הסדרת מעמד של שוהה בחו"ל שלא ברשות לאחר קבלת ערעור | פטור משירות צבאי

5
(2)
הסדרת מעמד של שוהה בחו"ל שלא ברשות. קבלת ערעור | פטור משירות צבאי

הסדרת מעמד של שוהה בחו"ל שלא ברשות לאחר קבלת ערעור שהוגש ע"י משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר, קבלת פטור משירות צבאי.


הסדרת מעמד של שוהה בחו"ל שלא ברשות וקבלת פטור משירות צבאי -בעקבות קבלת ערעור שהגיש משרדנו למפקד מיטב

תמצית המקרה – הסדרת מעמד

 • במסגרת עמוד זה בחרנו להציג דוגמא למקרה בו העניק משרדנו טיפול משפטי בהסדרת מעמד בצבא.
 • לאחר שנדחתה בקשתו של שוהה בחו"ל שלא ברשות להסדיר את מעמדו מול הצבא באמצעות הכרה בו כ"בן מהגרים", מקבל מפקד מיטב ערעור שהגישו עו"ד גיא פלנטר ורעות רחמן, ומורה לפנים משורת הדין על פטור מחובת שירות ביטחון והסרת כל מגבלה הנוגעת לכניסה לישראל או יציאה ממנה.
 • להלן החלטת מפקד מיטב לקבל את הערעור שהגיש משרדנו;

הסדרת מעמד קבלת ערעור פטור משירות ביטחון

הסדרת מעמד קבלת ערעור פטור משירות ביטחון


עובדות המקרה והכרזתו של הלקוח כמי ששוהה בחו"ל שלא ברשות

 • הלקוח בפרשה זו נולד באוקראינה בשנת 1989, לאם ואב אזרחי אוקראינה. בשנת 1997, בהיותו בן 8 בלבד, החליטה המשפחה לעשות "עלייה" לארץ מטעמים אידאולוגיים. עם הגיעם לארץ, קיבלו ההורים, הלקוח ואחיו הגדול ממנו בשנה – אזרחות ישראלית.
 • בהגיעו לגיל 16, ככל נער בן גילו, קיבל 'צו ראשון' המורה לו להתייצב בלשכת הגיוס במהלך חודש יולי 2006, לצורך עריכת בדיקות רפואיות. ללקוח היתה מוטיבציה עצומה לשירות צבאי, והוא ביקש לתרום בתפקיד משמעותי בצה"ל.  
 • במהלך חודש מאי 2006 (חודשיים לפני המועד שנקבע ללקוח להתייצב) נסעו כלל בני המשפחה לאוקראינה לצורך ביקור קרובי משפחה שנותרו במולדת. מאז אותו מועד לא שבו בני המשפחה לישראל, וכלל בני המשפחה, לרבות הלקוח, נותרו להתגורר באוקראינה.
 • מאחר שהלקוח לא התייצב ל"צו ראשון" ובהמשך – לא התייצב לצורך מילוי חובת שירותו הצבאי – הוא הוכרז כמי ש"שוהה בחו"ל שלא ברשות".

ניסיונותיו של הלקוח להסדיר את מעמדו

 • הלקוח ביקש כי יכירו בו כ"בן מהגרים" – הגדרה אשר מאפשרת דחיית שירות צבאי עד לקבלת פטור קבוע משירות ביטחון; אך פניותיו לקונסוליה, לשגרירות ולמיטב – סורבו.
 • בשנת 2015 אף פנה הלקוח באמצעות משרד עו"ד אחר בניסיון נוסף להסדיר את מעמדו הצבאי – אך נמסר לו בלשון שאינה משתמעת לשני פנים כי הוא אינו זכאי להכרה כ'בן מהגרים', וכי "טוב יעשה אם ישוב לישראל על אתר לצורך מילוי חובתו לשירות". עוד הובהר לו כי אם ייכנס לגבולות המדינה לא יוכל לצאת מישראל בטרם יסדיר מעמדו כנדרש.

סגן מפקד מיטב דוחה את בקשת הלקוח להסדיר את מעמדו מול הצבא באמצעות הכרה בו כ"בן מהגרים"

 • לאחר שמיצה את כל הכלים העומדים לרשותו, יצר הלקוח קשר עם משרדנו, בהיותו באוקראינה, וביקש את סיוענו בהסדרת מעמדו מול רשויות הצבא.
 • עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן ממשרדו הגישו בקשה מנומקת ללשכת מפקד מיטב, המבוססת על מסמכים וראיות שנתקבלו מהלקוח; ובה ביקשו מרשויות הצבא להכיר בלקוח כ'בן מהגרים' – ולו לפנים משורת הדין, להסדיר את מעמדו מול הצבא ולהעניק לו פטור משירות צבאי, באופן שיאפשר לו לשוב ולבקר בישראל ללא מפריע בעתיד.   
 • כאן המקום לפתוח סוגריים ולציין – כי אחד הקריטריונים להכרה כ'בן מהגרים' הינו כי מדובר באזרח המדינה אשר עזב את ישראל עם משפחתו בטרם הגיעו לגיל 16 (ובמקרים חריגים ביותר עד לגיל 16 וארבעה חודשים). מדובר בתנאי סף מבחינת רשויות הצבא, אשר אי עמידה בו  – אינה מאפשרת הכרה כ'בן מהגרים'.  
 • מאחר שהלקוח עזב את הארץ בהיותו בן 16 ותשעה חודשים – סירבו רשויות הצבא עד לאותו מועד להכיר בו כ'בן מהגרים'. בקשתנו נבחנה ע"י סגן מפקד מיטב אשר החליט לדחותה. במסגרת המענה נכתב כי:

"מבדיקתי עולה כי מרשך הינו יליד ברית המועצות, אשר עלה ארצה עם משפחתו  ביום 9/10/97… מרשך גדל והתחנך בישראל תקופה משמעותית של קרוב ל – 9 שנים, עד שביום 24/5/06 עקר עם משפחתו מחוץ לישראל – 11 חודשים לאחר הגיעו לגיל 16. בהיבט זיקתו לישראל, נכון אמנם כי מרשך שוהה בניכר משך מעל לעשור, אך שאלת זיקתו לישראל לעניין זה אינה נבחנת על פי העת הנוכחית, אלא על פי המועד הקבוע בפקודות הצבא לעניין זה, ואין חולק כי במועד הרלוונטי- גיל 16- מרשך התגורר דרך קבע בישראל.

לאור האמור לא מצא סגן מפקד מיטב כי נסיבותיו מצדיקות הכרה בו כ"בן מהגרים", אף לא לפנים משורת הדין…"


מפקד מיטב מקבל ערעור שהגיש משרד עו"ד גיא פלנטר ומורה – לפנים משורת הדין – על פטור מחובת שירות בטחון והסרת כל מגבלה להיכנס לישראל או לצאת ממנה

 • על החלטה זו החליטו עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן להגיש ערעור למפקד מיטב. במסגרת הערעור למפקד מיטב התבקש האחרון לשנות את ההחלטה שניתנה על ידי סגן מפקד מיטב בעניינו של הלקוח.
 • במסגרת הגשת הערעור חזרנו על בקשתנו להכיר בלקוח כ'בן מהגרים', להסדיר את מעמדו, ולפטור אותו מחובת שירות ביטחון – והכל לפנים משורת הדין ובשל טעמי חסד, אשר פורטו בהרחבה במסגרת הערעור שהוגש.
 • מפקד מיטב בחן את הערעור שהוגש ע"י משרדנו – והחליט לקבלו. וכך נכתב בהודעה מטעמו (שהוצגה לעיל):

"… ערעורך נבחן על ידי מפקד מיטב, אשר החליט לקבל אותו, והורה לפנים משורת הדין על פיטוריו של מרשך מחובת שירות ביטחון. לפיכך, לא חלים עליו כל הגבלים בכניסה ויציאה מישראל, ככל שהדבר נוגע לצה"ל".

 • בכך, הסתיים עניינו של לקוח משרדנו על הצד הטוב ביותר; מעמדו הוסדר, הוענק לו פטור משירות ביטחון ונפתחה בפניו הדלת לחזור לישראל בכל עת והכל:
  • מבלי שנאלץ להתייצב בישראל ולהיחשף לסיכון כי יוטלו עלו סנקציות כלשהן, בעקבות שהותו בחו"ל שלא ברשות.
  • מבלי שנעצר או עוכב בכניסה לישראל או ביציאה ממנה.
  • מבלי שנשפט בפני בית דין צבאי.
  • מבלי שנדרש לשרת בצבא ולו יום אחד.
  • מבלי שהוטלה עליו כל סנקציה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטה הראשונה של סגן מפקד מיטב, הדוחה את הבקשה להסדרת מעמד; ובהמשך את החלטת מפקד מיטב לקבל את הערעור של עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן, ולהעניק ללקוח משרדנו פטור משירות צבאי תוך הסדרת מעמדו באופן מלא.

For the relevant english page on this topic please see: Resolving Military Status with the IDF; Obtaining exemption from Israeli military service or deferral.


משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר


הסדרת מעמד בצבא – דוגמאות למקרים נוספים שטופלו על ידי משרדנו

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בהסדרת מעמד בצבא.

עו"ד צבאי | הסדרת מעמד בצבא

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי | הסדרת מעמד בצבא | משתמט גיוס | עריק חו"ל | שוהה בחו"ל שלא ברשות | בן מהגרים | טיפול משפטי – קבלת פטור משירות ביטחון או קבלת דחיית שירות צבאי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הסדרת מעמד בצבא - דוגמאות למקרים נוספים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה