זיכוי עורכת דין ממשרד המשפטים – קבלת שכר במרמה באמצעות דיווחים כוזבים

4.9
(55)
דיווחים כוזבים, קבלת שכר עבודה במרמה - זיכוי. בית הדין למשמעת לש עובדי המדינה.

דיווחים כוזבים, קבלת שכר עבודה במרמה – זיכוי עובדת מדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.


זיכוי עורכת דין ממשרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה מעבירות של דיווחים כוזבים וקבלת שכר עבודה במרמה

 • עובדת מדינה, עורכת דין ותיקה המועסקת במשרד המשפטים הואשמה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בכך שדיווחה דיווחי נוכחות כוזבים וקיבלה במרמה שכר עבודה.
 • לאחר 4 ישיבות בהן נחקרה בחקירה שכנגד המתלוננת ועדת התביעה המרכזית, מנהלת בכירה במשרד המשפטים, חזרה בה התביעה מהתובענה.
 • בהתאמה, זיכה בית הדין למשמעת של עובדי המדינה את עורכת הדין מכל אשמה.

זיכוי עורכת דין ממשרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה - דיווחים כוזבים, קבלת שכר במרמה.

זיכוי עורכת דין ממשרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה – דיווחים כוזבים, קבלת שכר במרמה.


כתב התובענה שהוגש כנגד עורכת הדין – אישום בקבלת שכר עבודה במרמה באמצעות דיווחים כוזבים ביחס לשעות עבודה

 • הנאשמת בפרשה זו עובדת מדינה ותיקה, עורכת דין המועסקת במשרד המשפטים.
 • בעקבות חקירה שנוהלה ע"י אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה, הועמדו לדין מספר עורכות דין המועסקות במשרד  המשפטים.
 • כל הנאשמות הואשמו בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים בקבלת שכר עבודה במרמה באמצעות דיווחים כוזבים ביחס לשעות עבודתן.
 • כל עורכות דין למעט מרשתנו הורשעו על פי הודאתן במיוחס להן, במסגרת הסדרי טעון ואילו מרשתו בתיק הנדון כאן, בחרה להילחם על חפותה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב התובענה שהוגש כנגד עורכת הדין לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, ללא פרטים מזהים.
 • בתמצית, נטען על ידי נציבות שירות המדינה בכתב התובענה כי בכ- 15 מועדים שונים, דיווחה עורכת הדין דיווחים כוזבים ביחס לשעות עבודתה, וקיבלה בגינם במרמה שכר עבודה לו לא היתה זכאית.
 • לטענת נציבות שירות המדינה, בעוד שהדיווח בדוח הנוכחות של עורכת הדין הצביע על שעות עבודה רבות (ובכללן שעות נוספות), בפועל לא עסקה בעבודתה כמתחייב, ובין היתר יצאה ממקום עבודתה ללא החתמת כרטיס נוכחות ועסקה בעניינה הפרטיים.
 • עוד נטען בכתב הקובלנה, כי במועד מסוים, החתימה עורכת הדין את כרטיס הנוכחות של עמיתה לעבודה, המועסקת אף היא כעורכת דין במשרד המשפטים.
 • בכך, נטען בתובענה, פגעה עורכת הדין במשמעת שירות המדינה, הפרה הוראות חוק ונוהל, לרבות פסקאות 44.11, 91.15 לתקשי"ר, סעיפים 42.213, 42.222, 42.223 לתקשי"ר, וסעיפים 2.01, 2.08, 6.03 לכללי האתיקה לעובדי המדינה, והתנהגה התנהגות בלתי הוגנת שאינה הולמת עובד מדינה, הפוגעת בשמו הטוב של שירות המדינה ובתדמיתו בעיני הציבור.
 • בהתאמה, הואשמה עורכת הדין בכתב התובענה ב-4 עבירות משמעת, בניגוד לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963  (להלן – "החוק"):
  • עשיית מעשה או התנהגות הפוגעת במשמעת שירות המדינה, בניגוד לסעיף 17(1) לחוק.
  • אי קיום המוטל עליה כעובדת מדינה, על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו כדין, בניגוד לסעיף 17(2) לחוק.
  • התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה, בניגוד לסעיף 17 (3) לחוק.
  • התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידה או בקשר עם תפקידה, בניגוד לסעיף 17 (4) לחוק.

ניהול הגנתה של הנאשמת ע"י משרד עורך דין גיא פלנטר

 • חומרת האישומים ובמיוחד הטענה כי קיבלה במרמה שכר עבודה, פגעו קשות בשמה של עורכת הדין וחשפו אותה לענישה מחמירה, לחיסול הקריירה שלה במשרד המשפטים, לפיטורין ולקטיעת מטה לחמה.
 • "תנאי הפתיחה" להליך משמעתי זה – אף הם היו לא פשוטים מבחינת מרשתנו; חברותיה לעבודה, עורכות דין המועסקות במשרד המשפטים, הואשמו בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בטענות זהות וכולן הורשעו במסגרת הסדרי טעון.
 • עורכת הדין פנתה למשרדנו על מנת שנעניק לה ייצוג משפטי ונלחם על הוכחת חפותה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים.
 • לאחר קבלת חומרי החקירה, ניתוחם ואיסוף ראיות הגנה, נפגשו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן מספר פעמים עם הגורמים המוסמכים בנציבות שירות המדינה בניסיון להניעם מלשמוע ראיות בתיק, לחסוך בזמן שיפוטי ולחזור מהתובענה והכל תוך הדגשה, שבניגוד לשלושת חברותיה לעבודה, התנהלה מרשתנו ללא רבב, והראיות שנאספו על ידי התביעה וההגנה מלמדות כי אין במקרה זה שום סיכוי סביר להרשעתה.
 • נציבות שירות המדינה החליטה להמשיך בהליך המשמעתי כנגד מרשתנו ולפיכך החלו להישמע הראיות בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, בפני יו"ר המותב ומ"מ אב בית הדין, עו"ד ניצה אדן ביוביץ.
 • רשימת עדי התביעה בכתב הקובלנה מנתה 6 עדי תביעה אולם שלב שמיעת הראיות בהליך משמעתי זה לא חרג מעבר לשמיעת עדותה של עדת תביעה אחת;
 • עדת התביעה הראשונה והמרכזית בתיק, מנהלת בכירה במשרד המשפטים שהאישום נשען על תלונתה, נחקרה בחקירה שכנגד במשך 4 ישיבות ע"י עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן.
 • בעיצומה של חקירתה הנגדית של עדת תביעה זו ובשים לב להישגי החקירה הנגדית עד לשלב זה, נפגשו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן עם עו"ד גיא דוד, מנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה ועו"ד אושרת הרבסט, ממונה ותובעת בכירה באגף בניסיון לשכנע את התביעה (שוב) לחזור מהאישום, לסיים את עינוי דינה של הנאשמת, לחסוך מהנאשמת הוצאות משפטיות כבדות ולחסוך בזמן שיפוטי יקר.

נציבות שירות המדינה חוזרת מהתובענה ובית הדין למשמעת של עובדי המדינה מורה על זיכוי הנאשמת

 • בעקבות הדברים שהתבררו בבית הדין במהלך חקירתה הנגדית של עדת התביעה ובהגינותה, הודיעה נציבות שירות המדינה לבית הדין כי בין הצדדים הושגה הסכמה לפיה התביעה תחזור בה מהתובענה נגד עורכת הדין והנושא יועבר לטיפול ניהולי במשרד המשפטים (הערה ניהולית, שאיננה נוגעת לטענות בדבר דיווחים כוזבים ו/או לקבלת שכר עבודה במרמה).
 • משחזרה התביעה מהתובענה לאחר שעורכת הדין כפרה בה, ולאחר שהחלו הליכי שמיעת עדים במסגרת פרשת התביעה, הורה בית הדין על זיכוי הנאשמת.
 • כמעט שנתיים לאחר שהוגש האישום כנגדה, ולאחר ניהול חלקי של הליך שמיעת ראיות מורכב, זוכתה עורכת הדין בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, שמה טוהר והיא שמה פרשה זו מאחוריה.

תיק בד"מ 174/16 בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים.

 • הראיות נשמעו בפני יו"ר המותב ומ"מ אב בית הדין, עו"ד ניצה אדן ביוביץ אשר פרשה במהלך ההליך.
 • הזיכוי ניתן על ידי חברת המותב אשר הפכה ליו"ר המותב, עו"ד אולגה רזניקוב (גבאי).
 • לנאשמת: עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן ממשרדו. לתביעה: עו"ד אשרת הרבסט ממונה, תובעת בכירה ואחראית תחום ערעורים.
 • בית הדין למשמעת של עובדי המדינה זיכה את מרשתנו בהחלטה שניתנה ביום 6.11.18.
 • הפרשה פורסמה ביום 14.11.18 באתר פוסטה.

לקריאה נוספת – דין משמעתי של עובדי מדינה


דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה בענייני משמעת


עובדי מדינה – ייצוג משפטי בדין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עובדי מדינה – דין משמעתי | הליך משמעתי – ייצוג משפטי | תובענה משמעתית | דיווחים כוזבים | פגיעה במשמעת שירות המדינה | התנהגות שאינה הולמת | התנהגות שאינה הוגנת | עבירות מרמה | ייצוג משפטי מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | כללי האתיקה של עובדי המדינה | ייצוג משפטי בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינה | 
פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 55

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה מול נציבות שירות המדינה ובבית הדין למשמעת של עובדי המדינה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה