך חלל הבטן תוך פגיעה באיברים הפנימיים ובכלל זה במעי הדק ועוד;
  • בת"פ 36487-05-12 (ג'בר עלאן) דובר בשברים מרובים בגולגולת, פצעים פתוחים ופציעות חודרות במצח ובראש;
  • בת"פ 9918-05-10 (עלא בן חוסני הריש) דובר בשברים בחוליות הגב, שברים בצלעות, שברים בשיניים וחבלות מרובות בפנים;
  • בת"פ 9606-03-10 (דני טזזו) דובר בקרע בריאה הימנית, קרע בסרעפת וקרע בכבד בעקבות דקירות סכין;
  • בת"פ 39061-10-10 (משה לוין) דובר בשבר בגולגולת;
  • בת"פ 776-11-10 (סלאמה חילו) דובר ביריית אקדח שגרמה לפצעי כניסה ויציאה בכתף עם סימני כוויה;
  • בת"פ 40244/07 (פלוני) דובר בחתכים עמוקים בפנים, בגב יד, באוזן ובקרקפת שנגרמו ע"י סכין יפנית;
  • בת"פ 2293-03-10 (חמד שימה) דובר בשבר באגן;
  • בע"פ 2359/04 דובר בשבר בצלעות, חבלה בבטן וקרע בטחול.

מה העונש על גרימת חבלה חמורה?

 • ברגיל, העונש המקסימלי בגין תקיפה הגורמת חבלה ממשית (ללא נסיבות מחמירות) הועמד ע"י המחוקק בסעיף 380 לחוק העונשין על שלוש שנות מאסר.
 • בתקיפת בן זוג (או בת זוג, כמובן) שגרמה לחבלה של ממש ראה המחוקק נסיבה מחמירה, שיש להשית בגינה עונש חמור יותר מהעונש בגין תקיפה הגורמת חבלה ממשית שבוצעה כלפי אדם שאיננו בגדר "בן זוג".
 • לפיכך, הוגדרה העבירה הפלילית של תקיפת בן זוג שגרמה לחבלה של ממש, כתקיפה בנסיבות מחמירות ולצידה נקבע עונש מקסימלי של 6 שנות מאסר, כלומר כפל העונש הקבוע לעבירה של "תקיפה הגורמת חבלה ממשית" שבוצעה כלפי אדם שאיננו בגדר "בן זוג". דברים אלו מקבלים ביטוי בהוראות סעיף 382 (ג) לחוק העונשין.
 • בדרגת חומרה אף גבוה יותר, נמצאת העבירה הפלילית של חבלה חמורה. סעיף 333 לחוק העונשין שכותרתו "חבלה חמורה" קובע כדלקמן:

"333. החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו מאסר שבע שנים".

 • להשלמת התמונה נציין כי בהתאם להוראות סעיף 335 (א1) לחוק העונשין, העובר עבירה של חבלה חמורה לפי סעיף 333 כלפי בן משפחתו, עונשו המקסימלי – מאסר עשר שנים.

מדיניות הענישה בעבירות של גרימת חבלה חמורה במסגרת אלימות בתוך התא המשפחתי.

 • ככלל, מכבידים בתי המשפט בענישה הנוגעת לאלימות שגרמה לחבלה חמורה לקורבן, ובמיוחד שעה שמדובר בתקיפת בן משפחה.
 • אך לשם המחשה, נזכיר שני מקרים שנדונו בבתי המשפט לא מזמן ועסקו באלימות במשפחה ובמסגרתם, כתוצאה מתקיפת בן הזוג, נגרמו לאישה, קורבן העבירה, שברים. שני המקרים כאחד, הסתיימו ב- 18 חודשיי מאסר לריצוי בפועל, מאחורי סורג ובריח.

גרם שבר ביד לאשתו ונדון ל- 18 חודשי מאסר בפועל.

 • במקרה הראשון, בתיק פלילי 38998-02-10, גזר בית המשפט המחוזי בחיפה על הנאשם 18 חודשי מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח, לאחר שהורשע על פי הודייתו בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 333 + 335(א1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 ותקיפה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 379 + 382(ב)(1) לחוק העונשין;
 • בתמצית, באותו מקרה, תקף הנאשם את אשתו באופן שבעט בה והכה אותה באגרופים וכתוצאה ממעשיו נגרם לאשה שבר ביד.
 • באשר לתופעת האלימות במשפחה הפנה בית המשפט המחוזי בחיפה לדברים שנפסקו על ידי בית המשפט העליון בתיק ע"א 6758/07:

"מעשי אלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה מיוחדת במערכת האיסורים הפליליים העוסקים בעבירות אלימות. הציפייה האנושית הטבעית הינה כי בתוך משפחה ישררו יחסי אהבה, הרמוניה וכבוד הדדי. הפרתה של ציפייה זו הופכת את השימוש באלימות במשפחה לתופעה העומדת בניגוד עמוק לחוש הצדק האנושי… באלימות במשפחה, נגישותם של קורבנות העבירה למערכת המשטרתית או למערכות הסיוע האחרות, היא עניין מורכב וקשה, הטעון רגשות חזקים, פחדים ואימה. הבושה, והרצון לשמור על שלמות המשפחה הופך לא אחת את התלונה על אלימות במשפחה למהלך קשה וטעון. לא אחת, קיימת תלות כלכלית ורגשית של בן הזוג המוכה בבן הזוג המכה, ותלות זו גם היא מקשה על חשיפת הפגיעה. גורמים אלה ואחרים בשילובם, משווים ממד מחמיר לעבירות אלימות במשפחה. נפיצותן של עבירות אלה והצורך להגן על קורבנות האלימות שהם על פי רוב חסרי ישע, תורמים אף הם להחמרה הנדרשת בענישה בעבירות אלה".

 • בהקשר למדיניות הענישה בעבירות של אלימות במשפחה הפנה בית המשפט המחוזי לדברים שנפסקו ע"י כבוד השופט לוי בבית המשפט העליון בתיק ע"פ 925/077 :

"למרבה הדאבה, התופעה של תקיפת נשים שוב אינה נדירה במקומותינו והמעט שיכולים בתי המשפט לתרום לביעור נגע זה, הוא השתתם של עונשי מאסר ממושכים, ואולי בדרך זו ניתן יהיה להרתיע בעלים אלימים, ולהביאם להרהור נוסף בטרם יתנו דרור לתוקפנותם".

 • למרות שהודה בשלב מוקדם של הדיון והיה מדובר באדם ללא כל עבר פלילי, גזר עליו בית המשפט עונש מאסר של 18 חודשים, מאחורי סורג ובריח.

גרם שבר בכתף לאשתו ונדון ל- 18 חודשי מאסר בפועל.

 • בדומה, במקרה השני שנציג כאן, בתיק פלילי 7167-08 הורשע הנאשם, שוב על פי הודאתו, בעבירות של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות – בניגוד לסעיף 335+333 (א1) לחוק העונשין ותקיפת בן זוג, עבירה לפי סעיף 382+379 (ב)(1) לחוק העונשין;
 • במקרה זה, חבל הנאשם באשתו המתלוננת, חבלה חמורה, בכך שתפש אותה בראשה ודחף אותה בחוזקה לעבר ארון המטבח בביתם באופן שכתפה השמאלית וראשה פגעו בארון וכתוצאה מכך נגרם למתלוננת שבר בכתף שמאל. בנוסף, בשתי הזדמנויות אחרות, תקף אותה הנאשם בכך שתפשה בשערותיה וטלטל את ראשה.
 • למרות שהודה במסגרת הסדר טעון (אליו הגיעו הצדדים בעקבות הליך גישור), הודאה שחסכה הן בזמן שיפוטי והן את עדותה של המתלוננת ולמרות שבית המשפט שוכנע כי התא המשפחתי, על שמונת ילדיו, זקוק לו, גזר עליו בית המשפט 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל.

מקרה שטופל במשרדנו; גרם שבר ביד לאשתו ונדון למאסר על תנאי.

 • כעת אנו עוברים למקרה שטופל במשרדנו. מדיניות הענישה במקרים דומים, שהוצגה לעיל, אך מבליטה את גודל ההישג המשפטי במקרה זה, אשר הסתיים במאסר על תנאי בלבד.
 • שמיעת הראיות בתיק זה עד תום, העמידה את המקרה בפרופורציות המתאימות, והובילה לענישה המתונה (ועל כך בהרחבה בהמשך).

כתב האישום שהוגש כנגד הלקוח – אישום בעבירות חמורות של גרימת חבלה חמורה ותקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות.

 • כנגד גבר ללא עבר פלילי, בתחילת שנות ה- 40 לחייו המועסק בתאגיד מוכר, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות אלימות במשפחה.
 • על פי הנטען בעובדות כתב האישום, על רקע ויכוח עם אשתו, תקף אותה בכך שניסה לסגור את דלת הבית עליה ואף דחף אותה. כתוצאה מתקיפה זו, כך נטען בכתב האישום, נפלה אשתו ונגרם לה שבר במרפק.
 • בהתאמה, הואשם הנאשם בכתב האישום בעבירות הבאות:
  • תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, עבירה פלילית בניגוד לסעיף 379 ביחד עם סעיף 382(ב)(1) לחוק העונשין (בהקשר לאחיזת האישה בידה ודחיפתה אל מחוץ לבית).
  • גרימת חבלה חמורה, עבירה פלילית בניגוד לסעיף 333 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (בהקשר לשבר שנגרם לאישה).
 • לאחר שמיעת הראיות עד תום, הרשיע בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופטת עינת רון, כיום נשיאת בתי משפט השלום מחוז המרכז) את הנאשם בעבירות המיוחסות לו.

בית המשפט מקבל את טענות ההגנה ומסתפק במאסר על תנאי וסנקציה כספית סמלית.

 • עונשי המאסר הנזכרים לעיל הושתו למרות ששני הנאשמים הודו במיוחס להם, ואף בשלבים מוקדמים של משפטם.
 • להבדיל מאותם שני מקרים, במקרה בו אנו עוסקים, נשמעו הראיות עד תום, דבר שהיה אמור להחמיר את עונשו של הנאשם בו עסקינן, כיוון שלא ניתן היה לזקוף לזכותו הודיה ונטילת אחריות.
 • יחד עם זאת, למרות שהנאשם הורשע בגרימת חבלה חמורה לאשתו (שבירת ידה), שוכנע בית המשפט שלא להשית על הנאשם מאסר בפועל, אפילו לא לריצוי בעבודות שירות, אלא להסתפק במאסר על תנאי וסנקציה כספית סמלית.
 • במהלך שמיעת הראיות בתיק, שכנע בא כוחו של הנאשם, עו"ד פלילי גיא פלנטר, הן את התביעה והן את בית המשפט, כי הנאשם לא עשה כל מעשה מכוון על מנת לגרום חבלה לאשתו.
 • במילים אחרות, בסופו של יום, למרות שהרשיע את הנאשם, לא קיבל בית המשפט את עדותה של המתלוננת לפיה הנאשם שבר את ידה במעשה מכוון.
 • את אחריותו של הנאשם לעבירה של "חבלה חמורה" ביסס בית המשפט על הקביעה כי היה על הנאשם "לצפות באופן הסביר ביותר" כי כתוצאה ממעשיו, מי שעומד בצמוד לדלת מעברה השני ובמקרה זה המתלוננת, "עלול להיפגע בין מהדלת ובין באופן אחר כלשהו ואף להיחבל באופן כלשהו". דהיינו – על מבחן הצפיות הסבירה. עוד קבע בית המשפט כי חבלת המתלוננת הינה אך "תוצאה מסתברת" של מעשהו של הנאשם.
 • מובן כי לקבלת גרסת ההגנה לפיה, לא פעל הנאשם במכוון לגרום לחבלה לאשתו וכי אף לא חפץ בתוצאה המצערת הייתה השפעה מכרעת על עונשו.
 • שמיעת הראיות בתיק זה אף חשפה את הן את התביעה והן את בית המשפט למערכת היחסים העכורה בין בני הזוג ולדינמיקה הבעייתית ביניהם, כאשר הוכח כי לא אחת, איימה המתלוננת עצמה לפגוע פיזית בנאשם, ואף תקפה אותו.
 • בשל הנסיבות הייחודיות שנחשפו בפניה במהלך שמיעת הראיות, עתרה התביעה לעונש מאסר בפועל שירוצה בדרך של עבודות שירות, אולם גם עתירה עונשית זו דחה בית המשפט, בגוזרו על הנאשם מאסר על תנאי בלבד.
 • עוד לעניין העונש, הביא בחשבון בית המשפט:
  • העדר עבר פלילי;
  • חלוף הזמן מאז המקרה;
  • וכן – העובדה שבני הזוג נפרדו ומדובר באב אוהב ומסור.
 • בסופו של יום, בהתחשב בעברו הנקי, בנסיבות הכוללות כפי שנפרשו בבית המשפט ובחלוף הזמן מצא בית המשפט להטיל על הנאשם עונש הצופה פני עתיד וגזר עליו:
  • 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, לבל יעבור עבירה כשלהי שעניינה אלימות;
  • קנס בסך 1000 ש"ח, בשני תשלומים;
  • פיצוי למתלוננת בסך 2,500 ש"ח, ב- 5 תשלומים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם ובגזר הדין שניתן בעניינו על ידי כבוד השופטת עינת רון בבית משפט השלום בפתח תקוה (ללא פרטים מזהים של המעורבים).

תיק פלילי שנדון בבית משפט השלום פתח תקווה, בפני סגנית נשיא בתי משפט השלום מחוז המרכז דאז, כבוד השופטת עינת רון. הנאשם בתיק פלילי זה יוצג על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייצוג משפטי בעבירות אלימות במשפחה.

 • משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לנאשמים בהליכים פליליים, בכל בתי המשפט ברחבי הארץ ובכל הערכאות (כולל ערעור פלילי לבית המשפט המחוזי או לבית המשפט העליון על הכרעת הדין ו/או גזר דין).
 • להרחבה בנוגע לטיפול משרדנו בעבירות אלימות בכלל ובעבירות אלימות במשפחה בפרט ראו:

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג משפטי פלילי | ייעוץ משפטי פלילי | עבירות אלימות במשפחה | חבלה חמורה | גרימת שבר |  עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי בפתח תקווה | בית משפט השלום בפתח תקווה – ייצוג משפטי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה