הסרת פרסום שלילי נגד חשוד או נאשם בפלילים

5
(44)
טיפול משפטי בהסרת פרסום שלילי נגד חשוד או נאשם בפלילים

טיפול משפטי בהסרת פרסום שלילי נגד חשוד או נאשם בפלילים

הסרת פרסום שלילי אודות חשוד או נאשם בפלילים.

במסגרת עיסוקיו, פועל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר לתיקון הנזק התדמיתי שנגרם לחשוד או לנאשם בהליך פלילי, להסרת פרסום שלילי אודותיו ולטיהור שמו הטוב בציבור.

  • מטבע הדברים, עצם הפירסום באמצעי התקשורת על פתיחה בחקירה פלילית כנגד אדם ובוודאי על מעצרו ו/או הגשת  כתב אישום כנגדו, פוגעים קשות בשמו הטוב.
  • תיקון שהכניס המחוקק לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מחייב כיום את אמצעי התקשורת בחובת עדכון.
  • על פי סעיף 25א לחוק איסור לשון הרע, פורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק הפלילי לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו לפי העניין (בסעיף זה – "החלטה עדכנית"), ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה; לעניין סעיף זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה בלא הרשעה.
  • המחוקק אף חייב את אמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן וקבע כי הפרת הוראה חובת העדכון מהווה "עוולה אזרחית" (כלומר מקימה עילת תביעה אזרחית).

טיפול משרדנו בהסרת פירסום שלילי אודות חשוד או נאשם בפלילים.

  • בנסיבות המתאימות, בעקבות סגירת תיק חקירה, אי הגשת כתב אישום, עיכוב ההליכים הפליליים או זיכוי, פונה משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר לאמצעי התקשורת, בדרישה לעדכן את הציבור בכך שטוהר שמו של החשוד או הנאשם, או בדרישה להסרת הפרסום השלילי או הפוגעני. 
  • טיהור שמו של אדם כרוך לעיתים בסגירת תיק פלילי התלוי ועומד כנגדו או מחיקת עברו הפלילי או מחיקת רישום משטרתי אודותיו, מרישומיה הפנימיים של המשטרה. אודות נושאים אלו ראו:
  • בנסיבות אחרות, אנו בוחנים היתכנות לקבלת צו איסור פרסום מבית המשפט, האוסר על פרסום כל פרט מזהה של החשוד או הנאשם.
  • ככל שאנו מוצאים שיש סיכוי סביר לקבלת צו איסור פרסום מבית המשפט (גם בדיעבד), אנו פונים מטעם החשוד או הנאשם לבית המשפט  בקשה מתאימה, כאשר בד"כ ננסה לקבל את הסכמת הרשות התובעת לבקשה.
  • במידה וניתן צו איסור פרסום כמבוקש, אנו פונים מטעם הלקוח לגורם האחראי לפרסום הפוגעני, אשר מחוייב על פי הצו להסיר את הפרסום הפוגעני. 
  • בהקשר זה ראו למשל את המקרה בא בו טיפלנו: הסרת פרסום מאתר תולעת המשפט בעקבות קבלת צו איסור פרסום.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עורך דין פלילי | עורך דין צבאי | הסרת פרסום שלילי | טיהור שמו הטוב של חשוד או נאשם בפלילים

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 44

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה