חידוש רישיון נשק שפג תוקפו

5
(72)
חידוש רישיון נשק שפג תוקפו למרות אי חידוש רישיון נשק בזמן, אי חידוש רשיון כלי יריה בזמן

קבלת ערר נשק שהגיש משרדנו. חידוש רישיון נשק שפג תוקפו למרות אי חידוש רישיון נשק בזמן+ אי עמידה בתבחינים


חידוש רישיון נשק שפג תוקפו – ייעוץ וייצוג משפטי

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לחידוש רישיון אקדח.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו במסגרתו, בעקבות ערר שהגשנו מטעמו של הלקוח, הובלנו לחידוש רישיון אקדח למרות שהלקוח לא חידש את הרישיון לאקדח במזמן וגם לא עמד בתבחינים. 

אי חידוש רישיון נשק בזמן – ההשלכות

 • הוראות החוק המסדירות החזקה, נשיאה והובלה של נשק – חד משמעיות:
  • בהתאם לסעיף 5(א) לחוק כלי היריה, תש"ט-1949, לא יחזיק אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון.
  • בהתאם לסעיף 4 לחוק, לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון, או על פי תעודת הרשאה.
 • מרגע שפקע רשיון הנשק בשל אי חידושו בזמן, החזקתו, נשיאתו והובלתו של הנשק – הופכים לעבירה פלילית. סעיף 16 לחוק כלי היריה שכותרתו "עונשין" קובע: 

"עונשין

16. העושה אחת מאלה, דינו – מאסר ששה חדשים:
(1) עובר על הוראות סעיפים 4 או 5 בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק זה או התקנות על פיו";

 • משפקע תוקף הרישיון לנשק, מכל סיבה שהיא, קמה חובה מיידית להפקיד את הנשק במשטרה. סעיף 14 לחוק קובע:

"הפקדת כלי יריה בידי המשטרה

14. אדם שהחזיק כלי יריה בהיתר לפי חוק זה, ופקע היתרו, אם משום שתם תקפו של הרשיון שניתן לו לפי חוק זה ואם משום סיבה אחרת, חייב למסור את כלי היריה למשמרת לתחנת המשטרה של מקום מגוריו או של מקום עסקיו, ויקבל אישור קבלה על כלי היריה שמסר".

 • סעיף 16(2) לחוק, מטיל אחריות פלילית על מי שנמנע מלהפקיד את נשקו במשטרה לאחר שפג תוקף רישיונו או פקע מכל סיבה, וקובע עונש מאסר של 6 חודשים לצד עבירה זו.
 • משמע – לאי חידוש רישיון נשק בזמן או אי ביצוע רענון או הדרכה במועד עלולות להיות השלכות פליליות מרחיקות לכת, מעבר לעצם ביטול רשיון הנשק.
 • עוד יש לקחת בחשבון שמרגע שפג תוקפו של רשיון הנשק או פקע מסיבה כלשהיא, בבואו לחדש את הרשיון יידרש המבקש להוכיח כי הוא עומד בתבחינים שבתוקף במועד הגשת בקשתו, ולא – שעמד בעבר בתבחין כלשהו. 
 • חידוש רישיון נשק שפג תוקפו, או חידוש רישיון נשק שבוטל בשל אי ביצוע רענון או הדרכה, מחייבים אם כן, פעמים רבות, ייעוץ וייצוג משפטי.

מקרה להמחשה – חידוש רישיון נשק שפג תוקפו בעקבות קבלת ערר שהגיש משרדנו

תמצית הפרשה – קבלת ערר, אישור לחידוש רישיון נשג שפג תוקפו

 • בעקבות אי חידוש רישיון כלי ירייה בזמן, סורבו כל בקשותיו של מי שהחזיק במשך 22 שנים בכלי נשק ברישיון לחידוש הרישיון לכלי ירייה, בטענה של אי עמידה בתבחין תקף.
 • ערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר נתקבל, אושר ללקוח לחדש את הרישיון לכלי הירייה.

תחילת הפרשה – אי השלמת הליכי חידוש הרישיון לאקדח בזמן, פקיעת תוקפו של הרישיון וסירובו של המשרד לביטחון פנים לחדש את הרישיון

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, מתנדב במשמר האזרחי אשר שירת שירות מילואים פעיל עד גיל 50 ובמשך 22 שנים החזיק באקדח ברישיון, בתבחין משמר.
 • את הליכי חידוש הרישיון לאקדח לא השלים בזמן, ומשפקע תוקף רישיונו נאלץ להפקיד את אקדחו בתחנת משטרה.
 • שתי בקשות הגיש האיש לחידוש הרישיון לכלי הירייה, שתיהן סורבו על ידי האגף לרישוי כלי ירייה בטענה של אי עמידה בתבחינים שנקבעו.

סירוב חידוש רישיון אקדח

סירוב לחדש רישיון לאקדח – בשל אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים.


קבלת ערר שהוגש ע"י משרד עורכי דין גיא פלנטר – אישור חידוש רישיון אקדח והחזרת האקדח

 • לאחר דחיית שתי בקשות לחידוש הרישיון לאקדח ומשהבין כי לא יצליח לקבל את אקדחו חזרה בכוחות עצמו, פנה האיש למשרדנו, על מנת שנפעל לחידוש רישיונו שבוטל ולהשבת האקדח חזרה מהמשטרה.
 • עו"ד גיא פלנטר ועו"ד עמנואל טראץ' הגישו מטעמו של האיש ערר על החלטת פקיד רישוי (פקידת רישוי כלי ירייה, מחוז דרום, הגב'  רויטל שטרקר) לדחות את בקשתו של העורר לחדש את רישיונו לכלי ירייה.
 • מנהלת מחוז דרום של אגף לרישוי כלי ירייה (הגב' סיגלית שוורץ) קיבלה מאת הערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר והתירה, לפנים משורת הדין, חידוש הרישיון לאקדח.
 • עם קבלת הערר וחידוש הרישיון לאקדח, "נפתחה גם הדלת" להחזרת האקדח מהמשטרה, ובכך הסתיים טיפול משרדנו.
 • להלן החלטתה של ממונה כלי ירייה מחוז דרום לקבל את הערר שהגיש משרדנו (ללא פרטים מזהים של הלקוח);

חידוש רישיון אקדח קבלת ערר נשק

חידוש רישיון אקדח – קבלת ערר נשק | למרות אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים. החזרת אקדח מהמשטרה – מחוז דרום.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו ברישוי נשק וחידוש רישיון אקדח

 • בהמשך עמוד זה תמצאו דוגמאות נוספות למקרים בהם טיפלנו בענייני רישוי נשק.
 • לסיוע משפטי בענייני רישוי נשק וחידוש רישיון אקדח המוחזק ללא רישיון תקף ניתן לפנות למשרדנו.

גיא פלנטר משרד עורכי דין
רישיון נשק | רישוי כלי ירייה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון נשק שפג תוקפו | אי חידוש רישיון כלי יריה בזמן | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון נשק | החזרת רישיון אקדח | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק | ערר על ביטול רישיון נשק

ארכיון רישוי כלי ירייה | ארכיון אי עמידה בתבחינים | ארכיון בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה | ארכיון חידוש רישיון כלי ירייה | ארכיון ביטול רישיון נשק | ארכיון שלילת רישיון נשק | ארכיון שלילת רישיון החזקת כלי ירייה | ארכיון החזרת נשק מהמשטרה | ארכיון החזרת רישיון נשק | ארכיון הגשת ערר על החלטת פיקוד רישוי | ארכיון ערר על החלטת פקיד רישוי | ארכיון הגשת ערר בפני וועדה על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה | ארכיון הגשת ערר לדיון בפני וועדה – המשרד לביטחון פנים | ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית | ארכיון הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט להשבת רישיון לנשק 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 72

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו ברישיון נשק והחזרת נשק מהמשטרה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה