חקירת מצ"ח – ייעוץ משפטי לחיילים, הכנה לחקירת מצח ע"י עורך דין צבאי

4.9
(110)
חקירת מצ"ח - ייעוץ משפטי לחיילים ע"י עורך דין צבאי. חקירת מצח - ליווי משפטי

חקירת מצ"ח – ייעוץ משפטי לחיילים והכנה ע"י עורך דין צבאי לחקירת מצח.


חקירת מצ"ח – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי מעורך דין צבאי

משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לחיילים ולאנשי קבע בחקירת מצ"ח, מכין אותם לחקירתם במצ"ח, מלווה את החשודים בהליכי החקירה ומייצג אותם בהליכי מעצר ושחרור בתנאים בבתי הדין הצבאיים ברחבי הארץ.


משטרה צבאית חוקרת – מצ"ח

 • המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) היא הגוף המופקד על חקירת עבירות בצה"ל וחוקרי מצ"ח הוסמכו לחקור חיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים החשודים בעבירות שונות. גם חייל אשר נתפס בנסיבות אזרחיות על ידי משטרת ישראל בחשד לביצוע עבירה פלילית (למשל, שימוש בסמים במהלך חופשה), יעוכב תחילה על ידי משטרת ישראל – אך יועבר תוך זמן קצר להמשך טיפול של מצ"ח.
 • כאשר מדובר בעבירות שבוצעו על ידי חיילים – אך שנסיבות ביצוע העבירה הן ללא זיקה צבאית (לדוגמא אירוע אלימות במשפחה של איש קבע או תקיפה שבוצעה על ידי חייל כלפי אזרח ללא שימוש בנשק האישי שלו) – משטרת ישראל היא שתחקור את האירוע והטיפול יימשך מחוץ למערכת השיפוט הצבאית.
 • לאחרונה עברה יחידת מצ"ח שינוי ארגוני, ובסיסי היחידה חולקו על פי שיוך פיקודי -– פיקוד צפון (החולש גם על כל בסיסי מצ"ח המצויים במרכז הארץ לרבות מצ"ח דן) ופיקוד דרום (החולש גם על בסיס מצ"ח שרון שומרון). בסיסי מצ"ח השייכים לפיקוד צפון ולפיקוד דרום מטפלים בחקירות "שגרתיות" כגון עבירות סמים, עבירות היעדר מן השירות שלא ברשות, עבירות אלימות וכד'.
 • פרשיות פליליות יותר מורכבות ורגישות, מטופלות על ידי היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות (הימל"ם), אשר אחראית, בין היתר, על חקירת פרשיות של סחר בסמים, סחר באמצעי לחימה, הטרדות מיניות חמורות וכדומה.
 • בנוסף, בעקבות השינוי הארגוני של יחידת מצ"ח אוחדה לתוך הימל"ם גם היחידה לחקירות הונאה, אשר אחראית על חקירת פרשיות בעלות אופי של מרמה והונאה כגון – גניבת דלק, קבלת שוחד, זכייה במכרזים תמורת טובות הנאה וכדומה.
 • פרטים נוספים אודות מצ"ח ופעילותה ניתן לקבל באתר של המשטרה הצבאית.

חקירת מצ"ח – על זכות ההיוועצות בעורך דין צבאי

 • זכות ההיוועצות בעורך דין בחקירה פלילית הינה זכות מהותית, אשר מימושה יכול להשפיע על גורל התיק כולו.
 • בעוד שבעבר רווחה בקרב הציבור התפיסה המוטעית לפיה אדם אשר מבקש להיוועץ בעורך דין מלמד בהתנהגותו על אשמתו – תפיסה זו חלפה מן העולם, וכיום כל בר דעת עומד על מימוש זכותו להיוועץ עם עורך דין בטרם ייחקר וימסור גרסה.
 • חקירת מצ"ח היא חקירה פלילית לכל דבר. לכל חייל או איש קבע הנתון בחקירת מצ"ח זכות להתייעץ עם עורך דין על פי בחירתו, אף אם חוקריו לא הודיעו לו על כך (ומחובתם להודיע לו על כך לפני תחילת חקירת מצ"ח) ואף אם חוקריו טוענים אחרת (למעט במקרים חריגים העוסקים בחשד לעבירות על ביטחון המדינה, שם ניתן לדחות את ההיוועצות עם עורך דין).
 • מימוש זכות ההיוועצות עם עורך דין בחקירת מצ"ח לעולם לא יכולה להיזקף לחובתו של החשוד ולעולם גם לא יכולה לחזק את הראיות כנגדו
 • מנגד, עצם מניעת ההיוועצות עם עורך דין עשויה להוביל לזיכוי, ללא קשר לשאלת האשם או החפות של הנחקר. מכאן, ששום נזק לא יכול להיגרם לנחקר באם יעמוד על זכותו להיוועץ עם עורך דין בטרם חקירתו ע"י מצ"ח.

מדוע לממש את זכות ההיוועצות בעורך דין צבאי? על חשיבות קבלת ייעוץ משפטי במסגרת חקירת מצח

 • במסגרת חקירת מצ"ח עלולים להיגרם לנחקר נזקים משפטיים כבדים ובלתי הפיכים, שחלקם לא ניתנים לתיקון בהמשך – במשפט הצבאי עצמו.
 • לייעוץ בעורך דין צבאי במסגרת חקירת מצ"ח חשיבות ייחודית דווקא לנוכח העובדה שמדובר בחיילים, אשר נמנים על אוכלוסיית ה"בגירים-צעירים" ומרביתם נחקרים לראשונה בחייהם כחשודים בעבירות פליליות ועבירות צבאיות.
 • בשל גילם הצעיר וחוסר ניסיונם, המפגש הראשון עם חוקרי מצ"ח וההליך הפלילי כולו – טראומטי עבורם במיוחד.
 • משכך, יכולתו של חייל להתמודד עם החשדות והאישומים המוטחים בו, להתמקד, לנתח בקור רוח את מצבו, להתבטא כראוי ולהצביע מיוזמתו על ראיות התומכות בגרסתו – נפגם עד מאוד.
 • במקרים רבים, אין החייל יודע את זכויותיו וחובותיו וכיצד לנהוג אל מול "האיום"; הוא אינו מכיר את האמצעים העומדים לרשות חוקרי מצ"ח, את שיטות הפעולה בהן הם נוקטים, כמו גם את ה"תרגילים" החקירתיים שהם עורכים (כדוגמת הפעלת "מדובבים").
 • מעבר לזה, בשל גילם הצעיר והיותם נתונים למערכת צבאית היררכית ונוקשה, השולטת בכל האספקטים של חייהם, מצבם של חיילים אף גרוע ממצבם הבעייתי של אזרחים הנחקרים לראשונה בחייהם כחשודים
 • אין בידיהם את הכלים, הידע והניסיון לנתח את מצבם המשפטי, ולהעריך באופן שקול ומציאותי את הסיכונים והסיכויים העומדים בפניהם, והם מושפעים ביתר קלות מהתנהגות אשר עלולה להתפרש כמאיימת מצד חוקריהם.
 • במקרים רבים, בהם חייל אינו מממש את זכותו להיוועץ בעורך דין, הוא גם לא ער לכך "שהנזקים" שנגרמים לקו ההגנה שלו במהלך חקירת מצ"ח (ככל שהצליח בכלל לגבש קו הגנה בעצמו) כמעט ולא ניתנים לתיקון במהלך המשפט הצבאי עצמו.
 • מכאן החשיבות הקריטית להעמיד לצידו של חייל יעוץ משפטי מקצועי של עו"ד צבאי, אשר ילווה אותו בחקירת מצ"ח וככל שיהיה צורך גם ייצג אותו בפני בית הדין הצבאי.
 • על פי חוק השיפוט הצבאי התשט"ו -1955, חייל אשר נחקר בחשד לביצוע עבירה פלילית זכאי לקבל ייעוץ משפטי מטעם הסניגוריה הצבאית. עם זאת, מתיר החוק לחייל (או להוריו) להעמיד ייצוג משפטי של עורך דין פרטי, העוסק בתחום המשפט הצבאי, ואשר יכול להעניק לחייל ליווי משפטי צמוד – הן במסגרת חקירת מצ"ח, הליכי מעצר או במהלך המשפט הצבאי עצמו.

חקירת מצ"ח – עיתוי מימוש זכות ההיוועצות עם עורך דין צבאי

 • ככלל, חייל המוזמן לחקירה במצ"ח זכאי להיוועץ בעורך דין צבאי טרם התייצבותו לחקירה – וכך מומלץ לעשות.
 • בדרך כלל הזימון לחקירת מצ"ח לא יהיה מ"הרגע לרגע", ולכן פער הזמנים בין מועד הזימון לחקירה לבין מועד החקירה בפועל – תאפשר פנייה לעורך דין צבאי אשר יכין את החייל לחקירה.
 • עם זאת, ישנם לא מעט מקרים בהם נעצר חייל או איש קבע במפתיע, אם בסמוך לביצוע מעשה עבירה ואם בעקבות מעצרו ביחידה או בבית לצרכי חקירתו. במקרים מעין אלו, מיד עם מעצרו, זכותו של החשוד להודיע מיד על מעצרו ועל מקום החזקתו במעצר לסניגור שנקב בשמו, להיפגש עם הסניגור ולהיוועץ בו ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות ההתייעצות.
 • בכל מקרה, ללא קשר לשאלה כיצד הובא הנחקר לחקירה, בפתח החקירה, לאחר הצגת החשדות ולפני קבלת כל גרסה מהחשוד, חייב חוקר מצ"ח לאפשר לנחקר להתייעץ עם עורך דין ואם הנחקר טרם התייעץ עם עורך דין – עליו לעמוד על זכותו שלא להיחקר בטרם קיבל ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי.
 • על פי ניסיוננו, פעמים רבות לא ער החייל לחומרת מצבו, או חושב בתמימות שיוכל להתמודד עם החשדות בגפו, או שחוקר מצ"ח משכנע אותו לוותר על היוועצות עם עורך דין, בטענות שונות ומשונות. במצב דברים זה, דווקא ערנות מצד הוריו של החייל, היא אשר גורמת לכך שהחייל יקבל ייעוץ משפטי דחוף. הוריו של החייל פונים טלפונית ישירות לעו"ד צבאי, אשר "מוקפץ" להעניק לחשוד "עזרה ראשונה" משפטית, בין אם בביקור החשוד במתקן החקירה של מצ"ח או במתן ייעוץ משפטי טלפוני.

משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר – ייעוץ משפטי דחוף לחיילים ואנשי קבע בחקירת מצח


סוגי טיפולים משפטיים שאנו מעניקים בהקשר לחקירת מצ"ח ולמשפט הצבאי


 עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

חקירת מצ"ח – ייעוץ משפטי לחיילים | חקירת מצח (משטרה צבאית חוקרת) – הכנה וליווי ע"י עורך דין צבאי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 110

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו בתחום המשפט הצבאי וטיפול בחיילים ואנשי קבע:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה