דין משמעתי בצבא (דמ"ש): ייעוץ משפטי. הליך משמעתי בצבא, הגשת חוות דעת סניגור

4.9
(96)
ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי בהליך דין משמעתי בצבא (דמ"ש} , הגשת חוות דעת סניגור.

דין משמעתי בצבא (דמ"ש) ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי, הגשת חוות דעת סניגור.


דין משמעתי בצבא – דמ"ש – ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי והגשת חוות דעת סניגור


 • משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר מעניק לחיילים, לאנשי קבע ולאנשי מילואים ייעוץ משפטי בכל הנוגע להליך דין משמעתי בצבא (דמ"ש), ולעבירות משמעת בצבא, מכין אותם לדיון המשמעתי בפני קצין השיפוט ובמקרים המתאימים, מגיש מטעמם חוות דעת סניגור.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו קישור למקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו – זיכוי בדמ"ש מאישום בהטרדה מינית. 

דין משמעתי בצבא – תכליתו

 • אחד הכלים המשמעותיים הניתנים למפקד לצורך השלטת המשמעת והסדר ביחידה – הינו השיפוט בדין המשמעתי. הליך זה, המאפשר העמדתו של חייל לדין משמעתי בפני קצין שיפוט שהוסמך לכך, מוסדר בהרחבה במסגרת פקודת מטכ"ל מספר 33.0302 שכותרתה "הדין משמעתי". ניתן לעיין בפקודה זו בהמשך עמוד זה.
 • למעשה, תכליתו של הדין המשמעתי הוא מתן מענה מהיר, מיידי ואפקטיבי במקרים בהם מוגשת תלונה המעלה חשד לביצוע עבירת משמעת על ידי חייל.
 • ככלל, מדובר יהיה במקרים המצויים במדרג חומרה נמוך, כזה שאינו מצדיק פתיחה בחקירת מצ"ח וכניסה למחוזות ההליך הפלילי הצבאי; אך מנגד, לא מדובר יהיה במקרים קלים דיים אשר יאפשרו להסתפק בנזיפה פיקודית או מניעת חופשה (שהינם אמצעי משמעת נוספים, קלים יותר, העומדים לרשות המפקד).
 • הדין המשמעתי מתקיים בפני קצין שיפוט, כאשר על פי הפקודה כל קצין בדרגת כתף סגן או סרן ייחשב לקצין שיפוט זוטר, וכל קצין בדרגת כתף רס"ן ומעלה ייחשב לקצין שיפוט בכיר. ההבחנה בין דרגת קציני השיפוט משפיעה על סמכות הענישה הקיימת לקצין השיפוט ביחס לכל עבירה.
 • שיפוט בדין משמעתי (דמ"ש) ייעשה רק ביחס לעבירות צבאיות, אשר העונש הקבוע בצידן אינו עולה על שלוש שנים. בנוסף, ישנם קציני שיפוט בכירים (לרוב בדרגת אל"מ ומעלה) אשר עוברים השתלמות ייעודית בנושא הטרדות מיניות, ובשל כך מוסמכים לדון גם בעבירות לפי החוק למניעת הטרדה מינית או בעבירות בעלות גוון מיני.
 • במקרים בהם נפתחה חקירת מצ"ח – אין לקצין השיפוט סמכות לדון את החייל ביחס לאותו אירוע, עד שתמוצה החקירה.
 • חשוב לדעת – כי גם במסגרת הדין המשמעתי חלות על קצין השיפוט חובות, הוא כפוף למגבלות ומחויב לאפשר לחייל העומד לדין לממש את זכויותיו. במקרים בהם יחרוג קצין השיפוט מסמכותו – קיימת לפרקליט הצבאי הראשי סמכות להתערב בשיקול הדעת של קצין השיפוט, לבטל את פסק הדין המשמעתי שניתן או לתקן את העונש שנגזר עליו בדרכים שונות.

מה הזכויות העיקריות הקיימות לחייל בהליך שיפוט בדין משמעתי?

 • לחייל יש זכות להיות נוכח בדיון המשמעתי.
 • לחייל זכות לעיין בכל חומר החקירה אשר מצוי בפני קצין השיפוט, ולעיין בפרטי התלונה שהוגשה כנגדו.
 • לחייל יש זכות לזמן עדים הרלוונטיים להוכחת טענותיו ולהציג מסמכים מטעמו. חשוב לציין כי קצין השיפוט אינו יכול להכריע ביחס לשאלת אחריותו של חייל מבלי שנתן לו את האפשרות להשמיע את עדיו ולהציג ראיותיו בנושא.
 • לאחר שניתן פסק דינו המשמעתי – לחייל ישנה זכות להגיש ערר תוך 15 ימים למפקדו של קצין השיפוט.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי לפני הליך דין משמעתי בצבא

 • בדיון משמעתי בפני קצין שיפוט משמעתי (להבדיל מהליך בפני בית דין צבאי) אין לחייל או זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין והמפקד השופט את החייל בדמ"ש גם לא כבול בדיני הראיות.
 • החייל רשאי להיוועץ בעורך דין צבאי בטרם הוא נכנס להישפט – אך במהלך הליך השיפוט המשמעתי עצמו, אין לחייל זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין.
 • לחייל הנשפט בדין משמעתי יש אפשרות להציג ראיות ולמסור גרסתו המפורטת ביחס לחשדות כנגדו. ההיוועצות עם עורך דין צבאי בטרם ההליך המשמעתי:
  • תסייע לחייל להחליט האם עליו להתמודד בהליך המשמעתי בזירת האחריות (שאלת האשמה) או בזירת גזר הדין (שאלת העונש) – או בשתי הזירות גם יחד.
  • תעניק לחייל כלים חשובים להוכחת טענותיו בהליך המשמעתי עצמו.
  • תסייע לחייל להתמודד עם האישומים המשמעתיים כנגדו.
  • בכל מקרה – יעוץ משפטי מעורך דין צבאי הבקיא בדין המשמעתי – ימזער ככל הניתן את נזקיו של החייל. 

הגשת חוות דעת סניגור בהליך משמעתי בצבא

 • ככל שההעמדה לדין משמעתי מתקיימת על בסיס הוראת פרקליט לשיפוט בדין משמעתי – הרי שיש לחייל זכות להגיש חוות דעת סניגור מטעמו.
 • לחוות דעת סניגור חשיבות רבה – מאחר שמדובר למעשה במסמך המשפטי היחיד שמתאפשר לחייל להגיש, רצוי שהוא יכלול את עיקרי הטענות המשפטיות, הראייתיות והאישיות הרלוונטיות, אשר יש בשקלולן כדי להשפיע באופן ישיר על תוצאת ההליך המשפטי.
 • מטבע הדברים – חוות דעת סניגור חייבת להיערך על ידי עורך דין צבאי, הבקיא במשפט הצבאי ובהליך המשמעתי בצבא.
 • בנוסף, במקרים בהם מתעורר חשד כי נפלו פגמים בהליך המשמעתי – יש אפשרות לפנות לפרקליטות הצבאית ולבקש את התערבותה (בהתאם לקבוע בסעיף 168 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955) ואף כאן ניתן להסתייע בעורך דין צבאי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהוראות פקודת מטכ"ל מספר 33.0302 שכותרתה "הדין משמעתי" וכן להוריד העתק של טופס 630 – הליך דיון בתלונה משמעתית בצבא.

משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר – ייעוץ משפטי בכל הנוגע לדמ"ש והגשת חוות דעת סניגור

 • המשפט הצבאי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו. על צוות משרדנו נמנים עורכי דין צבאיים, יוצאי הפרקליטות הצבאית, מצ"ח ושב"כ, המורשים להופיע בפני בתי הדין הצבאיים.
 • משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר מעניק לחיילים, לאנשי קבע ולאנשי מילואים ייעוץ משפטי בכל הנוגע לדין משמעתי בצבא (דמ"ש), ולעבירות משמעת בצבא, מכין אותם לדיון המשמעתי בפני קצין השיפוט ובמקרים המתאימים, מגיש מטעמם חוות דעת סניגור.
 • אך לאחרונה זוכה לקוח משרדנו בהליך דין משמעתי בצבא. לפרטים ראו: הטרדה מינית בצבא – זיכוי בהליך דין משמעתי.

סוגי טיפולים משפטיים נוספים שאנו מעניקים בהקשר למשפט הצבאי


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי בצבא (דמ"ש) – ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי | הליך משמעתי בצבא – הגשת חוות דעת סניגור

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 96

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דין משמעתי בצבא: דוגמא למקרה שטופל על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה