הוצאת רישיון נשק

4.9
(56)

 

הוצאת רישיון נשק | עזרה בהוצאת רישיון נשק |הוצאת רישיון אקדח | עורך דין להוצאת רישיון נשק

עזרה בהוצאת רישיון נשק – משהוגשה עתירה מנהלית, הסירה המשטרה את התנגדותה למתן רישיון לכלי ירייה אך המדינה חויבה להשיב האגרה ולשלם הוצאות לעותר


הוצאת רישיון נשק, מקרה להמחשה בו הענקנו עזרה בהוצאת רישיון נשק

 • אם אתם מחפשים עורך דין להוצאת רישיון נשק ועזרה בהוצאת רישיון נשק – הגעתם לכתובת הנכונה. משרדנו עוסק בכל הנוגע לרישיון נשק ומסייע לאזרחים בהליכי הוצאת רישיון נשק, לרבות הסרת התנגדות המשטרה למתן רישיון לכלי ירייה.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה שטופל במשרדנו במסגרתו הענקנו עזרה בהוצאת רישיון נשק.
 • רק לאחר שהוגשה עתירה מנהלית המאתגרת את החלטת המשרד לביטחון פנים לבטל רישיון לנשק, הואילה המשטרה להסיר את התנגדותה והעותר זכה לחידוש רישיונו.
 • בתום ההליך, ביקשה המדינה לשכנע את בית המשפט שאין להורות על חיובה בהוצאות משפט בגין הליך זה, אולם בית המשפט קיבל את טענות משרדנו, וחייב את המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל בהוצאות לטובת העותר.
 • בין היתר נימק בית המשפט את החלטתו בכך שהתרשם כי עצם הגשת העתירה תרמה לתוצאה של הסרת התנגדות המשטרה למתן רישיון לעותר ועל המשטרה היה לבחון ולשקול את המידע שברשותה בשלבים קודמים לעתירה, לרבות בשלב הערר (שנדחה בגלל שהמשטרה לא שינתה את עמדתה). 

תחילת הפרשה – ביטול רישיון לכלי ירייה, על בסיס מידע מודיעיני משטרתי

 • פרשה זו עוסקת בגשש חטיבתי בכיר בדרגת רס"מ, איש צבא קבע מזה למעלה משני עשורים אשר באמתחתו סיכולים רבים של אירועי טרור ואירועים פליליים בגבול.
 • במסגרת תפקידו, חמוש הגשש ברובה סער אוטומטי, רימונים ואמצעי לחימה אחרים.
 • מתוקף תבחין של שירות פעיל בצבא קבע, דרגתו, הכשרתו ואופי שירותו, החזיק הגשש גם ברישיון לכלי ירייה פרטי.
 • ללא כל התראה, בוטל רישיונו לכלי ירייה פרטי בשל המלצת המשטרה, אשר נשענה על טענה למעורבות בפלילים בתחום הסמים.

דחיית ערר, מטעמי "שלום הציבור וביטחונו"

 • לאחר ביטול הרישיון לכלי ירייה פרטי, הגיש הגשש בקשה מנומקת לחידוש רישיונו, אך זו נדחתה בדיוק מאותם טעמים שניתנו לביטול רישיונו. 
 • ערר שהגיש הגשש נדחה אף הוא, בטענה כי קיים נגדו מידע מודיעיני משטרתי חסוי הקושר אותו לעבירות בתחום אמצעי לחימה, רכוש וסמים.
 • המידע, כך נטען ע"י משטרת ישראל, מעיד על מסוכנות לנשיאת כלי ירייה ולפיכך, מטעמי שלום הציבור ובטחונו, המליצה המשטרה לדחות את הערר.
 • המדינה החליטה אם כן לחסום את דרכו של הגשש להוצאת רישיון נשק חדש, לאחר שביטלה את רישיונו המקורי.

הגשת עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק

 • כאן המקום לציין כי הגשש מעולם לא נחקר על מידע מודיעיני זה, אך חשוב מכך – משטרת ישראל לא העבירה שום מידע בנושא לצה"ל בכלל ולמצ"ח בפרט, ולמרות שרישיונו לכלי ירייה פרטי בוטל, לא פעלה המשטרה להרחיקו מתפקידי גישוש ולחימה בצה"ל, הכרוכים באמון רב ובאחזקת כלי נשק אוטומטי, וגישה חופשית לאמצעי לחימה, קטלניים לאין שיעור מאקדחו הפרטי, שנאלץ להפקיד.
 • מטעמי "שלום הציבור ובטחונו" – נשלל אם כן רישיונו של הגשש לכלי ירייה פרטי מסוג אקדח, אולם אותה שעה בדיוק המשיך הגשש בתפקידו הרגיש, חמוש ברובה סער אוטומטי, רימונים ואמצעי לחימה אחרים. 
 • מטבע הדברים, לא השלים הגשש עם טענות המשטרה שהוא קשור לעבירות בתחום אמצעי לחימה, רכוש וסמים, וגם לא עם הקביעה לפיה, באם ימשיך להחזיק באקדחו הפרטי, יסכן את שלום הציבור וביטחונו.
 • האיש פנה למשרדנו לקבלת עזרה משפטית בהוצאת רישיון נשק, וואנו הגשנו מטעמו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

בעקבות הגשת עתירה מנהלית – הסירה המשטרה את התנגדותה לחידוש רישיון הנשק

 • עתירה מנהלית זו נקבעה לדיון בפני כבוד השופטת אסתר נחליאלי – חיאט, אולם מעולם לא הגיעה לבירור בבית המשפט;
 • בסמוך למועד הדיון שנקבע, מסרה הפרקליטות לבית המשפט כי לאחר שקילה נוספת של המידע שברשותה ובחינת עניינו של הגשש, הסירה משטרת ישראל את התנגדותה למתן רישיון לכלי ירייה, ובכך נסללה דרכו של הגשש להוצאת רישיון נשק חדש, והתייתרה שמיעת העתירה.
 • בסופו של יום, משחודש הרישיון לכלי ירייה, הובאה שאלה אחת לפתחו של בית המשפט; האם לחייב את המדינה בהוצאות לטובת העותר שכן משרדנו עמד על כך שיש לפסוק לעותר הוצאות.
 • פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), אשר ייצגה בתיק זה את האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים ואת משטרת ישראל, ביקשה לשכנע את בית המשפט כי אין לקבל את בקשת העותר לפסיקת הוצאות בנסיבות העניין, תוך העלאת שלל טענות בנושא, כגון:
  • בית המשפט נוהג לפסוק הוצאות במקרים חריגים, ולא מדובר במקרה חריג המצדיק הטלת הוצאות.
  • יש לתת את הדעת לשלב המקודם בו הסתיים ההליך, מבלי שהיה צורך במתן החלטה שיפוטית לגופו של עניין.
  • אין מדובר בעתירה מורכבת ולא השוקע זמן רב בהכנתה.
  • במקרים דומים לעתירה זו מבחינת מורכבות הסוגיה המשפטית והשלב המוקדם בו הסתיים ההליך, נקבע על ידי בתי המשפט כי כל צד ישא בהוצאותיו.
 • בשלב ראשון, הורה בית המשפט המחוזי להשיב לאיש את כספי האגרה ששילם.
 • בהמשך, קיבל בית המשפט את טענות משרדנו וחייב את המדינה בהוצאות, שכן:
  • התרשם כי עצם הגשת העתירה תרמה לתוצאה של הסרת התנגדות המשטרה למתן רישיון הנשק לעותר.
  • על המשטרה היה לבחון ולשקול את המידע שברשותה בשלבים קודמים, בטרם הגשת העתירה, לרבות בשלב הערר (שנדחה בגלל שהמשטרה לא שינתה את עמדתה). 
  • יחד עם זאת, מאחר שבסופו של יום נמחקה העתירה בטרם קיום דיון משקיבל העותר את מבוקשו, ראה בית המשפט לחייב את המדינה בהוצאות מופחתות של 5,000 ש"ח.
  • להלן החלטת בית המשפט בעניין זה:

הוצאת רישיון נשק לאחר הסרת התנגדות המשטרה

הוצאת רישיון נשק – לאחר הגשת עתירה מנהלית הסירה המשטרה התנגדותה למתן רישיון נשק אולם המדינה חויבה בהוצאות משפט


 • כפי שניתן לראות, מסלולו של הגשש להוצאת רישיון נשק, לאחר שהרישיון בוטל בהמלצת המשטרה, לא היה קל. אולם בסופו של יום, באו הדברים על מקומם, ואף המשטרה לא היתה נכונה להגן ולהתמודד על על אותן טענות שהעלתה עד להגשת העתירה, כך שגם עננת החשדות (הבלתי מבוססת) שהיתה מעל ראשו – הוסרה.
 • פרשה זו טופלה במשרדנו על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ'.

תיק עת"מ 24476-01-21 בבית המשפט המחוזי בת"א – יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופטת אסתר נחליאלי – חיאט.


בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בעיקרי המסמכים הנוגעים לפרשה זו, ללא פרטים מזהים של הלקוח;

 • הודעת ביטול רישיון לכלי ירייה על פי המלצת המשטרה בגין מעורבות בפלילים בתחום הסמים.
 • דחיית הבקשה לרישיון לכלי ירייה, בשל אי המלצת המשטרה הנשנעת על מעורבות בפלילים.
 • החלטת הממונה בערר לדחות את הערר בשל התנגדות המשטרה ועמדת המשטרה לפיה יש לדחות את הערר מטעמי שלום הציבור וביטחונו שכן כנגד העורר מידע הקושר אותו לעבירות בתחום האמל"ח, רכוש וסמים המעידות על מסוכנות לנשיאת כל ירייה.
 • הודעת הפרקליטות לבית המשפט המחוזי כי לאחר שקילה נוספת של המידע שברשותה, משטרת ישראל מסירה את התנגדותה למתן רישיון לכלי ירייה לעותר.
 • אישור בקשה לחידוש רישיון לכלי ירייה.
 • אישור להחזרת כלי ירייה מופקד.
 • החלטת בית המשפט המחוזי לחייב את המדינה בהוצאות משפט.

דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות נוספות למקרים בהם טיפל משרדנו בענייני רישוי נשק.

רישיון נשק – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר


הוצאת רישיון נשק – עזרה בהוצאת רישיון נשק | הוצאת רישיון אקדח | עורך דין להוצאת רישיון נשק | קבלת אישור להוצאת רישיון נשק | עתירה מינהלית להחזרת רישיון נשק | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק – חידוש רישיון נשק, החזרת נשק מהמשטרה | ערעור על ביטול רישיון נשק | ערעור על פסילת רישיון נשק | החזרת רישיון נשק | החזרת אקדח מהמשטרה | ערר על ביטול רישיון נשק

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 56

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הוצאת רישיון נשק - דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה