הסדרת מעמד בצבא: דחיית שירות צבאי, פטור משירות ביטחון – משתמט גיוס, עריק חו"ל, שוהה בחו"ל שלא ברשות, בן מהגרים

הסדרת מעמד בצבא | דחיית שירות צבאי | קבלת פטור משירות ביטחון – טיפול ע"י עורך דין צבאי

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מטפל בכל הנוגע להסדרת מעמד בצבא של משתמטי שירות צבאי, עריקי חו"ל, שוהים בחו"ל שלא ברשות וכן בני מהגרים.
 • במקרים המתאימים, פועל משרדנו לקבלת פטור משירות ביטחון או דחיית שירות צבאי.
 • המשפט הצבאי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו. על צוות משרדנו נמנים עורכי דין צבאיים, יוצאי הפרקליטות הצבאית, מצ"ח ושב"כ, המורשים להופיע בפני בתי הדין הצבאיים.

עדכון – היתר כניסה ללא מעצר למשתמטים באפריל עד אמצע מאי 2018

 • זה התחיל בהדלפה ולאחר מכן בקול תרועה רמה; במסגרת חגיגיות השבעים למדינת ישראל, כך נמסר תחילה, הוחלט להתיר באופן חד פעמי וחריג את כניסתם של כל אלו שמעמדם הצבאי אינו מוסדר ללא מעצר.

 • בהתאמה, כך פורסם, משתמטים מחובת שירות ביטחון יוכלו להיכנס לישראל ללא מעצר מיום 1.4.18 ועד 15.5.18 ולצאת עד ליום 16 במאי 2018. ככול שיותירו לשהות בישראל החל מיום 17 במאי 2018, ייעצרו.

 • בהמשך הובהר, כי מי שמבצעים עבירת היעדרות מן השירות (עריקיםלא נכללים בהסדר זה, וצפויים להיעצר בעת כניסתם לישראל.

 • כעת, עמוק לתוך "חלון ההזדמנויות" המתיר לכאורה כניסה ויציאה מישראל ללא מעצר וללא עיכוב, ביום 10.4.18, יצא מכתב נוסף מלשכת מפקד מיטב אשר מצמצם עוד יותר את "חלון ההזדמנויות".

 • במכתב זה, אשר נפתח בהצהרה כי בפרסום המקורי שהופץ "נפלו אי דיוקים", מפורסמת המדיניות הבאה:

  • במסגרת חגיגות השבעים למדינת ישראל, הוחלט להתיר באופן חד פעמים וחריג את הגעתם לביקור בישראל של אלה המבצעים עבירת השתמטות משירות בטחון המתגוררים מחוץ לישראל.

  • בהתאם לכך, ככול שהדבר נוגע לצה"ל, משתמטים יוכלו להיכנס לישראל ללא מעצר מיום 1.4.18 ועד 15.5.18 ולצאת באופן חופשי עד ליום 16.5.18, וככול שיוותרו לשהות בישראל החל מיום 17.5.18, ייעצרו.

  • הודגש שוב כי מי שמבצעים עבירת היעדרות מן השירות (עריקים) לא נכללים בהסדר זה, וצפויים להיעצרבעת כניסתם לישראל.

  • באשר למיועדים לשירות ביטחון שאינם מבצעים עבירת השתמטות (כגון שוהים בחו"ל שלא באישור), לאחל שינוי במדיניות בעניינם. הם אמנם לא צפויים להיעצר, אך בכניסתם יעוכבו ולא יוכלו לצאת מן הארץ בטרם יסדירו מעמדם מול רשויות הגיוס.

משתמטים נוהל כניסה לישראל ללא מעצר במסגרת חגיגות ה 70

משתמטים נוהל כניסה לישראל ללא מעצר במסגרת חגיגות ה 70

 • מה שהחל אם כן כהבטחה שלטונית לכל דבר,  חסינות המתירה לכאורה כניסה ויציאה מישראל ללא מעצר וללא עיכוב לרגל חגיגות ה- 70, הולך ומצטמצם והופך לפחות רלוונטי לגבי רבים.

 • בהתחשב במורכבות השאלה כיצד בדיוק יתייחס הצבא לכל מקרה ומקרה, בסיכון הממשי לשלילת החירות וחופש התנועה ובשים לב לשינויים שהצבא עורך במדיניות שזה עתה פרסם –  מומלץ לכל מי ששוקל להגיע לישראל בתקופה הקרובה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ביחס למצבו הפרטני.
 • לעמוד באנגלית ראו:

Resolving Military Status with the IDF; One-time opportunity to visit Israel without an arrest in April 2018 – mid-May 2018.


דוגמא למקרה שטופל בהצלחה על ידי משרדנו – נמלט לחו"ל לפני גיוסו לצבא, שהה במשך שנים בחו"ל תוך השתמטות מחובת שירותו הצבאי אולם מעמדו הוסדר ע"י משרדנו, באופן שקיבל פטור משירות צבאי, ללא כל עונש

 • במסגרת עמוד זה בחרנו להציג דוגמא למקרה בו העניק משרדנו טיפול משפטי בהסדרת מעמד בצבא.
 • בתמצית, מדובר בהסדרת מעמדו של משתמט משירות צבאי אשר נמלט לחו"ל לפני גיוסו לצבא, שהה במשך שנים בחו"ל שלא כדין, תוך השתמטות מחובתו לשרת בצבא אולם לאחר טיפול משפטי של משרדנו, הוסדר מעמדו, באופן שלא נאלץ להישפט בבית דין צבאי, לא קיבל שום עונש, הוענק לו פטור משירות ביטחון ונפתחה בפניו הדלת לחזור לישראל בכל עת.
 • עסקינן בסטודנט בן 29 המתגורר בגרמניה, אשר פנה למשרדנו על מנת שנפעל מטעמו להסדרת מעמדו מול רשויות הצבא.
 • הסטודנט יליד קזחסטאן, עלה לישראל עם הוריו בגיל 14 וקיבל אזרחות ישראלית.
 • בהיותו כמעט בן 18, במקום למלא את חובתו ולהתגייס לצבא ובמטרה להשתמט משירות צבאי, בחר לעשות מה שרשויות הצבא מכנות "דין עצמי", יצא את ישראל ומאז לא שב אליה.
 • משלא התייצב לגיוסו במועד שנקבע ותחת זאת בחר לצאת את ישראל, הוכרז במעמד של משתמט מחובת שירות ביטחון השוהה בניכר (שלעתים מכונים "משתמטי חו"ל").
 • כעבור שנים, משפנה לקונסוליה הישראלית בגרמניה בניסיון להסדרת מעמדו בצבא, נמסר לו כדלקמן:
  • ככלל, לא נוהג צה"ל לדון בעניינם של מבצעי עבירת השתמטות מן השירות, או להיענות לבקשותיהם.
  • מעצם העובדה כי ביצע עלייה לישראל והפך בעשותו כן לאזרח בה, היה מחויב בשירות ביטחון על פי חוק.
  • חובתו בשירות נותרה על כנה ועמה עבירת השתמטותו משירות ביטחון.
  • באם יהיה מעוניין להסדיר את מעמדו אל מול רשויות הצבא, עליו לשוב לישראל ולשאת בתוצאות עבירת השתמטותו ארוכת השנים, ולאחר שיעשה כן, רשאי יהיה לפרוש את טענותיו ככל שתהיינה אל מול גורמי הצבא.
  • באם יכנס לישראל, ייעצר בשדה התעופה ולא תורשה עזיבתו את הארץ בטרם יסדיר את המעמד.
 • לנוכח תשובות אלו, פנה הסטודנט לעורך דין צבאי גיא פלנטר, על מנת שיפעל להסדרת מעמדו בצבא, מבלי שייאלץ לחזור לישראל.
 • עו"ד צבאי גיא פלנטר קיבל מהצעיר את כל הנתונים הנדרשים לעניין ופנה מטעמו בכתב לרשויות הצבא, בבקשה מנומקת לקבל מידע אודות מעמדו העדכני ולהסדיר את מעמדו בדרך של פטור משירות ביטחון.
 • במסגרת החלטה מיוחדת ולפנים משורת הדין קיבל הגורם המוסמך בצבא את טענותיו של עורך דין צבאי גיא פלנטר והעניק לצעיר פטור משרות ביטחון (=פטור משירות צבאי).
 • משנקבע כי הצעיר אינו חייב בשירות ביטחון, הוסדר מעמדו בצה"ל והכל:
  • מבלי שנאלץ לחזור לישראל להסדרת מעמדו בצבא.
  • מבלי שנעצר בכניסתו לישראל ושהה במעצר עד להסדרת מעמדו בצבא.
  • מבלי שנאלץ לשרת ולו יום אחד שירות צבאי בצבא.
  • מבלי שהועמד לדין בפני בית דין צבאי בגין עבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות או עריקה.
  • מבלי שהורשע בעבירות פליליות המכתימות אותו ברישום פלילי.
  • מבלי שריצה ולו יום אחד של עונש מאסר.
  • מבלי שהושת עליו כל עונש אחר בגין השתמטות ארוכת שנים מהצבא.
  • מבלי שנאלץ "להחזיר" לצבא את התקופה אשר במסגרתה ריצה עונש מאסר.
 • מרגע הסדרת מעמדו בצבא והענקת פטור משרות ביטחון, נפתחו בפניו גם שערי הגבול של מדינת ישראל באופן שכיום הצעיר חופשי להיכנס ולצאת את ישראל, כאוות נפשו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת רשויות הצבא להיעתר לבקשתו של עו"ד צבאי גיא פלנטר ולהעניק לצעיר פטור משירות צבאי וכן בתעודת הפטור משרות ביטחון שקיבל הצעיר, כתוצאה מטיפול משרדנו.

For the relevant english page on this topic please see: Resolving Military Status with the IDF; Obtaining exemption from Israeli military service or deferral.


משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר

 • המשפט הצבאי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו. על צוות משרדנו נמנים עורכי דין צבאיים, יוצאי הפרקליטות הצבאית, מצ"ח ושב"כ, המורשים להופיע בפני בתי הדין הצבאיים.
 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מטפל בכל הנוגע להסדרת מעמד בצבא  של משתמטי שירות צבאי, עריקי חו"ל, שוהים בחו"ל שלא ברשות ובני מהגרים.
 • להשלמת התמונה יש לקרוא את האמור בעמוד: משפט צבאי – היעדר מן השירות שלא ברשות | עריקות | נפקדות.

עו"ד צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי | הסדרת מעמד בצבא | משתמט גיוס | עריק חו"ל | שוהה בחו"ל שלא ברשות | בן מהגרים | טיפול משפטי – קבלת פטור משירות ביטחון או קבלת דחיית שירות צבאי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות / 5. כמות הצבעות

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הסדרת מעמד בצבא - דוגמאות למקרים נוספים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים