עבירות האזנת סתר – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

5
(9)
עבירות האזנת סתר ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי מעורך דין פלילי בתיקי האזנת סתר.

עבירות האזנת סתר – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי.


עבירות האזנת סתר – ייעוץ וייצוג משפטי מעו"ד פלילי.

 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים, לנפגעי עבירה ולתאגידים בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות האזנת סתר.
 • בעמוד זה תמצאו מידע נרחב על עבירות האזנת סתר כאשר בהמשך העמוד אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו במסגרתו הובלנו לסגירת תיק פלילי שעסק בחשד לעבירות האזנת סתר. בעקבות סגירת התיק הפלילי, הוחזר ללקוח נשקו מהמשטרה.

 

עבירות האזנת סתר – במה מדובר?

 • המחוקק קבע 4 סוגי עבירות פליליות בהקשר להאזנות סתר:
  • עצם ביצוע האזנת הסתר שלא כדין (סעיף 2(א) לחוק).
  • שימוש שלא כדין בתוצרי האזנת סתר (סעיף 2(ב) לחוק).
  • הצבת או התקנת מכשיר להאזנת סתר שלא כדין (סעיף 2(ג) לחוק).
  • האזנה למטרת ביצוע עבירה (סעיף 3 לחוק).

האזנת סתר שלא כדין

 • בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק האזנת סתר, המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים.

שימוש שלא כדין בתוצרי האזנת סתר

 • בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק;
  • המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים.
  • המגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו -מאסר חמש שנים.

הצבת או התקנת מכשיר למטרת האזנת סתר

 • בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לחוק, המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר חמש שנים.

האזנה למטרת עבירה או גרימת נזק

 • סעיף 3 לחוק קובע כי האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו:
  • למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או;
  • למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

מהי האזנת סתר?

 • האזנת סתר מוגדרת בחוק האזנת סתר, תשל"ט – 1979 באופן מעט מורכב;
 • בתמצית, מדובר "בהאזנה" ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה, כאשר "האזנה" מוגדרת כ"האזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת, והכל באמצעות מכשיר".
 • כאמור, די בכך שאחד מבעלי השיחה מסכים ל"האזנה" – ואז לא מדובר ב"האזנת סתר" (בכפוף לאמור בסעיף 3 לחוק, ראו בהמשך לעניין זה).
 • "בעל שיחה" מוגדר בחוק ככל אחד מאלה: המדבר, מי שהשיחה מיועדת אליו, המשדר ומי שמהמסר מיועד להיקלט אצלו.
 • לשם המחשה, כאשר מי שמקליט את השיחה באופן סמוי הינו בעצמו צד לשיחה המוקלטת, אזי לא מדובר ב"האזנת סתר" אסורה, שכן בלשון החוק – הוא אחד "מבעלי השיחה", והוא עצמו הסכים לביצוע ההקלטה שהוא ביצע.
 • לניתוח מקיף של חוק האזנת סתר ולפרשנות המונחים השונים בו, ראו פסק דינו של בית המשפט העליון בע"פ 1497/92 מדינת ישראל נ' אלי בן משה צוברי, מז(4) 177 (1993)‏‏.

עבירות האזנת סתר ופגיעה בפרטיות

 • לפי סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, האזנה האסורה על פי חוק מהווה פגיעה בפרטיות.
 • יחד עם זאת, על מנת שלא ליצור כפל אישום בגין אותו מעשה, האיסור הפלילי של פגיעה בפרטיות לא כולל האזנה האסורה על פי חוק.
 • בהקשר זה ראו – עבירות פגיעה בפרטיות.

האזנות סתר לשם שמירה על בטחון המדינה, למניעת עבירות ולגילוי עבריינים

 • חוק האזנת סתר כולל הסדרים מורכבים בעניינים כגון:
  • שימוש כדין בהאזנת סתר שלא כדין – כלומר הענקת סמכות לגורמי אכיפה שונים להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שלא כדין או לעיין בהם ולעשות בהם שימוש בתנאים מסויימים.
  • מתן היתרים לביצוע האזנות סתר למטרת שמירה על ביטחון המדינה, בתנאים מסוימים.
  • מתן צווים שיפוטיים המתירים ביצוע האזנות סתר בתנאים מסוימים.

האזנות שלא טעונות שום היתר

 • חוק האזנת סתר קובע שורה של מצבים בהם כלל לא נדרש היתר להאזנות סתר, למשל;
  • האזנה לשיחה "ברשות הרבים" מטעמים של בטחון המדינה או לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים, כאשר "רשות הרבים" כוללת מקום שאדם סביר יכול היה לצפות ששיחותיו יישמעו ללא הסכמתו, וכן מקום שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר; 
  • האזנה לשיחות בינלאומיות, שנעשתה למטרות צנזורה.
  • האזנה לשיחה המתנהלת באמצעי תקשורת שבשימוש צה"ל או משטרת ישראל, על ידי גורמים שהוסמכו לכך.

האזנה לשיחות חסויות

 • בתנאים מסוימים הקבועים בחוק, ניתן להתיר בצו שיפוטי האזנת סתר לשיחה שהעדות עליה חסויה, אם שופט המוסמך לכך שוכנע, שיש יסוד לחשד שעורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או כהן דת מעורב בעצמו בעבירה.

עבירות האזנת סתר – מקרה להמחשה; בעקבות ייעוץ  וייצוג משפטי שהענקנו ללקוח, נסגר התיק הפלילי

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו. בתמצית, מדובר באיש מחשבים שנחשד בעבירה פלילית של האזנת סתר.
 • בעקבות ייעוץ וייצוג משפטי אשר העניק לאיש משרדנו, התקבל ערר שהגשנו על תנאי שחרורו בערובה, בוטלה הרחקתו, ניתנה החלטה להחזרת נשקו מהמשטרה והתיק הפלילי שהיה תלוי ועומד כנגדו – נסגר. 

תמצית התלונה – מציאת מכשיר האזנה ברכב והגשת תלונה למשטרה על האזנת סתר

 • החשוד בפרשה זו אדם מן השורה, ללא הסתבכויות קודמות עם החוק, איש מחשבים תושב צור יגאל.
 • בעיצומם של הליכי גירושין, מצאה אשתו של החשוד ברכב בו היא משתמשת מכשיר להאזנת סתר.
 • האישה הגישה תלונה פלילית למשטרת ישראל, תוך שהיא מסמנת בתלונתה את בעלה כחשוד במעשה.
 • בעקבות התלונה, פתחה משטרת ישראל בחקירה פלילית כנגד האיש, אשר נחקר תחת אזהרה בחשד לעבירה של הצבה או התקנת מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין, בניגוד לסעיף 2(ג) לחוק האזנת סתר, תשל"ט – 1979.
 • החשוד שיתף פעולה עם חוקריו, השיב לכל השאלות שנשאל והכחיש שהוא או מי מטעמו התקין מכשיר האזנת סתר ברכב בו משתמשת אשתו.

קבלת ערר על תנאי שחרור בערובה, ביטול הרחקה, החזרת נשק מהמשטרה וסגירת התיק הפלילי

 • בתום חקירתו שוחרר החשוד על ידי קצין משטרה בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה מביתו (וכפועל יוצא – גם מילדיו) למשך שבוע והפקדת נשקו במשטרה.
 • ערר על תנאי השחרור בערובה שהגיש עורך דין פלילי גיא פלנטר מטעמו של החשוד לבית משפט השלום בכפר סבא התקבל, ובית המשפט ביטל את הרחקתו של החשוד מביתו, והורה על החזרת הנשק.
 • בהמשך, נעתרה פרקליטות מחוז מרכז לבקשתו של עורך דין גיא פלנטר להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד וסגרה את התיק הפלילי בעילה של חוסר ראיות.
 • לקראת סוף עמוד זה נתין לעיין בהחלטה לסגור את תיק החקירה.

נושאים נוספים לקריאה


עורך דין פלילי | עבירות האזנת סתר – ייעוץ וייצוג משפטי | שחרור ממעצר

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות האזנת סתר | האזנת סתר ייעוץ משפטי | הקלטת שיחות | האם מותר להקליט אדם שלא בידיעתו | האזנת סתר בין בני זוג | ארכיון האזנת סתר | ייעוץ משפטי בחקירה | הכנה לחקירה פליליתסגירת תיק פלילי | סגירת תיק משטרה | עבירות אלימות במשפחה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בכפר סבא

רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון נשק | החזרת רישיון אקדח | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה