הפסקת הליכים פליליים – קבלת בקשת עיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה – איומי רצח.

5
(2)
הפסקת הליכים פליליים - עיכוב הליכים ע"י היועץ המשפטי לממשלה - איומי רצח.

הפסקת הליכים פליליים – בעקבות קבלת בקשה שהוגשה ע"י משרדנו ליועץ המשפטי לממשלה. מדובר בתיק פלילי בו הודתה הנאשמת באיומי רצח. בתמונה: בית משפט השלום ברמלה שם הופסקו ההליכים הפליליים.


הפסקת הליכים פליליים לאחר קבלת בקשת עיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 • הפסקת הליכים פליליים – אנו מציגים פרשה זו על מנת להמחיש לקוראנו את הדבר הבא;
 • אף אם נאספו ראיות חותכות כנגד נאשם, לרבות הודאתו המלאה בביצוע עבירה פלילית, עדיין – טיפול משפטי מקצועי יכול להביא להפסקת הליכים פליליים כנגד נאשם זה, מבלי שבית המשפט יידרש לשאלה האם הנאשם ביצע את העבירה, וכפועל יוצא – גם מבלי שתירשם לחובתו של הנאשם הרשעה פלילית במרשם הפלילי.

קבלת בקשת עיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה ע"י משרדנו והחלטה על הפסקת הליך פלילי כנגד נאשמת אשר הודתה באיומי רצח.

כתב האישום שהוגש כנגד הנאשמת – השמעת איומי רצח כלפי בן זוגה לשעבר.

 • ואלו פרטי המקרה; עסקינן באישה בסוף שנות ה- 30 שלה המתגוררת בחו"ל אשר הסתבכה לראשונה בחייה בפלילים. כנגד האישה הוגש כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה המייחס לה עבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
 • על פי הנטען בעובדות כתב האישום, בשיחת טלפון שקיימה עם הגרוש שלה, איימה עליו איומי רצח באמרה: "עבריינים ישחטו אותך חכה שאני אגיע לארץ תראה עם מי אתה מתעסק" ובהמשך הוסיפה "ישרפו אותך בלינץ".
 • סעיף 192 לחוק העונשין, בו הואשמה הנאשמת בכתב האישום קובע כדלקמן:

"192.איומים

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

 • כאמור לעיל, בידי התביעה המשטרתית היו ראיות חותכות להוכחת האישום הפלילי, לרבות:
  • תלונתו של הגרוש במשטרה על איומי הרצח;
  • קלטת אודיו שהגיש הגרוש למשטרה, אשר הנציחה את האיומים;
  • הודאתה המלאה של האישה באיומים המיוחסים לה, במסגרת חקירתה באזהרה במשטרה.
 • למרות שבמועד ביצוע העבירה היו בני הזוג גרושים מזה שנים רבות, זכה המקרה לטיפול מחמיר מצד משטרת ישראל, וזאת במסגרת מאבקה במקרים של אלימות במשפחה (סעיף 382 בחוק העונשין מגדיר "בן משפחה" גם בן או בת זוג שהיו בני משפחה בעבר).
 • במועד הגשת כתב האישום כנגדה, הייתה הנאשמת בעיצומם של הליכי קבלת אזרחות אמריקאית, במסגרתם בוחנים רשויות ההגירה בארה"ב את עברו הפלילי של כל מבקש אזרחות. במצב דברים זה, במידה ובית המשפט היה מרשיע אותה בעבירה הפלילית המיוחסת לה (עבירה אשר כאמור, הודתה בה במסגרת חקירתה במשטרה), לא רק ששמה היה מוכתם בפלילים; אף סיכוייה לקבל אזרחות אמריקאית היו נפגעים קשות.

הפסקת הליכים פליליים בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו.

 • כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונקבע לדיון בפני כב' השופטת רבה גלט. לאחר הגשת כתב האישום, פנתה הנאשמת לעורך דין פלילי גיא פלנטר, על מנת שיעניק לה ייצוג משפטי.
 • לאחר בחינת חומר החקירה ונסיבותיה האישיות של הנאשמת, הגיש הסניגור בקשה בכתב ליועץ המשפטי לממשלה להשתמש בסמכותו לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, ולהורות על עיכוב ההליכים הפליליים כנגד הנאשמת.
 • על מהות סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים פליליים ואודות השיקולים המנחים אותו בבקשות לעיכוב ההליכים, ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה | הגשת בקשה לעיכוב הליכים.
 • עד להכרעה בבקשה לעיכוב ההליכים הפליליים, ובהסתמך על הסכמה שהשיג הסניגור עם התביעה המשטרתית, דחה בית משפט השלום רמלה (כבוד השופטת רבקה גלט) את הדיון בתיק הפלילי.
 • על בסיס נימוקי הבקשה לעיכוב הליכים פליליים שהגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר, נעתרה מנהלת המחלקה לעיכוב הליכים פליליים בפרקליטות המדינה (הגב' רחל מטר) לבקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים בתיק.
 • סעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כדלקמן:

"בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט".

 • לשון המחוקק חד משמעית – משהחליט היועץ המשפטי לעכב הליכים פליליים בתיק מסוים – מצווה בית המשפט להורות על הפסקת ההליכים הפליליים בתיק זה.
 • בהתאמה, לאור החלטת היועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליכים הפליליים בתיק, הורה בית משפט השלום ברמלה על הפסקת ההליכים הפליליים כנגד הנאשמת. 
 • בכך הסתיים ההליך הפלילי שהתנהל כנגד הנאשמת ללא קביעה משפטית, האם ביצעה את העבירה הפלילית המיוחסת לה בכתב האישום, ללא רישום הרשעה פלילית לחובתה וכפועל יוצא – הוסר גם המכשול שעמד בדרכה לקבלת אזרחות זרה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין ולהוריד את המסמכים הבאים:
  • כתב האישום שהוגש כנגד האישה (ללא פרטים מזהים כמובן);
  • החלטת מנהלת המחלקה לעיכוב הליכים בפרקליטות המדינה להיעתר לבקשתו של עורך דין פלילי גיא פלנטר ולעכב את ההליכים המשפטיים בתיק הפלילי.
  • החלטת כבוד השופטת רבקה גלט המורה על הפסקת ההליכים הפליליים כנגד הנאשמת, לאור החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליכים (שוב, ללא פרטים מזהים).

תיק פלילי 15617-12-13 בפני כבוד השופטת רבקה גלט, בית משפט השלום רמלה.


הפסקת הליכים פליליים – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | בקשה לעיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה | עיכוב הליכים פליליים | עבירות אלימות במשפחה | ארכיון איומים | עורך דין להגשת בקשת עיכוב הליכים ליועמ"שהפסקת הליכים פליליים | הפסקת הליך פלילי | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי ברמלה | עורך דין פלילי בשפלה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה