עורך דין פלילי ברמלה

5
(11)
עורך דין פלילי ברמלה | בית משפט השלום ברמלה - ייצוג משפטי

עורך דין פלילי ברמלה | בית משפט השלום ברמלה – ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי ברמלה.


תוכן עניינים

עורך דין פלילי ברמלה – בית משפט השלום ברמלה – ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי ברמלה.

 • מחפשים עורך דין פלילי ברמלה וסביבתה? משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולנפגעי עבירה ברמלה ובסביבתה. 
 • בהמשך עמוד זה ניתן להתרשם מטיב הייצוג המשפטי שאנו מעניקים – משורה של מקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בתיקים פליליים בבית משפט השלום ברמלה.

בית משפט השלום ברמלה – כמה נתונים הנוגעים להליכים פליליים.

מיקומו של בית משפט השלום ברמלה.

 • בית משפט השלום ברמלה ממוקם בשדרות חיים ויצמן 3, רמלה ומשרת אוכלוסיה של כ- 75,000 תושבים.

עניינים פליליים בבית משפט השלום ברמלה.

 • בבית משפט השלום ברמלה נשמעים תיקים פליליים ובקשות להארכות מעצר ולשחרור בערובה.
 • תיקים פליליים הנוגעים לקטינים, נדונים במסגרת בית משפט לנוער ברמלה.

סמכות עניינית.

 • בית משפט השלום ברמלה מוסמך לדון בעבירות פליליות שעונשן המרבי הוא עד שבע שנות מאסר.
 • עבירות שעונשן המרבי מעל שבע שנות מאסר נדונות בפני בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

התביעה הפלילית ברמלה.

 • בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום ברמלה מיוצגת מדינת ישראל על ידי שתי רשויות תביעה שונות, בהתאם לחומרת העבירות:
  • מטעם משטרת ישראל מופיעה שלוחת תביעות רמלה, השייכת ליחידת תביעות (פלילי) מרכז ומקום משכנה ברחוב הרצל 91, רמלה.
  • מטעם פרקליטות המדינה מופיעה פרקליטות מחוז מרכז (פלילי), אשר מקום משכנה ברחוב הנרייטה סולד 1, תל-אביב.

ערכאת הערעור על בית משפט השלום ברמלה.

 • בית משפט השלום ברמלה משויך למחוז שיפוט מרכז ועל כן ערעור על פסק דין דינו יוגש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

עורך דין פלילי ברמלה גיא פלנטר – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בהליכים פליליים המתנהלים בפני בית משפט השלום ברמלה. 

חשודים ונחקרים ברמלה ובסביבתה.

 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחשודים ולנחקרים בתחנת משטרת רמלה ובמטה מחוז מרכז של משטרת ישראל, הממוקמים ברחוב הרצל 80, רמלה (סמוך לעירייה).
 • להרחבה בכל הנוגע לייעוץ משפטי לנחקרים ולחשודים ראו בעמוד – חקירה במשטרה.

עצורים ברמלה.

 • בכל הנוגע לייצוג משפטי לעצורים המובאים להארכת מעצר בבית משפט השלום ברמלה ראו בעמוד – שחרור ממעצר.

נאשמים בתיק פלילי בבית משפט השלום ברמלה.


תאגידים הנאשמים בתיק פלילי בבית משפט השלום ברמלה.


קטינים הנאשמים בתיק פלילי בפני בית משפט לנוער ברמלה.


מערערים ומשיבים בהליכי ערעור על פסק דין פלילי שניתן ע"י בית משפט השלום ברמלה.


נפגעי עבירה ברמלה ובסביבתה.


מקרה להמחשה שטופל ע"י עורך דין פלילי ברמלה גיא פלנטר.

תמצית המקרה להמחשה: פקיד בנק אשר הואשם בעבירות אלימות במשפחה בבית משפט השלום ברמלה סיים את משפטו הפלילי ללא הרשעה פלילית.

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל ע"י משרדנו במסגרתו הסתיים הליך פלילי בבית משפט השלום ברמלה באי הרשעה.

חקירתו של החשוד בתחנת משטרת רמלה.

 • ואלו בתמצית העובדות; הנאשם בפרשה זו פקיד בנק בכיר במקצועו, ללא הסתבכויות קודמות עם החוק. בעיצומו של הליך גירושין, הגישה אשתו תלונה חמורה כנגדו למשטרה.
 • בתלונתה, טענה האישה כי נפלה קרבן במשך שנים למסכת של מעשי אלימות, איומים ואף תקיפה מינית מצד בעלה (מעשה מגונה).
 • בחקירתו במשטרה, הודה פקיד הבנק כי בסערת רגשותיו, אמר לאשתו דברים שלא יאמרו, ואף חטף את הטלפון מידיה במהלך עימות ביניהם, אולם הכחיש מכל וכל את מעשי האלימות החמורים שייחסה לו אשתו, כמו גם את תקיפתה המינית.

כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום ברמלה.

 • הכחשותיו של פקיד הבנק לא עזרו לו. משטרת ישראל, אשר העדיפה את גרסת אשתו, הגישה כנגדו כתב אישום חמור המייחס לו, בלא פחות מ- 10 אישומים שונים, שורה ארוכה של עבירות פליליות, לרבות:
  • תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה בניגוד לסעיף 380 לחוק העונשין, וזאת בנסיבות מחמירות, בניגוד לסעיף 382(ג) לחוק העונשין, (כיוון שמדובר באשתו);
  • תקיפה בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 379 לחוק העונשין בנסיבות סעיף 382(ב) לחוק העונשין (תקיפת בת זוג);
  • מעשה מגונה, עבירה בניגוד לסעיף 348(ג) לחוק העונשין;
  • איומים, עבירה בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין.

הנאשם שוכר את שירותיו של עורך דין פלילי ברמלה גיא פלנטר.

 • הרשעתו של פקיד הבנק אפילו באחד מעשרת האישומים, הייתה שמה קץ לעבודתו בבנק וקוטעת את מטה לחמו.
 • על בסיס ראיות מוצקות שהציג, שכנע עורך דין פלילי גיא פלנטר את התביעה המשטרתית, כי תלונת האישה הוגשה למטרות זרות, על מנת לשמש "מנוף" להשגת הישגים במאבק הגירושין בין בני הזוג.
 • באופן חריג, השיג עו"ד פלילי גיא פלנטר את הסכמתה של התביעה המשטרתית לדחיית הדיון בבית המשפט בתיק הפלילי, למועד שלאחר סיום הליכי הגירושין בין בני הזוג.
 • בהתאם להסכמה זו, נדחה הדיון בתיק הפלילי, פעם אחר פעם, כמעט שנתיים.
 • בתגובה, כתבה המתלוננת "מכתבי מחאה" לתביעה המשטרתית, ואף הגישה למשטרה תלונה נוספת, שם טענה כי בעלה הפר את תנאי שחרורו בערובה. תלונה זו, הוכחה בהמשך ככוזבת, ושימשה את ההגנה במו"מ עם התביעה המשטרתית.
 • משהוברר למתלוננת כי ההליך הפלילי שיזמה כנגד בעלה לא יוכל לשרת אותה בהליך הגירושין ביניהם, הצליחו בני הזוג להגיע לסיום מוסכם של מערכת היחסים ביניהם, ברוח טובה ולטובת ילדיהם הקטינים.
 • סיום מוסכם זה הוביל את המתלוננת לפנות בכתב לתביעה המשטרתית ולציין כי אין לה כל עניין בהימשכות ההליך הפלילי כנגד הנאשם.

סיום ההליך הפלילי בפני בית משפט השלום ברמלה ללא הרשעה פלילית.

 • בד בבד, לאחר מו"מ ממושך, הגיע עורך דין פלילי גיא פלנטר להסדר טעון עם התביעה המשטרתית במסגרתו, נמחקו מכתב האישום כל האישומים בהם נטען כי הנאשם הפעיל אלימות (למעט מקרה חטיפת הטלפון, אירוע בו הודה בחקירתו)  כמו גם האישום אשר ייחס לו מעשה מגונה.
 • עוד הוסכם במסגרת הסדר הטעון, לנוכח הנסיבות החריגות של המקרה, כי במידה ויתקבל אודות הנאשם תסקיר חיובי של שירות המבחן הממליץ על סיום ההליך באי הרשעה, יעתרו הצדדים במשותף לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
 • לאחר קבלת תסקיר משירות המבחן הממליץ לסיים את המשפט הפלילי בהעמדת הנאשם במבחן למשך שנה (תוך השתלבותו בקבוצה טיפולית), ללא הרשעה, ביקשה התובעת לסטות מהסדר הטעון ולהוסיף גם אלמנט עונשי של צו לשירות לתועלת הציבור (של"צ).
 • בית משפט השלום ברמלה (כב' השופטת נאוה קפלינסקי) אימץ את הסדר הטעון ובאשר לדרישת התביעה המשטרתית להשית על הנאשם גם של"צ, קיבל את עמדת ההגנה, נמנע מהטלת של"צ והורה כי ההליך הפלילי יסתיים בהעמדת הנאשם בפיקוח שירות המבחן למשך שנה, ללא הרשעה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת בית המשפט לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה, ללא פרטים מזהים של המעורבים.

לקריאה נוספת.


דוגמאות נוספות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בבית משפט השלום ברמלה.

 • לקראת סוף עמוד זה ניתן להתרשם משורה של מקרים נוספים בהם העניק משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר ייצוג משפטי בתיקים פליליים הנוגעים לתחנת משטרת רמלה ולבית משפט השלום ברמלה.

עורך דין פלילי ברמלה גיא פלנטר.


עורך דין פלילי | עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי ברמלה | בחירת עו"ד פלילי לפי אזור בארץ

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי ברמלה | בית משפט השלום ברמלה – ייצוג משפטי במשפט פלילי ברמלה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי ברמת גן | משפט פלילי | ארכיון אי הרשעה | ארכיון ביטול הרשעה פלילית | ארכיון הימנעות מהרשעה פלילית | ארכיון סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עבירות אלימות במשפחה – ייצוג משפטי | עורך דין פלילי בשפלה | חקירה במשטרה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עורך דין פלילי ברמלה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו הנוגעים לבית משפט השלום ברמלה, שלוחת תביעות רמלה ותחנת משטרת רמלה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה